Spørgsmål og svar

Oprettelse

Med FADL Forsikring kan du vælge grundpakken eller en enkeltstående ulykkesforsikring.

Du kan dele din indbo-, rejse- og ansvarsforsikring med din samlever, samt cykel- og elektronikforsikring, hvis disse er tilvalgt. Ulykkes- og livsforsikring er individuelle. Du kan også vælge at udvide din indbo-, ulykkes- og rejseforsikring.

Bofællesskaber; kan dække op til 4 personer (kun på udvidet indbo).

Ønsker du at tegne en enkeltstående ulykkesforsikring, kontakt da din lokale Kredsforening og forhør dig om mulighederne for enkeltstående ulykkesforsikring.

Hvis du ønsker en forsikring til din samlever eller ægtefælle (som ikke er medlem af FADL) med rabat, så kontakt Tryg for tilbud for samboende med FADL-medlemmer.

Ved at logge ind på mitFADL kan du oprette din nye forsikring.

Min forsikring

Du kan finde din police samt få det fulde overblik over dine personlige forsikringer på mitFADL.

Policenr. Forsikring via Tryg pr. 01.01.2021
Personforsikring 680 9053 026
Rejseforsikring 656 6008 425 674
Indboforsikring 656 6008 416 074

Dele af din FADL Forsikring dækker også din samlever, ægtefælle, samboende eller familie. Dette gælder for indbo-, ansvars- og rejseforsikringen (samt cykel-, elektronik- og udvidet rejseforsikring hvis disse skulle være tilvalgt). Livs- og ulykkesforsikring er individuelle.

Er du i tvivl om, hvad din forsikring dækker, kan du tjekke dine forsikringsbetingelser her.

Bor du sammen med tre personer eller flere, i kollektiv eller bofællesskab, kan du dele dine forsikringer med andre end din kæreste, ægtefælle eller familiemedlemmer på udvidet indboforsikring.

Betaling

Når du har oprettet din forsikring, vil du inden for 14 dage modtage en opkrævning til betaling på mail. Første gang skal den betales manuelt, hvorefter du kan vælge at tilmelde den betalingsservice. De nødvendige oplysninger vil være at finde på opkrævningen.

Vær dog opmærksom på, at betalingsservice-aftalen til betaling af medlemskontingent er den samme. Har du allerede en betalingsaftale om kontingent, vil din forsikring automatisk blive tilføjet til denne aftale. Det gælder dog ikke, hvis du er tilmeldt månedsbetaling af dit kontingent, da forsikringen ikke kan betales på månedsbasis.

Forsikringen opkræves i 2 årlige rater, den første til 1. januar og den 1. til 1. juli.

Skulle du glemme at betale, modtager du en rykker, som skal indbetales til FADL inden 8 dage.

Rejse

I din FADL Forsikring har du en rejsedækning, der dækker dig, hvis du på grund af sygdom får brug for behandling og hjemtransport på rejser op til 90 dage i hele verden. Er du afsted i længere tid, kan du forhøre dig hos Tryg om yderligere dækning.

Rejseforsikringen dækker dig og din(e) sambo/familiemedlem(mer), og omfatter blandt andet: Sygeledsagelse, rejseafbrydelse, erstatningsrejse og bagageforsinkelse.
Hvis du udvider din rejseforsikring, er du blandt andet også dækket ved afbestilling på grund af sygdom, dødsfald etc.

Ved rejser gælder din indbo- og ansvarsforsikring i hele verden i op til 3 måneder fra afrejsedagen og din ulykkesforsikring vil dække hele perioden. Så skulle det ske at din bagage bliver beskadiget eller stjålet under din rejse, dækker din forsikring. Du er dækket på samme måde som i Danmark i tilfælde af røveri, ulykkestilfælde, eller hvis du forårsager skade på en anden person.

Afbestilling

Ved at udvide din rejseforsikring, vil du også være forsikret ved afbestilling af din rejse.

Derudover dækker den udvidede rejseforsikring blandt andet også:

Afbestilling ved reeksamen
Akut tandhjælp
Krisehjælp til pårørende
Erstatning for afbestilt aktiv ferie
Hvis du ønsker at oprette en udvidet rejseforsikring, kan du gøre det på ved at sende en mail til forsikring@fadl.dk. Udvidet rejseforsikring kan købes indtil 14 dage før afrejse og derved evt. efter at rejsen er købt. Man skal være opmærksom på, at man stadig skal være rask 2 måneder før rejsen. Derfor er det altid bedst at købe rejseforsikring i god tid for at få mest værdi for pengene, hvis man bliver syg op til en rejse (har en længere dækningsperiode).

Farlig sport

Tryg giver dig mulighed for at være spontan på din ferie. Derfor dækker de dig for farlig sport på din rejse.

Din rejseforsikring dækker dig også, hvis du skal på klinik, lave frivilligt arbejde eller studere udenlands. Dog skal du være opmærksom på, at du ikke er dækket af din ansvarsforsikring, når du er inde i klinikken. Det er derfor vigtigt at undersøge om klinikkens forsikring dækker dig, eller om du skal tegne en klinikforsikring gennem FADL.

Din lægeansvarsforsikring dækker dit erstatningsansvar for personskade, tingskade samt formuetab forvoldt under udøvelse af lægelig virksomhed i din fritid såvel som i en uddannelsessammenhæng eller under dit frivillige eller betalte arbejde i Danmark, på Færøerne og Grønland. Forsikringen dækker dog ikke ud over den forsikring, som du eventuelt dækkes af gennem din ansættelse.

Forsikringen dækker endvidere i hele verden, hvis du er på ferie eller midlertidig ophold, herunder ved deltagelse i kongresser. Ved frivilligt arbejde i udlandet, er det en betingelse, at udøvelsen af det frivillige arbejde ikke er rejsens formål. Er dette tilfældet kan du tegne FADL Klinikforsikring, som dækker dig inde i klinikken, laboratoriet og området hvor det frivillige arbejde foregår.

Hos FADL kan du få dokumentation for, at du har en rejseforsikring hos din lokale kredsforening

Flytning

Hvis du skal flytte sammen med din ven/veninde, kæreste eller familiemedlem/familiemedlemmer, så vær opmærksom på, at I kan dele nogle af jeres forsikringer.

Når to FADL-medlemmer flytter sammen, er det kun nødvendigt at have én indbo-, ansvars- og rejseforsikring- samt cykel og elektronik. Det ene medlem er således dækket af det andet medlems forsikring og kan derfor opsige sin egen indbo- og ansvarsforsikring. Dog skal ulykkes- og livsforsikring beholdes. Ændringen skal ske skriftligt til FADL, når sammenflytningen sker.

Hvis din kommende sambo ikke er medlem af FADL, kan I stadig dele indbo-, ansvars-, rejse-, elektronik- og cykelforsikring. Den anden part, skal så have sin egen separate ulykkes- og livsforsikring. Der kan være penge at spare, hvis disse ønskes hos Tryg, så husk at oplyse om, at de er samboende med et FADL-medlem. Kontakt Tryg på mail gruppe@tryg.dk

Dette gælder dog ikke flere end medlemmet og én anden person, ej heller ved logerende, der har sin egen lejekontrakt. I disse tilfælde skal I hver have jeres egne forsikringer. Se ”Hvem er dækket af min forsikring” længere oppe.

Skal du flytte i kollektiv eller bofællesskab, kan du ikke dele dine forsikringer med andre. I skal derfor alle have jeres egne forsikringer.

Din forsikring gælder altid der, hvor du har din folkeregisteradresse. Ved overflytning fra f.eks. Aarhus til København sørger FADL for at flytte din forsikring, så den gælder på din nye adresse i København. Du vil dog være midlertidig forsikret på begge adresser, så længe flytningen står på.

Husk, at melde separat flytning til FADL.

Skal du i praksis i en anden by, end den du bor i, kan du bevare din folkeregisteradresse på din nuværende bopæl. I dette tilfælde dækker din forsikring både i den by, hvor du bor, og der hvor du er i praksis. Hvis du midlertidigt har to adresser grundet flytningen, dækker forsikringen også

Ændring og opsigelse

Ønsker du at udvide din forsikring eller tilvælge cykel- udvidet rejse- eller elektronikforsikring, kan du gøre dette via mit.fadl.dk

Ønsker du at fjerne tilvalgsdækninger udvidet rejse-, elektronik- eller cykelforsikring, kan det ske til udgangen af måneden og gøres også via mit.fadl.dk.

Hvis du ønsker andre forsikringer, som FADL ikke kan tilbyde via mit.fadl.dk eksempelvis bilforsikring , kan du kontakte Tryg på mail gruppe@tryg.dk Oplys du er medlem af FADL (medlemsnr.) og gerne vil benytte dig af Lægeforeningens rabatordning.

Du kan beholde din FADL Forsikring i det år du bliver kandidat, selvom du bliver udmeldt af FADL og ikke betaler medlemskontingent. Ønsker du som kandidat, ikke at beholde forsikringen, skal du afmelde den skriftligt til din lokale Kredsforening.

Husk at give besked til FADL om, at du bliver kandidat.

Ønsker du at opsige din forsikring kan det lade sig gøre henholdsvis den 1. juli eller den 1. januar med én måneds varsel dvs. inden den 1. juni og 1. december. Opsigelsen skal ske skriftligt til forsikring@fadl.dk.

FADL giver ikke et andet forsikringsselskab besked om, at du har tegnet forsikring gennem FADL, du må derfor selv sørge for at opsige din forsikring hos det gamle selskab.

Kontakt

Hvis du har generelle spørgsmål til din forsikring, kan du kontakte din lokale kreds. Har du mere specifikke spørgsmål til din forsikring, skal du kontakte Forsikring via FADL i Odense. HUSK hvis skaden er sket, skal du kontakte Tryg, se kontaktoplysninger på side 3 i din police, som du finder på mit.fadl.dk

København
Tlf.: 4060 5090
Mail: forsikring@fadl.dk
Forsikring via FADL – Odense
Tlf.: 4060 5090
Mail: forsikring@fadl.dk
Aarhus & Aalborg
Tlf.: 4060 5090
Mail: forsikring@fadl.dk

Skal du udfylde din skadesanmeldelse via mit.fadl.dk