Lokale udvalg i København

Repræsentantskabet i København nedsætter efter behov en række udvalg til at varetage specifikke opgaver.

Har du inputs, ideer m.m., er du velkommen til at kontakte det aktuelle udvalg.

Udvalgene kan du læse mere om nedenfor.

FADLs Medlemsfordelsudvalg arbejder på at forbedre medlemmernes vilkår blandt andet ved at indgå aftaler med diverse firmaer og dermed sikre fordelagtige vilkår og priser for FADLs medlemmer.

Du kan kontakte udvalget på denne mail: kkf-mfu@fadl.dk

I Medlemsfordelsudvalget sidder følgende personer:

 • Ann Landgrebe
 • Malou Tholin
 • Kaare Stolt

FADLs Kursusudvalg arbejder på at optimere kredsens arbejde med kurser. Der ud over arbejder udvalget med at udvikle flere kurser for lægestuderende og videreudvikle og forbedre de eksisterende kurser.

Du kan kontaktet udvalgene her – kkf-kursus@fadl.dk

I Kursusudvalget sidder følgende personer:

 • Amalie Kimmer Børresen
 • Ann Landgrebe
 • Frederikke Anine Prætorius
 • Gerda Frejá Heldarskard
 • Malou Tholin
 • Marie Glad

FADLs Arrangements- og Foredragsudvalg arbejder på at arrangere spændende foredrag og arrangementer, der har interesse for FADLs medlemmer. Det kan både være direkte anvendelige foredrag om specifikke emner eller oplæg af mere politisk karakter, hvor FADL inviterer interessante personer til Panum.

Du kan kontakte udvalget her – kkf-afu@fadl.dk

I Arrangements- og Foredragsudvalget sidder følgende personer:

 • Amalie Kimmer Børresen
 • Anna Arendt Blak
 • Christian Suppli Benson
 • Emma Louise Møller
 • Josefine Amalie Darket
 • Magnus Alexander Gibson
 • Marie Glad
 • Mikkel Andreas Holm
 • Peter Schaldemose
 • Sune Holm Hansen
 • Søren Christiansen
 • Ulrik Steen Nielsen
 • William Wendler Thomassen
 • Christian Suppli Benson
 • Amalie Kimmer Børresen
 • Anna Arendt Blak
 • Linnea Thye Gerdes
 • Morten Fiil Leth
 • William Wendler Thomassen
 • Emma Louise Møller
 • Josefine Amalie Darket
 • Clara Mellergaard Jensen
 • Søren Christiansen

Du kan kontakte udvalget på denne mail: pr-kkf@fadl.dk

I Medlemsfordelsudvalget sidder følgende personer:

 • Malou Tholin
 • Ann Landgrebe
 • Kaare Stolt
 • Christian Benson