Psykologhjælp

Alle kan opleve perioder, hvor der er behov for at tale tingene igennem med en udefrakommende. Det kan være alt fra studiestress, karrieretvivl og utilsigtede hændelser til familieproblemer eller kærestesorger, og her kan det være en stor hjælp, at have nogen at tale med.

FADL tilbyder tilskud til psykologhjælp som medlemsfordel, hvor FADL betaler 50 pct. af de to første konsultationer. Det dækker både studierelaterede og ikke-studierelaterede emner og gælder uagtet hvor længe du har været medlem.Tilskud gives ikke til behandlinger påbegyndt inden den 10. maj 2021 og behandlingen skal foregå hos en uddannet psykolog.

For at benytte dig at tilbuddet skal du i første omgang selv betale ved psykologen, og derefter indsende bilag til FADL på mail: administration@fadl.dk. Tilskuddet kan kun ske én gang, dvs. man kan ikke benytte sig af tilbuddet flere gange. Ønsker du at gøre brug af tilbuddet eller blot mere information, så skriv en mail til psykologAalborg@fadl.dk.

Udover tilskud psykologhjælp henviser vi til de øvrige ordninger:

Studenterrådgivningen er en landsdækkende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. De yder social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til studerende på videregående uddannelser. De tilbyder også individuelle samtaler, gruppe-forløb samt workshops. De fokuserer generelt på korte forløb (korttidsterapi) med maksimalt 5 sessioner. Læs mere på srg.dk.

Universitetsklinikken tilbyder gratis psykologhjælp til unge over 18 år. Behandlingen varetages af psykologistuderende på den sidste del af psykologistudiet under vejledning og supervision af Universitetsklinikkens stab af psykologer og psykiatere. Eftersom behandlingen varetages af studerende, tilbydes der ikke skriftlige udtalelser eller erklæringer. Læs mere på kommunikation.aau.dk/forskning/vidensgrupper/cqs/klinik.

Åben rådgivning for unge mellem 12-25 år. Op til 4 samtaler med mulighed for efterfølgende henvisning til andre tilbud. Læs mere på aalborg.dk/familie-og-boern/unge/åben-raadgivning-i-ungeraadgivningen.