FADLs Forlag

Som medlem af FADL kan du få 25 % rabat på alle bøger fra FADLs forlag!
For at få rabatten skal du logge ind på mitFADL og tilgå forlagets webshop via linket. Rabatten vil automatisk blive trukket fra det samlede beløb.

Det faglige indhold bliver hele tiden opdateret!

FADL’s Forlags nye udgivelser byder på den første danske naturvidenskabelig grundbog, som er ideel læsestof for de kommende og nuværende medicinstuderende. Derudover har vi opdateret vores populære og afgørende lærebøger ”Medicin” og ”kirurgi”, så studievenligheden er bedre end nogensinde før. Ud over de nyeste udgivelser udkom lærebogen ”Psykologi i medicinsk praksis” i juni måned, der giver en indføring i centrale psykologiske faktorer og teorier, som er relevante i medicinsk praksis.

Her er et lille udpluk af vores nyeste titler. Se flere på www.fadlforlag.dk, og følg med på de sociale medier, hvor du altid kan holde dig opdateret om de nyeste udgivelser og deltage i spændende konkurrencer.

HUSK at alle fadl-medlemmer altid kan købe vores bøger med rabat. For at få rabatten skal du logge ind på: https://mit.fadl.dk/

“Medicin, 3. udgave”
Hermed foreligger 3. udgave af den populære lærebog “Medicin“, som både er blevet gjort bedre og billigere end de tidligere udgaver! Alle bogens kapitler er fagligt opdaterede med et øget fokus på de pædagogiske elementer, så studievenligheden er bedre end nogensinde før. Bogen er en traditionelt opbygget lærebog med en systematisk gennemgang af de medicinske sygdomme inddelt efter subspecialer. Den pædagogiske tilgang understreges af den overskuelige opbygning, de mange illustrationer og kliniske fotos samt tabeller, bokse, spørgsmål/svar og cases.

“Kirurgi, 3. udgave”
Denne nye udgave er både bedre og billigere end de tidligere udgaver! Bogen er fagligt opdaterede med et øget fokus på de pædagogiske elementer, så studievenligheden er bedre end nogensinde før. Bogen er opdateret og gennemrevideret, så den præsenterer den væsentligste viden inden for alle de store kirurgiske specialer, som er samlet i den afsluttende eksamen til lægestudiet. “Kirurgi” er oplagt for den studerende gennem hele studietiden fra den første prækliniske kontakt med patienter til den afsluttende eksamen i kirurgi – og efterfølgende som opslagsværk i arbejdet som læge.

“Medicinske og kirurgiske cases, 2. udgave”

Medicinske og kirurgiske cases – bind 1 & 2 er 2. udgaven af den populære bog Medicinske og kirurgiske cases fra 2014. Denne nye udgivelse rummer en lang række forbedringer, opdateringer og mange nye cases inden for alle fagområderne. Desuden er specialerne dermatologi, plastikkirurgi, klinisk biokemi, klinisk immunologi, klinisk farmakologi, voksen- og børnepsykiatri samt radiologi nu også inkluderet.

Med de to nye casebind kan medicinstuderende omdanne den teoretiske viden om medicin og kirurgi til specifikke diagnoser ved hjælp af detaljerede cases, som er en uvurderlig hjælp til medicinstuderende på kandidatuddannelserne i hele landet. Det skal dog siges, at bogen sagtens kan følge de medicinstuderende gennem hele studiet.

De to store bind tager det vigtigste fra de medicinske og kirurgiske specialer og tilføjer en ny dimension – nemlig den kliniske, case-baserede tankegang. Gennem kandidatdelens semestre, og i særdeleshed op mod eksamenerne, sidder man som studerende med en enorm teoretisk viden. Udfordringen er imidlertid at omsætte denne viden i praksis, at komme ind i den overordnede diagnostiske, differentialdiagnostiske, udredningsmæssige og behandlingsorienterede tankegang.

Medicinske og kirurgiske cases henvender sig i særdeleshed til medicinstuderende på kandidatdelen ved universiteterne i København, Aarhus, Syddanmark og Aalborg. Bogen kan anvendes løbende gennem alle kandidatdelens semestre og kan med stor fordel anvendes i forberedelserne til embedseksamenerne ved alle fire universiteter. Desuden henvender bogen sig også til KBU- og introlæger, da det faglige niveau er helt på højde med disse postgraduate uddannelsestrin.

”Naturvidenskabelige førstehjælp”
Bogen indeholder 28 spændende kapitler, der kommer omkring alt fra videnskabsteori, cellulær transport og buffersystemer til logaritmer, genetik, iontransport og billeddiagnostik. Hele vejen igennem understøttes hvert kapitel af en tegneserie, hvor læseren kan følge Caroline, der starter i den kliniske basisuddannelse og undervejs får mange faglige og personlige udfordringer.
Medicinske problemstillinger suppleret af naturvidenskabelige fagtekster gør, at ”Naturvidenskabelig førstehjælp” bygger bro mellem det gymnasiale niveau og begyndelsen af lægevidenskabelige uddannelser på universitetet.

FADL’s Forlag

Find os på: