OK-Forhandlinger 2024

Nedenfor finder du de overenskomstkrav FADL gik til OK24 forhandlinger med. I fanerne længere nede finder du OK24-resultaterne.

FADL gik til OK-forhandlinger med følgende OK24-krav:

Se FADLs lægevikarkrav her.
Se FADLs simulationskrav her.
Se FADLs SPV/VT-krav her.
Se FADLs krav til overenskomsten med Forsvaret her.
Se FADL og SULs krav til overenskomsten for universitetsansatte her.

Den 20. marts 2024 indgik FADL og Staten forlig om universitetsoverenskomsten. Find
resultatet her, eller læs hovedpunkterne nedenfor.

UNIVERSITETSANSATTE’s OK24 forbedringer

FADL og Staten har den 20. februar 2024 aftalt følgende forbedringer for dig som universitetsansat.

LØNSTIGNINGER

 • 5,89 pct. pr. 1. april 2024
 • 1 pct. pr. 1. april 2025 (dog fratrukket prisen for aftalte konkrete forbedringer)
 • 0,25 pct. pr. 1. oktober 2025
 • 0,20 pct. pr. 1. november 2025
 • Ekstra lønstigning pr. 1. oktober 2024 og 1. oktober 2025 – hvis lønnen på det private arbejdsmarked stiger mere end de aftalte lønninger

Derudover vil lønnen for universitetsansatte blive hævet, hvis lønnen for privatansatte stiger mere end for offentligt ansatte.

ANDRE FORBEDRINGER

 • Ret til frivillig indbetaling af pension, så SU-tilbagebetaling undgås
 • 3 ugers ekstra barsel med løn for fædre og medmødre
 • Rettigheder efter tjenesterejse-cirkulæret 
  • Ret til time- og dagpenge under rejse
  • Ret til dækning af måltider og logi
  • Ret til dækning af småfornødenheder
  • Ret til udokumenteret nattillæg
 • Du finder cirkulæret her: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2023/9002¨
 • Forhøjelse af indbetalingen til ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension)

Du finder forliget mellem FADL og Staten her.

FADL og Danske regioner er den 21. april 2024 endnu ikke nået frem til et forlig.

FADL er dog omfattet af det generelle forlig indgået mellem Regionerne og Akademikerne:

LØNSTIGNINGER

 • 4 pct. pr. 1. april 2024
 • 0,25 pct. pr. 1. oktober 2025
 • 0,20 pct. pr. 1. november 2025
 • Ekstra lønstigning pr. 1. oktober 2024 og 1. oktober 2025 – hvis lønnen på det private arbejdsmarked stiger mere end de aftalte lønninger

ANDRE FORBEDRINGER

 • Aktuelt under forhandling – forventes medio april 2024

FADL og Danske regioner er den 21. april 2024 endnu ikke nået frem til et forlig.

FADL er dog omfattet af det generelle forlig indgået mellem Regionerne og Akademikerne:

LØNSTIGNINGER

 • 4 pct. pr. 1. april 2024
 • 0,25 pct. pr. 1. oktober 2025
 • 0,20 pct. pr. 1. november 2025
 • Ekstra lønstigning pr. 1. oktober 2024 og 1. oktober 2025 – hvis lønnen på det private arbejdsmarked stiger mere end de aftalte lønninger

ANDRE FORBEDRINGER

 • Aktuelt under forhandling – forventes medio april 2024

FADL og Danske regioner er den 21. april 2024 endnu ikke nået frem til et forlig.

FADL er dog omfattet af det generelle forlig indgået mellem Regionerne og Akademikerne:

LØNSTIGNINGER

 • 4 pct. pr. 1. april 2024
 • 0,25 pct. pr. 1. oktober 2025
 • 0,20 pct. pr. 1. november 2025
 • Ekstra lønstigning pr. 1. oktober 2024 og 1. oktober 2025 – hvis lønnen på det private arbejdsmarked stiger mere end de aftalte lønninger

ANDRE FORBEDRINGER

 • Aktuelt under forhandling – forventes medio april 2024

FADL har overenskomst med Staten for lægestuderende der arbejder i Forsvaret.

Mandag den 21. april 2024 indgik FADL forlig med Forsvaret med følgende indhold.

LØNSTIGNINGER

 • 4,83 pct. pr. 1. april 2024
 • 1,27 pct. pr. 1. april 2025 (dog fratrukket prisen for aftalte konkrete forbedringer)
 • 0,20 pct. pr. 1. november 2025
 • Ekstra lønstigning pr. 1. oktober 2024 og 1. oktober 2025 – hvis lønnen på det private arbejdsmarked stiger mere end de aftalte lønninger

ANDRE FORBEDRINGER

 • Overenskomsten er udvidet til hele Forsvarets Myndighedsområde
 • Semesterkravet sænkes til ”bestået 8. semester” (tidligere 9. semester)
 • FADL og Forsvaret kan dispensere fra 8. semesterkravet
 • Ret til frivillig indbetaling til pensionsordning (for at undgå SU-fribeløbsgrænsen)
 • 3 ugers barsel med løn til far/medmor

Hvorfor har man en overenskomst?

Overenskomster giver de ansatte rettigheder der rækker ud over lovgivningen.

I Danmark findes ikke lovgivning om mindsteløn, pension, efteruddannelse, transportdækning, løn under barsel, 6. ferieuge og barns sygdom. Disse rettigheder forudsætter en aftale med arbejdsgiveren. Overenskomster er en aftale der dækker alle ansatte på et fagområde.

Generationer af lægestuderende har siden 1965 udviklet lægestuderendes arbejdsmarked og sikret de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår for studerende på hele det offentlige arbejdsmarked.

FADL-vagtens OK-historie