FADLs studieundersøgelse 2021

Formålet med studieundersøgelsen er at afdækket trivslen blandt landets medicinstuderende på de 4 universiteter. Dette med det formål at skabe et kvalificeret grundlag for at styrke trivslen blandt de medicinstuderende.
I 2021 deltog 2928 medicinstuderende fra de 4 lægeskoler i undersøgelsen. Dette svarer til 31% af det samlede antal medicinstuderende i Danmark.
Studieundersøgelsen anno 2021 har flg. hovedkonklusioner:
  • Stressbelastning og depression: andelen af dem der er i (stor) risiko for stressbelastning og depression er steget med 10% siden 2019, så den nu er på 36%.
  • Psykiske problemstillinger: hos 61% af dem, der har eller har haft psykiske problemstillinger i løbet af studiet, har disse manifesteret sig fysisk.
  • COVID-19: 55% angiver, at de enten har fået et dårligt eller meget dårligt semesterudbytte.
FADL arbejder kontinuerligt for at styrke trivslen blandt de medicinstuderende og finder de nye tal bekymrende. Vi drøfter resultaterne og løsningsforslag med de 4 universiteter og andre relevante interessenter.

Spørgsmål til undersøgelsen

Har du spørgsmål til studieundersøgelsen kan du kontakte FADLs Hovedforening på mail hf@fadl.dk.