Psykologhjælp

Alle kan opleve perioder, hvor der er behov for at tale tingene igennem med en udefrakommende. Det kan være alt fra studiestress, karrieretvivl og utilsigtede hændelser til familieproblemer eller kærestesorger, og her kan det være en stor hjælp, at have nogen at tale med.

FADL tilbyder tilskud til psykologhjælp som medlemsfordel, hvor vi betaler 50 pct. af de to første konsultationer. Det dækker både studierelaterede og ikke-studierelaterede emner og gælder uagtet hvor længe du har været medlem. Tilskud gives ikke til behandlinger påbegyndt inden den 10. maj 2021 og behandlingen skal foregå hos en uddannet psykolog.

For at benytte dig at tilbuddet skal du i første omgang selv betale ved psykologen, og derefter indsende bilag til FADL på mail: administration@fadl.dk. Tilskuddet kan kun ske én gang, dvs. man kan ikke benytte sig af tilbuddet flere gange. Ønsker du at gøre brug af tilbuddet eller blot mere information, så skriv en mail til psykologAAKF@fadl.dk.

Udover tilskud psykologhjælp henviser vi til de øvrige ordninger:

Studenterrådgivningen er en landsdækkende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. De yder social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til studerende på videregående uddannelser. De tilbyder også individuelle samtaler, gruppe-forløb samt workshops. De fokuserer generelt på korte forløb (korttidsterapi) med maksimalt 5 sessioner. Læs mere på srg.dk.

Sociallægeinstitutionen tilbyder 5 gratis samtaler hos en psykolog for unge mellem 15-27 år med bopæl i Aarhus Kommune. Det kan ikke kombineres med andre tilbud. Læs mere på aarhus.dk/om-kommunen/sociale-forhold-og-beskaeftigelse/organisation/job-sundhed-og-ydelse/sociallaegeinstitutionen/