Lægevikar i Forsvaret

FADL har overenskomst med Forsvaret. Det er således muligt for lægestuderende at tage lægevikariater i Forsvaret på aftalte løn- og arbejdsvilkår.

For at blive ansat som lægevikar i Forsvaret skal du have bestået 9. semester.

Stillingen som lægevikar i Forsvaret er en civil stilling. Det betyder bl.a., at du ikke risikerer at blive udstationeret til krigszoner etc..

Et lægevikariat i Forsvaret tæller ikke som en del af værnepligten.

Her finder du FADLs overenskomst med Forsvaret:

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2015/10878

Arbejdet

Omfanget af lægestuderendes arbejde i Forsvaret er blevet begrænset efter at infirmeriets opgaver med værnepligtiges helbred og sundhed blev overtaget af egen læge i almen praksis. De opgaver der er i dag knytter sig ofte til at deltage i øvelser, samt undervise kasernens personale, f.eks. i anatomi. Der bliver tilbudt kurser i det omfang, det er relevant.

På grund af strukturændringerne i Forsvaret, er der behov for at udvikle nye eller finde eksisterende arbejdsområder for lægestuderende. Hvis du har gode ideer eller kontakter til relevante personer i Forsvaret, så må du meget gerne kontakte os i FADL.

Løn og arbejdsvilkår

Som fastansat i Forsvaret, har man ret til løn under sygdom, barns første sygedag, rejse til og fra arbejdet, ligesom man får et værelse stillet til rådighed mod overenskomstmæssig betaling.

Lønsatser

FADLs lægevikarkurser

For at forberede dig til i et lægevikariat, afholder FADL forberedende lægevikarkurser inden for en række specialer: For eksempel skadestue kirurgi, radiologi, akut medicin, psykiatri, kardiologi m.v.

Overenskomst & arbejdsvilkår

Arbejdet med overenskomstforhandlinger for lægevikarer i Forsvaret varetages i Lægevikargruppen i samarbejde med sekretariatet.

Lønnen

Der ydes ferie efter vilkårene i Aftalen om ferie og særlige feriedage for personale ansat i Staten, dog bortset fra reglerne i §§ 4 og 13 om ferie med løn og særlig feriegodtgørelse. I stedet gælder aftalens bestemmelser om ferie med feriegodtgørelse.

Det er muligt at indgå aftale med arbejdsgiveren om engangsvederlag samt kvalifikations- og funktionstillæg.

Tjenestestedet stiller tjenestedragt til rådighed for den ansatte.

Engangsvederlag

I FADLs overenskomst med Forsvaret er der i øjeblikket ikke mulighed for at forhandle lokale løntillæg. Til gengæld har du mulighed for at forhandle et såkaldt ”engangsvederlag” med din arbejdsgiver på infirmeriet.

Det kan for eksempel være, når du har været ansat i en vis periode og dermed har opnået en del erfaring. Det kan også være i forbindelse med ekstraordinært godt udført arbejde eller engagement.

Inddrag FADL

Inden du kontakter din arbejdsgiver for at høre om muligheden for et engangsvederlag, er det en god idé at kontakte FADL, som kan rådgive dig om, hvordan du griber forhandlingen an.

Hvis du får forhandlet et engangsvederlag igennem, er det vigtigt, at du meddeler FADL dette, således at vi kan bruge dette som løftestang for engangsvederlag for andre lægestuderende i Forsvaret.

Muligheder i fremtiden

Normalt er det er muligt for lægevikarer at forhandle lokale lønaftaler og løntillæg i de enkelte regioner eller sygehuse. Som lægevikar i Forsvaret har du ikke den mulighed. FADL forsøger derfor i de centrale overenskomstforhandlinger at få indført tillæg, der gælder for alle lægevikarer i Forsvaret. Det kan for eksempel være tillæg for deltagelse i øvelser, ekstraordinært tilkald eller lignende.

Hvad er et engangsvederlag?

Engangsvederlaget er en sum penge, man får på én gang. Det er altså ikke en pengeydelse, som man får løbende, for eksempel en gang om måneden.