Kære medlemmer,

Vi har valgt at regulere kontingentet med 9 kr. om måneden i Odense Kredsforening. Dette gør vi af mange grunde, bl.a. fordi vi bliver nødt til at fremtidssikre foreningen i en økonomisk usikker tid med høj inflation og mange prisstigninger. Vi har valgt at holde kontingentstigningen på et minimum, da vi ikke ønsker at pålægge medlemmerne en for stor stigning.

Mvh,
Odenses repræsentantskab