Lægesekretær og praksisassistent

FADL arbejder på at opnå overenskomst med de praktiserende læger om løn- og arbejdsvilkår for de mange lægestuderende der arbejder i almen praksis over hele landet. Det er desværre ikke let at overbevise de praktiserende læger om at det er en god ide med en fælles overenskomst. Derfor må vi på nuværende tidspunkt henvise til andre overenskomster, når vi rådgiver dig.

Nogle lægeklinikker bruger i dag SPV-overenskomsten og lægevikaroverenskomsten når de ansætter lægestuderende. SPV-overenskomsten kan være relevant hvis du ansættes til basale opgaver med telefonpasning og patientmodtagelse m.v. Hvis du udfører mere specialiserede og avancerede opgaver med blodprøvetagning, lungefunktionstest etc., og har bestået 8. semester, så er lægevikaroverenskomsten mere oplagt at følge.

Mange klinikker har overenskomster med HK for deres ansatte lægesekretærer og med Dansk Sygeplejeråd og DBIO for deres ansatte konsultationssygeplejersker og praksis-bioanalytikere. Det kan være relevant at se på vilkårene for disse grupper, når du overvejer et job i almen praksis. Du finder oplysninger om vilkårene på organisationernes hjemmesider (senest):

Pr. 1. januar 2019 er timelønnen (ekskl. eget pensionsbidrag):

  • Lægesekretærer til basisopgaver (løntrin 19): 154,13 kr.
  • Lægesekretærer med videregående opgaver (praksisassistent) (løntrin 26): 175,06 kr.
  • Konsultationssygeplejersker og praksis-bioanalytikere (m. mindre end 2 års erfaring):  192,81 kr.

Hvis du ansættes efter lægesekretæroverenskomsten og  helt overvejende arbejder med kontoropgaver (f.eks. telefonpasning, reception og patientsamtaler), så kan du forvente en løn på løntrin 19. Hvis du udfører klinisk arbejde og behandlingsopgaver (praksisassistent) og evt. har bestået 8. semester, så bør du som minimum – efter FADLs opfattelse – aflønnes på løntrin 26. Til lønnen gives feriegodtgørelsen på 12,95%.

Læs mere om at arbejde i private lægeklinikker i FADLs orange guide: 

FADLs Orange Guide