SPV-vagt

Som SPV-vagt er du sikret en god og fordelagtig løn. Her kan du læse mere om lønsatser og arbejdsvilkår.

Du kan allerede starte som SPV-vagt på 1. semester, et arbejde der måske varer hele din studietid.

Løn

Her kan du se de gældende løntabeller for arbejdet som FADL-vagt.

Gældende lønninger og tillæg i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Gældende lønninger og tillæg i Region Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland og Slagelse

Overenskomst & arbejdsvilkår

Læs din overenskomst:

Overenskomst for lægestuderende, der beskæftiges som sygeplejevikar og ventilatør

Ændringer til overenskomsten i forbindelse med OK21

Hovedaftale med Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Arbejdet med overenskomstforhandlingerne varetages i FADLs Overenskomstudvalg (OU) i samarbejde med sekretariatet.

Besøg dit lokale vagtbureau her

Blegdamsvej 26, 2200 København

Overenskomst

OK Folder