Psykologhjælp

Alle kan opleve perioder, hvor der er behov for at tale tingene igennem med en udefrakommende fagperson. Det kan være om alt fra studiestress, karrieretvivl og utilsigtede hændelser til familieproblemer eller kærestesorger. Her kan det være en stor hjælp, at have nogen at tale med.

FADL tilbyder som medlemsfordel tilskud til psykologhjælp. Vi betaler 50 pct. af de to første konsultationer uafhængigt af, om du har brug for hjælp til studierelaterede eller ikke-studierelaterede emner. Tilskud gives kun til konsultationer, der er booket igennem FADL´s psykologordning med Psycare. Du kan herunder se, hvordan du gør.

For at booke en konsultation hos en psykolog i dit område, skal du skrive til info@psycare.dk eller ringe på 70 25 56 57. Du betaler selv ved psykologen, og derefter indsender du bilag til FADL på mail: psykolog@fadl.dk. Det er kun muligt at få hjælp til to konsultationer, man kan ikke benytte tilbuddet flere gange. Har du spørgsmål eller andet, kan du kontakte os på psykolog@fadl.dk.

Udover tilskud psykologhjælp henviser vi til de øvrige ordninger:

Studenterrådgivningen er en landsdækkende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. De yder social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til studerende på videregående uddannelser. De tilbyder også individuelle samtaler, gruppe-forløb samt workshops. De fokuserer generelt på korte forløb (korttidsterapi) med maksimalt 5 sessioner. Læs mere på srg.dk.

Universitetsklinikken tilbyder gratis psykologhjælp til unge over 18 år. Behandlingen varetages af psykologistuderende på den sidste del af psykologistudiet under vejledning og supervision af Universitetsklinikkens stab af psykologer og psykiatere. Eftersom behandlingen varetages af studerende, tilbydes der ikke skriftlige udtalelser eller erklæringer. Læs mere på kommunikation.aau.dk/forskning/vidensgrupper/cqs/klinik.

Åben rådgivning for unge mellem 12-25 år. Op til 4 samtaler med mulighed for efterfølgende henvisning til andre tilbud. Læs mere på aalborg.dk/familie-og-boern/unge/åben-raadgivning-i-ungeraadgivningen.