FADLs udvalg

FADL har nedsat fem udvalg til at tage sig af FADLs vigtigste fokusområder:

Uddannelsespolitisk Udvalg diskuterer og formulerer FADLs holdninger til uddannelsen på
lægestudiet. Udvalgets formål er at give de lægestuderende en stærk og seriøs stemme i
samfundsdebatten og overfor politikerne.

Uddannelsespolitisk Udvalg arbejder for

 • En naturlig overgang fra studiets kliniske del til KBU
 • Optimal kvalitet af lægeuddannelsen på landsplan
 • At fungere som talerør for de lægestuderendes overordnede uddannelsespolitiske holdninger
 • Fokus på det gode klinikophold
 • Afdækning og sikring af trivsel på studiet
 • Fokus på forskningsmulighederne

Udvalget repræsenterer FADL i:

 • Udvalget for Uddannelse og Forskning i Lægeforeningen
 • Uddannelsesudvalget i Yngre Læger
 • Gruppen af Yngste Læger
 • Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse
 • Uddannelsesalliancen

Udvalget holder møde ca. 4 gange pr. semester, og møderne finder som udgangspunkt sted i sin fysiske forstand på skift i de fire universitetsbyer. Hvis uddannelsespolitik har interesse, er man mere end velkommen til at kontakte udvalgets formand eller et af udvalgets andre medlemmer for at høre mere om udvalgets arbejde.

Medlemmer:
Udvalget består af medlemmer fra de fire repræsentantskaber. Ydermere er der en åben invitation til op til to medlemmer fra de fire universiteters medicinerråd.
For foreningsåret 2021/2022 består udvalget af følgende medlemmer fra FADL:

København: Clara Mellergaard Jensen, Jeppe Terpager Christiansen, Oscar Juul og Cathrine Rask Knøs.

Aarhus: Anne Katrine Bak Poulsen, Katrine Zachariasen og Alexander Juan Møller-San Pedro.

Odense: Sandra Egholm Andersen og Emma O. K. E. Bengtsson.

Aalborg: Caroline Houmøller og Sille Sofie Christiansen.

Medlemsfordelsudvalget (MFU) tager sig af FADLs landsdækkende medlemsaftaler. Udvalgets primære arbejdsområder er forsikring og medlemsaftaler.
På forsikringsområdet forhandler udvalget årligt FADL’s aftaler med Tryg. Udvalget fungerer desuden som ankeinstans i forsikringssager.
På aftaleområdet forsøger udvalget at etablere nye fordelagtige medlemsaftaler samt forbedre vilkårene for de eksisterende aftaler på landsplan.

Medlemmer
Udvalget består af medlemmer fra hver kredsforening. Derudover deltager FADLs forhandlingsleder/sagsbehandler i udvalgets møder og arbejde. For foreningsåret 2021/2022 består udvalget af følgende medlemmer:

København: Malou Tholin (formand) og Peter Schaldemose.

Odense: Emilia Nejatbakhsh og Signe Vestbjerg.

Aarhus: Sara Villanueva Dalbøl og Jonas Oute Pedersen.

Aalborg: Karoline Hardis.

Lægevikargruppen (LVG) er et nationalt udvalg med ansvar for overenskomstsspørgsmål og -forhandling med Danske Regioner og Forsvaret. Det drejer sig om:

 • Lægevikarer ansat på hospitaler, klinikker og i praksis
 • Simulationsansatte (F.eks. CAMES, SimC, NordSim og Midtsim)
 • Lægevikarer i forsvaret (i samarbejde med Universitetsansattes udvalg, UAU)

Arbejdsopgaver
Foruden arbejdet med overenskomstsforhandling og -bearbejdning, forhandler LVG løbende lokalaftaler om løntillæg med regioner og sygehuse, eksempelvis for studerende, der har opkvalificeret sig via et af FADLs lægevikarkurser. Udvalget behandler løbende konkrete sager for de medicinstuderende vedrørende bl.a. løn, og arbejdsvilkår. Udvalget vedligeholder og udgiver ”En guide for lægevikarer” (før: ”Den lille røde”).

Eksternt repræsentation
LVG repræsenterer FADL i følgende af udvalgene hos Yngre Læger (YL)

 • Overenskomstudvalg
 • Gruppen af Yngste Læger (GYL)
 • Arbejdsmiljøudvalget

Lægevikargruppens medlemmer
Udvalget består af medlemmer fra alle kredsforeninger. Derudover deltager FADLs jurist og forhandlingsleder i udvalgets møder og arbejde. For foreningsåret 2021/2022 består udvalget af følgende medlemmer:

 • Aalborg: Amalie Skak Thomsen
 • Aarhus: Lotte Lindgreen Eriksen og Helena Wagner
 • København: Thomas-Tursø-Finnich (formand), Peter Schaldemose og Rasmus Vestergård Madsen
 • Odense: Randi Jensen

Henvendelser og spørgsmål vedr. udvalgets arbejde kan sendes til udvalgsformanden på: thomas.tursoe@fadl.dk

Sygeplejevikar- & ventilatørgruppen (SVG) forhandler FADLs overenskomst for sygeplejevikarer & ventilatører med Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Udvalget tager hånd om FADL-medlemmernes ansættelsesforhold, fortolker overenskomsten i tvivlsspørgsmål og repræsenterer de lægestuderende i Yngre Lægers overenskomstteam.

Overenskomstudvalgets medlemmer

Overenskomstudvalget består af medlemmer fra hver kredsforening. Derudover deltager  FADLs forhandlingsleder/sagsbehandler i udvalgets møder og arbejde.

For foreningsåret 2021/2022 består udvalget af følgende medlemmer:

København: Kaare Johan Peter Stolt (formand), Rasmus Ro Lindhardt, Noah Nøhr Hjorth Westh og Simon Wang Rasmussen

Odense: Emilia Nejatbakhsh og Lis Wang.

Aarhus: Gustav Holck Normann, Daniel Damm Matthiesen og Karen Omann Binderup.

Aalborg: Aleksey Chevtchenko-Larsen.

Universitetsansattes gruppe(UAG) forhandler i fællesskab med Studenterundervisernes Landsforbund (SUL) overenskomst for studerende, der er ansat ved landets universiteter – studenterundervisere, demonstratorer, instruktorer, hjælpelærere, præparatfremstillere, tekniske assistenter og faglige vejledere.

Forhandlingsmodparten er Finansministeriet samt repræsentanter for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Kulturministeriet.

Udover dette tager SUG sig også af behandling af konkrete sager, lokale forhandlinger samt overenskomstfortolkninger.

Medlemmer i Universitetsansattes gruppe

Udvalget består af medlemmer fra hver kredsforening. Derudover deltager FADLs forhandlingsleder/sagsbehandler i udvalgets møder og arbejde.

For foreningsåret 2021/2022 består udvalget af følgende medlemmer:

København: Magnus Alexander Gibson og Charlotte Wikenhauser.

Aarhus: Johanne Ravn og Johannes Reinau Windelborg Nielsen.

Aalborg: Phillip Sperling.

Lægevikargruppen, Sygeplejevikar- & ventilatørgruppen og Universitetsansattes gruppe hører alle under Overenskomstudvalget (OKU) hvor Kaare Stolt er generalsekretær.

Dækning af udlæg

Hvis du skal have dækket udlæg i forbindelse med deltagelse i de nationale udvalg, kan du udfylde det relevante udlægsbilag nedenfor. Udlæg for HF og København sendes til Lene Kristensen på lsk@fadl.dk.