Forskningsansat

Som studerende er der flere muligheder for at forske eller blive ansat som videnskabelig medhjælper. Som videnskabelig medhjælp forventes det at du er tæt på de egentlige forskningsmæssige opgaver. Hvis dine opgaver består i dataindtastning og -behandling vil du ofte blive ansat på HK-overenskomst. Hvis dine opgaver består i at bidrage med kliniske undersøgelser som f.eks. blodprøvetagning, EKG eller lungefunktionsundersøgelser vil du ofte få FOA-løn. Hvis sidstnævnte undersøgelser også bruges i en afdelings kliniske arbejde, bør du have SPV-løn.

FADL anbefaler, at hvis du som lægestuderende ansættes til at deltage i et videnskabeligt projekt, med videnskabeligt relateret arbejde, som minimum aflønnes som videnskabelig assistent med en timeløn som svarer til de oplistede beløb i tabellen nedenfor.

De anbefalede løn er hentet fra de aftalte vilkår for videnskabelige assistenter ved universiteter og forskningsinstitutioner på det statslige område og gælder derfor ikke direkte for sygehusregionerne. Afhængig af hvornår og hvordan du skal arbejde lørdag aften, søndag aften mm., kan det være du skal have ekstra betaling.

I en del tilfælde er det desværre vanskeligt at få forskningsprojekter på det regionale område til at respektere aflønningen som videnskabelig assistent. FADL oplever desværre i en del tilfælde at lægestuderendes forskningsarbejde kun honoreres med FOA-løn for uuddannet personale. Du bør kontakte FADL, hvis du bliver udsat for dette

Skolarstipendier

Tidligere blev hovedparten af forskningen udført på universiteterne. I dag er langt de fleste forskningsprojekter forankret i sygehusregionerne. De enkelte Sygehusregioner håndterer skolarstipendier forskelligt. FADL arbejder pt. på nye anbefalinger om løn og arbejdsvilkår.

Honoreringen udbetales oftest som løn. Det betyder at der trækkes arbejdsmarkedsbidrag og er mulighed for at opnå lønmodtagerfradrag, herunder befordringsfradrag.

Du bør undersøge om dit forskningsprojekt giver dig ret til at være studieaktiv under projektet. Det er også vigtigt at få afklaret, hvordan du bliver behandlet i tilfælde af langtidssygdom eller barsel. Hvis du har taget orlov fra studiet, risikerer du at stå uden indkomst hvis projektlederen opsiger din kontrakt, hvis I ikke sørger for at tage højde for spørgsmålet i skolaraftalen.

Det er relevant at kontakte SU-kontoret på dit universitet, hvis dit forskningsprojekt bruges til at erhverve ECTS-point. I så tilfælde kan det være et problem, at du modtager honorering for dit forskningsarbejde.

I nogle tilfælde er skolarstipendie-arbejdet eller ECTS-forskning suppleret af almindeligt arbejde på den afdeling som den lægestuderende er tilknyttet under projektet. Du bør have selvstændig løn for dette arbejde. Der bør udformes en selvstændig arbejdskontrakt for dette arbejde.