Lægesekretær og praksisassistent

FADL arbejder ihærdigt på at opnå overenskomst for lægestuderende ansat i almen praksis.

Aktuelt har FADL ikke en sådan overenskomst. Det betyder dog ikke, at du er helt uden rettigheder, når du arbejder i privat lægepraksis.

Hvis klinikken er medlem af Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA), så skal du have løn efter PLA’s aftale med HK for lægesekretærer.

  • Hvis du har basisopgaver som lægesektretær er lønnen pr. oktober 2020 (løntrin 19): 142 kr./time.
  • Hvis du har videregående opgaver, så er lønnen pr. oktober 2020 (løntrin 26): ca. 180 kr. afhængig af hvor i landet du er ansat.

Basisopgaver er bl.a. telefonpasning, patientmodtagelse og simple patientsamtaler.

Videregående opgaver er f.eks. klinisk arbejde med behandlings, blodprøvetagning, lungefunktionstest og sundhedssamtaler. Her vil det ofte være et krav, at du har bestået 8. semester. En del klinikker bruger lægevikaroverenskomsten i disse tilfælde. Se mere om lægevikaroverenskomsten her.

Du kan se de løbende ændringer af lønnen i PLA-HK overenskomsten her.

For lægesekretærer (HK og PLA-overenskomst):

  • Hvis du udfører bioanalytikeropgaver, så bør du aflønnes efter overenskomsten mellem PLA og Dansk Sygeplejeråd. Se overenskomsten og lønningerne (§2) her.

Læs mere om at arbejde i private lægeklinikker i FADLs orange guide: 

FADLs Orange Guide