EKG-kort

Det kan for studerende og læger der ikke dagligt arbejder med EKG, være svært at tage hul på EKG-analyse. Med denne folder håber vi at skabe et værktøj der fremover vil hjælpe med at gøre EKG-analysen mere håndgribelig og give en systematisk tilgang til EKG-analyse.

Vi håber du får glæde af folderen.

Copyright:

Denne folder er udelukkende til personligt brug. FADL ejer rettighederne til tekst, billeder, figurer, tegninger m.m. FADLs EKG-kort må på ingen måde reproduceres, indscannes eller på anden måde videredistribueres uden forudgående skriftlig aftale med forfatterne.

Disclamer:

EKG folderen er beregnet til information, uddannelse og holdepunkter, der kan hjælpe lægestuderende/yngre læger i den kliniske hverdag. Den er ikke beregnet til endegyldigt at fastlægge diagnoser, udredningsplaner, behandling, medicinering, eller forebyggelse af sygdomme. Der kan på trods af brug af lommekortet forekomme alvorlig hjertesygdom.
Folderen skal ses som et supplement i læringsmæssig øjemed, og må aldrig erstatte klinisk tankegang, instrukser, guidelines etc.
Hverken forfatterne, bidragsydere eller FADL kan drages til ansvar for eventuelle fejl, udeladelser eller mangler.
Eventuelle spørgsmål, ændringsforslag bedes rettes til okf@fadl.dk.

TAK

Til Lærke Smidt Gasbjerg for lån af illustrationer.