FADLs studieundersøgelse 2019

Formålet med Studieundersøgelsen er at afdække graden af trivsel og mistrivsel i alle sine former på medicinstudierne på landets fire lægeskoler med den hensigt at skabe et grundlag for det videre arbejde med optimering af studiet.

Studieundersøgelsen er et samarbejde mellem Foreningen af Danske Lægestuderende og lægeskolerne ved Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

I 2019 deltog 2881 medicinstuderende fra hele landet i Studieundersøgelsen. Dette svarer til en dækning på 33% taget det samlede antal af medicinstuderende i hele landet i betragtning. 72% af respondenterne er kvinder. 34% af respondenterne læser på KU, 38% læser på AU, 18% læser på SDU, og 10% læser på AAU.

60%

angiver at have psykiske problemer, hvoraf stress er mest udtalt bland respondenterne.

Lidt over halvdelen

får ikke hjælp til deres psykiske problemer.

41%

af dem, der har forsket, er ikke blevet aflønnet ifm. dette.

Læs hele rapporten her.

Spørgsmål til undersøgelsen

Har du spørgsmål til studieundersøgelsen kan du kontakte FADLs Hovedforening på mail hf@fadl.dk.