FADLs udvalg

FADL har nedsat fem udvalg til at tage sig af FADLs vigtigste fokusområder:

Uddannelsespolitisk Udvalg diskuterer og formulerer FADLs holdninger til uddannelsen på
lægestudiet. Udvalgets formål er at give de lægestuderende en stærk og seriøs stemme i
samfundsdebatten og overfor politikerne.

Uddannelsespolitisk Udvalg arbejder for

 • En naturlig overgang fra studiets kliniske del til KBU
 • Optimal kvalitet af lægeuddannelsen på landsplan
 • At fungere som talerør for de lægestuderendes overordnede uddannelsespolitiske holdninger
 • Fokus på det gode klinikophold
 • Afdækning og sikring af trivsel på studiet
 • Fokus på forskningsmulighederne

Udvalget repræsenterer FADL i:

 • Udvalget for Uddannelse og Forskning i Lægeforeningen
 • Uddannelsesudvalget i Yngre Læger
 • Gruppen af Yngste Læger
 • Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse
 • Uddannelsesalliancen

Udvalget holder møde ca. 4 gange pr. semester, og møderne finder som udgangspunkt sted i sin fysiske forstand på skift i de fire universitetsbyer. Hvis uddannelsespolitik har interesse, er man mere end velkommen til at kontakte udvalgets formand eller et af udvalgets andre medlemmer for at høre mere om udvalgets arbejde.

Medlemmer:
Udvalget består af medlemmer fra de fire repræsentantskaber. Ydermere er der en åben invitation til op til to medlemmer fra de fire universiteters medicinerråd.
For foreningsåret 2020/2021 består udvalget af følgende medlemmer fra FADL:

København: Clara Mellergaard, Emma Louise Møller, Peter Schaldemose og Sune Holm Hansen.

Aarhus: Anne Sofie Jacobsen, Lotte Bjerre Lassen og Henrik Sørensen.

Odense: Sandra Egholm Andersen og Emma O. K. E. Bengtsson.

Aalborg: Liv Therese Holm-Nielsen (formand) og Sille Sofie Christiansen.

Medlemsfordelsudvalget (MFU) tager sig af FADLs landsdækkende medlemsaftaler. Udvalgets primære arbejdsområder er forsikring og medlemsaftaler.
På forsikringsområdet forhandler udvalget årligt FADL’s aftaler med Tryg. Udvalget fungerer desuden som ankeinstans i forsikringssager.
På aftaleområdet forsøger udvalget at etablere nye fordelagtige medlemsaftaler samt forbedre vilkårene for de eksisterende aftaler på landsplan.

Medlemmer
Udvalget består af medlemmer fra hver kredsforening. Derudover deltager FADLs forhandlingsleder/sagsbehandler i udvalgets møder og arbejde. For foreningsåret 2019/2020 består udvalget af følgende medlemmer:

København: Malou Tholin, Ann Landgrebe og Peter Schaldemose.

Odense: Signe Riisgaard-Jensen og Lis Wang.

Aarhus: Dennis Vinther og Jonas Oute Pedersen.

Aalborg: Michael Rangel Pedersen.

Lægevikargruppen (LVG) er et nationalt udvalg med ansvar for overenskomstsspørgsmål og -forhandling med Danske Regioner og Forsvaret. Det drejer sig om:

 • Lægevikarer ansat på hospitaler, klinikker og i praksis
 • Simulationsansatte (F.eks. CAMES, SimC, NordSim og Midtsim)
 • Lægevikarer i forsvaret (i samarbejde med Universitetsansattes udvalg, UAU)

Arbejdsopgaver
Foruden arbejdet med overenskomstsforhandling og -bearbejdning, forhandler LVG løbende lokalaftaler om løntillæg med regioner og sygehuse, eksempelvis for studerende, der har opkvalificeret sig via et af FADLs lægevikarkurser. Udvalget behandler løbende konkrete sager for de medicinstuderende vedrørende bl.a. løn, og arbejdsvilkår. Udvalget vedligeholder og udgiver ”En guide for lægevikarer” (før: ”Den lille røde”).

Eksternt repræsentation
LVG repræsenterer FADL i følgende af udvalgene hos Yngre Læger (YL)

 • Overenskomstudvalg
 • Gruppen af Yngste Læger (GYL)
 • Arbejdsmiljøudvalget

Lægevikargruppens medlemmer
Udvalget består af medlemmer fra alle kredsforeninger. Derudover deltager FADLs jurist og forhandlingsleder i udvalgets møder og arbejde. For foreningsåret 2020/2021 består udvalget af følgende medlemmer:

 • Aalborg: Niclas Møller
 • Aarhus: Lise Lyngbak og Lotte Eriksen
 • København: Frederikke Anine Prætorius, Gerda Ferjá Heldarskard, Thomas-Tursø-Finnich (formand) og Ulrik Steen Nielsen.
 • Odense: Gro Borges, Signe Riisgaard-Jensen og Rune Fuglø Mortensen

Henvendelser og spørgsmål vedr. udvalgets arbejde kan sendes til udvalgsformanden på: thomas.tursoe@fadl.dk

Overenskomstudvalget (OU) forhandler FADLs overenskomst for sygeplejevikarer & ventilatører med Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Udvalget tager hånd om FADL-medlemmernes ansættelsesforhold, fortolker overenskomsten i tvivlsspørgsmål og repræsenterer de lægestuderende i Yngre Lægers overenskomstteam.

Overenskomstudvalgets medlemmer

Overenskomstudvalget består af medlemmer fra hver kredsforening. Derudover deltager  FADLs forhandlingsleder/sagsbehandler i udvalgets møder og arbejde.

For foreningsåret 2019/2020 består udvalget af følgende medlemmer:

København: Kaare Johan Peter Stolt, Johan Verner From-Pedersen, Moises Alberto Suarez Zdunek og Rasmus Ro Lindhardt..

Odense: Emilie Nejatbakhsh og Lis Wang.

Aarhus: Anne Katrine Bak Poulsen og Gustav Holck Normann.

Aalborg: Elisabeth Wang Brolin.

Universitetsansattes Udvalg (UAU) forhandler i fællesskab med Studenterundervisernes Landsforbund (SUL) overenskomst for studerende, der er ansat ved landets universiteter – studenterundervisere, demonstratorer, instruktorer, hjælpelærere, præparatfremstillere, tekniske assistenter og faglige vejledere.

Forhandlingsmodparten er Finansministeriet samt repræsentanter for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Kulturministeriet.

Udover dette tager SUG sig også af behandling af konkrete sager, lokale forhandlinger samt overenskomstfortolkninger.

Medlemmer i Universitetsansattes Udvalg

Udvalget består af medlemmer fra hver kredsforening. Derudover deltager FADLs forhandlingsleder/sagsbehandler i udvalgets møder og arbejde.

For foreningsåret 2020/2021 består udvalget af følgende medlemmer:

København: Magnus Alexander Gibson.

Aarhus: Frederik Melgaard Jensen.

Aalborg: Simon Mæng Tjørnehøj og Phillip Sperling.

Dækning af udlæg

Hvis du skal have dækket udlæg i forbindelse med deltagelse i de nationale udvalg, kan du udfylde det relevante udlægsbilag nedenfor. Udlæg for HF og København sendes til Lene Kristensen på lsk@fadl.dk.