FADLs Forlag

Som medlem af FADL kan du få 25 % rabat på alle bøger fra FADLs forlag!
For at få rabatten skal du logge ind på mitFADL og tilgå forlagets webshop via linket. Rabatten vil automatisk blive trukket fra det samlede beløb.

Det faglige indhold bliver hele tiden opdateret!

FADL’s Forlags nye udgivelser byder på den første danske naturvidenskabelig grundbog, som er ideel læsestof for de kommende og nuværende medicinstuderende. Derudover har vi opdateret vores populære og afgørende lærebøger ”Medicin” og ”kirurgi”, så studievenligheden er bedre end nogensinde før. Ud over de nyeste udgivelser udkom lærebogen ”Psykologi i medicinsk praksis” i juni måned, der giver en indføring i centrale psykologiske faktorer og teorier, som er relevante i medicinsk praksis.

Her er et lille udpluk af vores nyeste titler. Se flere på www.fadlforlag.dk, og følg med på de sociale medier, hvor du altid kan holde dig opdateret om de nyeste udgivelser og deltage i spændende konkurrencer.

HUSK at alle fadl-medlemmer altid kan købe vores bøger med rabat. For at få rabatten skal du logge ind på: https://mit.fadl.dk/

”Naturvidenskabelige førstehjælp”
Bogen indeholder 28 spændende kapitler, der kommer omkring alt fra videnskabsteori, cellulær transport og buffersystemer til logaritmer, genetik, iontransport og billeddiagnostik. Hele vejen igennem understøttes hvert kapitel af en tegneserie, hvor læseren kan følge Caroline, der starter i den kliniske basisuddannelse og undervejs får mange faglige og personlige udfordringer.
Medicinske problemstillinger suppleret af naturvidenskabelige fagtekster gør, at ”Naturvidenskabelig førstehjælp” bygger bro mellem det gymnasiale niveau og begyndelsen af lægevidenskabelige uddannelser på universitetet.

“Medicin, 3. udgave”
Hermed foreligger 3. udgave af den populære lærebog “Medicin“, som både er blevet gjort bedre og billigere end de tidligere udgaver! Alle bogens kapitler er fagligt opdaterede med et øget fokus på de pædagogiske elementer, så studievenligheden er bedre end nogensinde før. Bogen er en traditionelt opbygget lærebog med en systematisk gennemgang af de medicinske sygdomme inddelt efter subspecialer. Den pædagogiske tilgang understreges af den overskuelige opbygning, de mange illustrationer og kliniske fotos samt tabeller, bokse, spørgsmål/svar og cases.

“Kirurgi, 3. udgave”
Denne nye udgave er både bedre og billigere end de tidligere udgaver! Bogen er fagligt opdaterede med et øget fokus på de pædagogiske elementer, så studievenligheden er bedre end nogensinde før. Bogen er opdateret og gennemrevideret, så den præsenterer den væsentligste viden inden for alle de store kirurgiske specialer, som er samlet i den afsluttende eksamen til lægestudiet. “Kirurgi” er oplagt for den studerende gennem hele studietiden fra den første prækliniske kontakt med patienter til den afsluttende eksamen i kirurgi – og efterfølgende som opslagsværk i arbejdet som læge.

“Psykologi i medicinsk praksis”
Denne lærebog i psykologi er til de nye læger og medicinstuderende. Bogens kapitler tager fat om en række centrale psykologiske emner, som læger kan blive udfordret af i deres møde med patienter, f.eks. patientkommunikation, ændringer i sundhedsadfærd, psykiske reaktioner, funktionsændringer samt eksistentielle og åndelige behov. Alt dette præsenteres i studievenlige, pædagogiske og evidensbaserede kapitler med mange cases og reflektionsspørgsmål.

Psykologi i medicinsk praksis henvender sig primært til yngre læger og medicinstuderende ved landets fire universiteter.

FADL’s Forlag

Find os på: