Bliv frivillig i FADL

Der er mange måder hvorpå du kan deltage i det fagpolitiske arbejde som lægestuderende. Her er FADL blot én af mange spændende muligheder for at engagere dig i et fagligt miljø og møde andre studerende på tværs af semestrene.

Hvis du brænder for en særlig sag kan du gennem FADL i mange tilfælde få muligheden for sætte fokus på sagen og være med til at forme det budskab som sendes ud på vegne af de lægestuderende.

Det er ofte den “blide” introduktion til FADL hvor fokus alene er på den konkrete sag og ikke nær så meget på de mange organisatoriske opgaver som FADL også kan byde på.

FADL aktivisterne og reformen af lægers videreuddannelse
Regeringens reform af lægers videreuddannelse er et godt eksempel på projektarbejdet. Her har over 40 studerende, der ikke normalt er aktive i FADL været med til at skabe opmærksomhed om reformen og dens negative konsekvenser for patientsikkerheden i Danmark.

De har bl.a. bidraget til sagen ved at arrangere offentlige events hvor budskabet kommer ud til almindelige borgere i stedet for den noget lukkede lægekreds som læser Ugeskrift for Læger eller Dagens Medicin.

Så hvis du har noget på hjerte, så kontakt din lokale Kredsforening. Så kan de hjælpe dig videre til de rette kontaktpersoner.

Du har mulighed for at stille op til repræsentantskabet i din kredsforening. Det foregår i starten af efteråret i alle tre byer.

  • København har 21 pladser
  • Odense har 11 pladser
  • Aarhus har 18 pladser

Den præcise procedure for at blive valgt finder du hos din kredsforening.

Du har også mulighed for at blive valgt ind i Aalborg Lokalenhed, som hører under Aarhus Kredsforening. Her er 17 pladser til studerende fra Aalborg.

Som repræsentant er du både involveret i politisk arbejde, administrative opgaver og en masse specielle områder som du selv kan være med til at opstarte.

Det handler fx om:

  • Sundhedspolitik (passiv rygning, vilkår i psykiatrien, kræftbehandling)
  • Uddannelsespolitik (lægers videreuddannelse, turnus)
  • Arbejdsmiljø (vilkår på vagt, rettigheder og pligter)
  • Overenskomstforhandlinger (vær med til at forhandle med Danske Regioner og staten om bedre lønforhold som FADL-vagt eller lægevikar)
  • Medlemsfordele (du kan selv være med til at skaffe flere medlemsfordele for FADL-medlemmer)

Du kan altid stille forslag til afstemning i Repræsentantskabet og derved være med til at styre den retning som foreningen bevæger sig i.

Du får også en en unik indsigt i mange politiske beslutningsprocesser, og en grundlæggende forståelser for regnskaber og budgetter.

Mens FADLs regnskaber selvfølgelig er frit tilgængelige for gennemlæsning for alle medlemmer, har du også en mulighed for at få en dybere indsigt i hvordan pengene bruges i FADL.

Det gør du som kritisk revisor.

Som kritisk revisor gennemgår du regnskabet og er med til at sikre at pengene i foreningen bliver brugt i overensstemmelse med de beslutninger som repræsentantskabet træffer.

Mange bruger rollen til at snuse lidt mere generelt til FADL inden de stiller op til en repræsentantskabsplads.

Når en overenskomstforhandling skal i gang udpeger det konkrete udvalg en forhandlingsdelegation og en forhandlingsleder. Forhandlingslederen er altid en studerende, og typisk udvalgets formand. Forhandlingsdelegationen består ofte af hele udvalget, det vil sige, der kan godt være 7-9 studerende med i udvalget. Sekretariatschefen og/eller den faglige sagsbehandler deltager i hele forhandlingsforløbet, og yder den nødvendige tekniske støtte til delegationen. Sammensætningen af studerende og ansatte er naturlig, idet de studerende har jobkendskab, og de ansatte har kendskab til det juridiske/tekniske.

Det er en fast og lang tradition i FADL, at så mange som muligt af de studerende deltager i forhandlingerne, – idet det giver god læring og stor motivation for det overenskomstmæssige arbejde, når man selv har været en aktiv part i det opnåede resultat. Selvom man er med i en forhandlingsdelegation behøver man ikke at være den, der siger noget, – det kan være at ens rolle er at observere, hvordan modparten opfatter (kropssprog) FADL´s krav eller det kan være at rollen er, at skrive referat af hvad modparten præcist siger om de enkelte krav.

De kompetencer der opnås ved at være med i en forhandlingsdelegation, og altså deltage i en forhandling giver kompetencer, der kan bruges senere i arbejdslivet, ikke bare i forhandlingssituationer, men så absolut også i jobbet som læge.

Eksempelvis kan nævnes:

 • Evnen til at lytte og forstå en modparts holdning/synspunkt
 • Evne til at argumentere klart og tydeligt
 • Evnen til at søge løsninger på komplicerede problematikker