Universitetsansat

FADL forhandler sammen med Studenterunderviserens Landsforbund (SUL) overenskomst med Finansministeriet for studerende ansat med universitetet som arbejdsgiver.

Overenskomsten finder blandt andet anvendelse for studerende ansat som:

  • Instruktorer
  • Timelønnede hjælpelærere
  • Undervisningsassistenter
  • Studenterstudievejledere (faglige vejledere)
  • Demonstratorer
  • Præparatfremstillere
  • Studentermedhjælp (ny stillingsbetegnelse, tidligere tekniske assistenter)

Meget ofte anvender institutionerne andre stillingsbetegnelser for en eller flere af de ovenstående stillinger. Er du i tvivl om, hvordan du er ansat, hvad du er ansat som, eller vil du bare høre, om dit arbejde kan blive omfattet af overenskomsten, så kontakt FADL.

Lønnen

Nedenstående viser dine aktuelle lønninger som universitetsansat lægestuderende.

Lønsatserne er fordelt på arbejdsområde.

Som undervisningsassistent, instruktor eller hjælpelærer er din løn for konfrontationstimer 2,5 gange timelønsatsen, når forberedelsestiden inkluderes. Hvis timerne gentages inden for to uger, tildeles halv forberedelse, så lønnen herfor udgør 1,75 timer pr. konfrontationstime

Lønsatser

Overenskomst & arbejdsvilkår

Arbejde konkrete sager og overenskomstforhandling for Universitetsoverenskomsten sker i FADLs Udvalg for Universitetsansatte. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder i overenskomsten, kan du kontakte os på Jura@fadl.dk