Kollegiale vedtægter

FADLs kollegiale vedtægter er gældende for foreningens medlemmer. De kollegiale vedtægter fastlægger bestemmelser for, hvordan medlemmer bør opføre sig og skal agere blandt andet i arbejdssituationer.

Der er således tale om en række krav og forpligtelser, der er forbundet med det at være medlem af FADL.

Brud på de kollegiale vedtægter kan i yderste konsekvens føre til eksklusion af foreningen og dermed tab af de rettigheder og fordele, der knytter sig til medlemskabet.

Generelle bestemmelser

§ 1. FADLs medlemmer må ikke foretage handlinger, der skader de lægestuderendes anseelse og/eller FADLs interesser. Desuden skal medlemmerne udvise hensyn til kolleger i sundhedsvæsenet.

§ 2. FADLs medlemmer skal overholde foreningens love, vedtægter, bestemmelser og instrukser. Desuden skal medlemmerne overholde de overenskomster og aftaler, som FADL har indgået.

Lægevikar

§ 3. FADLs medlemmer må kun tage arbejde som lægevikar, herunder forlænge et vikariat, når ansættelsen sker i overensstemmelse med FADLs overenskomst for området. Herunder skal ansættelsen overholde bestemmelser om lønforhold og eventuelle særaftaler.

Stk. 2. Hvis et medlem er blevet ansat som lægevikar på vilkår, der ikke overholder overenskomsten mv. (jf. § 3, stk.1), skal medlemmet meddele FADL dette. Dette gælder også, selvom medlemmet selv prøver at rette op på vilkårene.

Sygeplejevikar, ventilatør, dialyse- og kardiologisk assistent

§ 4. FADLs medlemmer må kun tage arbejde som sygeplejevikar (SPV), ventilatør (VT) mv. jf. i øvrigt overenskomstens eksempler, når ansættelsen sker i overensstemmelse med FADLs overenskomst for området. Herunder skal ansættelsen overholde bestemmelser om lønforhold og eventuelle særaftaler. Medlemmet skal desuden være kvalificeret til arbejdet via gennemførte kurser.
Fortolkning:
Er man medlem af FADL, og har man et SPV eller VT kursus, skal man også arbejde for SPV / VT løn, når man arbejder i regional tjeneste som SPV / VT. Har man endnu ikke bestået sit kursus, er man ikke dækket af overenskomsten på området.

Har man et arbejde udenom FADLs vagtbureau, hvor ens kompetencer i form af SPV/VT kursus er relevant, kan man få assistance og støtte af FADL til at få den løn uddannelsen berettiger medlemmet til.

Vedr. arbejde på plejehjem.
Jf. §1 stk. 3 i SPV / VT overenskomsten dækker overenskomsten kun lægestuderende ansat i regional tjeneste. Denne omfatter derfor ikke lægestuderende ansat i kommunal tjeneste, f.eks. på plejehjem/i hjemmehjælp. Disse lægestuderende er således ikke dækket af FADLs overenskomst og bryder derfor ikke de kollegiale vedtægter.

Stk. 2. Hvis et medlem er blevet ansat som sygeplejevikar (SPV), ventilatør (VT) mv., jf. i øvrigt overenskomstens eksempler, på vilkår, der ikke overholder overenskomsten mv. (jf. § 1, stk.1), skal medlemmet meddele FADL dette. Dette gælder også, selvom medlemmet selv prøver at rette op på vilkårene.
Fortolkning:
Medlemmet har pligt til at oplyse FADL om uoverensstemmelser mellem ansættelse og gældende overenskomst.

FADL vil i en sådan situation tilbyde assistance, således at medlemmet kan få sin overenskomstsikrede løn.
Stk. 3. FADLs medlemmer må kun tage arbejde som sygeplejevikar (SPV), ventilatør (VT), jf. i øvrigt overenskomstens eksempler, når det sker via FADLs vagtbureauer. I særlige situationer kan FADLs kredsforeninger dog give dispensation herfor.

Fortolkning:
Ønsker den lægestuderende at tage arbejde, der er dækket af overenskomsten, udenom vagtbureauet, har medlemmet pligt til at oplyse FADL om dette. FADL kan herefter tage stilling til, om der kan gives en dispensation. Eksempler på dette er f.eks. dispensationer, hvor medlemmet rekvireres fast af afdelingen via såkaldte dispensationsaftaler. Ofte kan lønnen her rekvireres gennem FADL alligevel, men mulighed for en hel ekstern aftale er tilladt, hvis den er godkendt af FADL.

Igen henvises til §1 stk. 3 i overenskomsten, lægestuderendes beskæftigelse I regionerne er dækket af overenskomsten.

Demonstrator, præparatfremstillere, tekniske assistenter m.fl.

§ 5. FADLs medlemmer må kun tage arbejde som demonstrator, præparatfremstillere, tekniske assistenter mv. når ansættelsen sker i overensstemmelse med FADLs overenskomst for området. Herunder skal ansættelsen overholde bestemmelser om lønforhold og eventuelle særaftaler.

Stk. 2. Hvis et medlem er blevet ansat som demonstrator, præparatfremstillere, tekniske assistenter mv. på vilkår, der ikke overholder overenskomsten mv. (jf. § 5, stk.1), skal medlemmet meddele FADL dette. Dette gælder også, selvom medlemmet selv prøver at rette op på vilkårene.

Eksklusion

§ 6. Hvis et medlem overtræder de kollegiale vedtægter, kan medlemmet ekskluderes af FADL.

Ændringer og ikrafttrædelse

§ 7. Ændringer i de kollegiale vedtægter kræver simpel majoritet i samtlige kredsrepræsentantskaber samt godkendelse i Hovedbestyrelsen, hvor mindst 5 HB -medlemmer skal stemme for jf. § 16. stk. 3 i Hovedforeningens love.

§ 8. Disse kollegiale vedtægter træder i kraft pr. den 16. maj 2006. De er ændret efter vedtagelse i HB og i repræsentantskaberne pr. 12.12.2012