Kittelkort – til dig der skal i klinik eller lægevikariat!

En lægestuderende og to læger, alle tidligere aktive i FADLs bestyrelse, har gennem de sidste 18 måneder arbejdet på et projekt, som de har valgt at kalde FADLs Kittelkort.

Hvad der startede som en tanke om, at få opdateret FADLs nationalt kendte Journalkoncept, endte med at blive et storstilet projekt, der i dag omfatter 45 færdigarbejdede kittelkort af høj faglig standard, som lægestuderende kan benytte i klinikken.

Kittelkortet er printet på vand- og smudsafvisende plastic, og kommer i en plasticholder.
FADL Odense har testet den første udgave af kittelkortet. I dag benytter over 5.400 lægestuderende allerede kortene, der er GRATIS for alle medlemmer af FADL. Der er ét eksemplar pr. person.

Kunne du tænke dig at være med til at udvikle FADLs kittelkort så hører vi gerne fra dig.

De nye kort omfatter bl.a.:

Paraklinik
qSOFA+SOFA
Gennemgang af Rtg. Thorax
Anæmiudredning
AKS
ISBAR
KOL i exa
Undersøgelse af en nyfødt

Kittelkort ver. 1.0, 2016

2 studerende og 1 læge har sammen med FADLs medarbejdere arbejdet det sidste halve år på at få opdateret FADLs Journalkoncept, og få udviklet et helt nyt koncept, nemlig FADLs Kittelkort!
Som Mikkel, fortæller: “Ideén kom til verden, da vi sad tre venner over en øl eller to, og begyndte at tale om klinikforløb, og hvor fedt det ville være, med nogle flere kort ala Journalkonceptet. Mathias, der lige var blevet formand i gruppen af yngste læger, viste en plasticholder til kittelkort man fik når man startede sin KBU. Derefter gik det egentlig ret stærkt fra idé til handling. Vi blev enige om, at prøve at lave vores egne kittelkort, og få lavet en masse nye kort, med de erfaringer vi havde fra klinikken. ”
Emil tilføjer: “Ja, netop! Tanken er, at der løbende skal produceres nye kittelkort, så man til sidst kan sammensætte sin egen personlige mappe, med netop de kittelkort man helst vil have. Om det er tolkning af en A-gas, eller behandlingen af KOL i exa.”
Efter mange timers arbejde, møder med FADLs ansatte i Odense og København, har vi nu fået lavet et produkt der design og indholdsmæssigt lever op til vores krav som lægestuderende i klinikken.
Ideen til kortene kom fra stud. med. Mikkel Warming Pedersen, stud. med. Emil Lykke Toft og læge Mathias Galthen-Sørensen.
Vi vil gerne sende en stor tak til Bettina, kredsmedarbejder i Odense samt Steffen, Jeppe og Ellen, der arbejder i FADLs Hovedforening i København. Til sidst vil vi sige stort tak til FADL’s forlag, for hjælp med billeder og korrekturlæsning.
De printede udgaver er printede på vand- og smudsafvisende plastic, og kommer i en samlet plasticholder.
Hvad skal du gøre for at få del i glæderne? Det er gratis for alle medlemmer af FADL. Man kan dog kun få ét eksemplar. Kom et smut forbi FADL-huset og få dig en snak med os, samt dit nye kittelkort!

Copyright:

Indehavere af FADLs Kittelkort er velkomne til at benytte disse til personligt brug. Forfatterne ejer rettighederne til tekst, billeder, figurer, tegninger m.m. Kittelkortene må på ingen måde reproduceres, indscannes eller på anden måde videredistribueres uden forudgående skriftlig aftale med forfatterne.

Disclamer:

Kittelkortene er beregnet til information, uddannelse og holdepunkter, der kan hjælpe lægestuderende/yngre læger i den kliniske hverdag. De er ikke beregnet til endegyldigt at stille diagnoser, udredningsplaner, behandling, medicinering, eller forebyggelse af sygdomme.

Kittelkortene skal ses som et supplement i læringsmæssig øjemed, og må aldrig erstatte klinisk tankegang, instrukser, guidelines etc.

Hverken forfatterne, bidragsydere eller FADL kan drages til ansvar for eventuelle fejl, udeladelser eller mangler.

Eventuelle spørgsmål, ændringsforslag bedes rettes til okf@fadl.dk