Lægesekretær og praksisassistent

FADL arbejder ihærdigt på at opnå overenskomst for lægestuderende ansat i almen praksis.

Aktuelt har FADL ikke en sådan overenskomst. Det betyder dog ikke, at du er helt uden rettigheder, når du arbejder i privat lægepraksis. FADL er i dialog med Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) om mulighederne for særlige vilkår for de lægestuderende i klinikkerne.

Hvis klinikken er medlem af PLA, så skal du have løn efter PLA’s aftale med HK for lægesekretærer.

  • Hvis du har basisopgaver som lægesekretærer er lønnen pr. 1. juni 2022 (løntrin 19): 175,87 kr./time inkl. pension.
  • Hvis du har videregående opgaver, så bør der være en drøftelse med klinikken om at hæve lønnen til løntrin 26, som pr. 1. juni 2022 er kr. 194,30 kr. inkl. pension afhængig af hvor i landet du er ansat. Der kan ikke direkte stilles krav om indplacering på løntrin 26, men efter FADLs opfattelse er det en oplagt

    forventning også henset til den indkomst klinikken kan opnå fra Sygesikringen når lægestuderende løser sådanne opgaver.

Basisopgaver er bl.a. telefonpasning, patientmodtagelse og simple patientsamtaler.

Videregående opgaver er f.eks. klinisk arbejde med behandlings, blodprøvetagning, lungefunktionstest og sundhedssamtaler. Her vil det ofte være et krav, at du har bestået 8. semester. En del klinikker bruger lægevikaroverenskomsten i disse tilfælde. Se mere om lægevikaroverenskomsten her.

Du kan se de løbende ændringer af lønnen i PLA-HK overenskomsten her.

For lægesekretærer (HK og PLA-overenskomst):

  • Hvis du udfører bioanalytikeropgaver, så bør du aflønnes efter overenskomsten mellem PLA og Dansk Sygeplejeråd. Se overenskomsten og lønningerne (§2) her.

Læs mere om at arbejde i private lægeklinikker i FADLs orange guide: 

FADLs Orange Guide