Lægevikar

Når du har bestået 8. semester, kan du arbejde som ‘lægevikar’. Det betyder, at du allerede i studietiden kan blive ansat i en underordnet lægestilling, uden autorisation.

Arbejdsopgaver

Arbejdet indebærer som regel:

  • Forundersøgelser og udfærdigelse af indlæggelsesjournaler
  • Forvagts arbejde, såsom stuegang, og modtagelse af visiterede patienter
  • Specialopgaver afhængigt af afsnittet, fx EEG eller øjenundersøgelser

Oftest deltager du i det daglige arbejde på sygehuset på lige fod med lægerne, men der er selvfølgelig visse begrænsninger. Da du endnu ikke er færdiguddannet, skal du arbejde under instruktion fra den ansvarlige læge, og du kan ikke pålægges autorisationskrævende opgaver, såsom at udfylde dødsattester.

Løn

Lønsatser

Lille Ulempetillæg er arbejdstidstillæg for arbejde

  • Mellem kl. 20 og 08 på hverdage, mandag – torsdag.
  • Fredage kl. 20-24 og weekend og søn/helligdage kl. 08-20.

Stort Ulempetillæg er et arbejdstidstillæg for arbejde

  • I weekenden og på søgnehelligdage mellem kl. 20-08
  • Mandage og dage efter søgnehelligdage mellem kl. 00 og 08.

Der ydes ikke ulempetillæg ved vagter før kl. 8.00 på hverdage.

Holdtillæg og Holdledertillæg kan bruges når lægevikaren arbejder på såkaldt lægevikarhold sammen med andre lægestuderende. Holdtillæg forudsætter som regel at de lægestuderende forpligter sig til dels at udfærdige og dække en vagtplan, dels at kollektivt dække vagter ved sygdom. Retten til tillæggene fremgår ikke af lægevikaroverenskomsten, men kan forhandles lokalt med afdelingen. Derfor skal retten til tillæg fremgå af lægevikarens ansættelseskontrakt. Det kan f.eks. ske ved at kontrakten henviser til SPV-/VT-overenskomsten hvori holdtillæggene er fastlagt, eller ved en lokalaftale for hele holdet.

Ved sygdom under ansættelsen har du ret til sygeløn svarende til fuld løn inkl. arbejdstidsbestemte tillæg, men uden tillæg for særlige opgaver m.v. fordi den i tilfælde enkeltvagttilknytning kan være relevant.

FADLs kurser og tillæg

For at klæde dig på til et lægeliv afholder FADL forberedende lægefaglige og sygeplejefaglige kurser, fx skadestuekirurgi, radiologi, akut medicin, psykiatri, kardiologi m.v. Disse kan også hjælpe dig på vejen i dit lægevikariat.

Når du har gennemført et kursus relevant for de arbejdsopgaver, du varetager i jobbet som lægevikar, kan du være berettiget til et særligt tillæg gennem FADLs lokalaftaler med sygehusene.

Det er også muligt at få tillæg for særlig erfaring og for at udføre særlige opgaver. Eksempler på sådanne opgaver og funktioner kan du læse om i højrespalten (Overenskomsten side 11 og 12).

Overenskomst & arbejdsvilkår

Arbejdet med overenskomstforhandlinger for lægevikarer varetages i Lægevikargruppen i samarbejde med sekretariatet.

Se FADLs overenskomst for lægevikarer her.