Universitetsansat

FADL forhandler sammen med Studenterunderviserens Landsforbund (SUL) overenskomst med Finansministeriet for studerende ansat med universitetet som arbejdsgiver.

Overenskomsten finder blandt andet anvendelse for studerende ansat som:

  • Instruktorer
  • Timelønnede hjælpelærere
  • Undervisningsassistenter
  • Studenterstudievejledere (faglige vejledere)
  • Demonstratorer
  • Præparatfremstillere
  • Studentermedhjælp (ny stillingsbetegnelse, tidligere tekniske assistenter)

Meget ofte anvender institutionerne andre stillingsbetegnelser for en eller flere af de ovenstående stillinger. Er du i tvivl om, hvordan du er ansat, hvad du er ansat som, eller vil du bare høre, om dit arbejde kan blive omfattet af overenskomsten, så kontakt FADL.

Lønnen

Nedenstående viser dine aktuelle lønninger som universitetsansat lægestuderende.

Lønsatserne er fordelt på arbejdsområde.

Som undervisningsassistent, instruktor eller hjælpelærer er din løn 2,5 gange timelønsatsen, når forberedelsestiden inkluderes.

Lønsatser

Overenskomst & arbejdsvilkår

Arbejdet med overenskomstforhandlingerne på området for simulation og færdighedstræning varetages af FADLs Udvalg for Universitetsansatte i samarbejde med sekretariatet.