Lokale udvalg i København

Repræsentantskabet i København nedsætter efter behov en række udvalg til at varetage specifikke opgaver.

Har du inputs, ideer m.m., er du velkommen til at kontakte det aktuelle udvalg.

Udvalgene kan du læse mere om nedenfor.

FADLs Kursusudvalg arbejder på at optimere kredsens arbejde med kurser. Der ud over arbejder udvalget med at udvikle flere kurser for lægestuderende og videreudvikle og forbedre de eksisterende kurser.

Du kan kontaktet udvalgene her – kkf-kursus@fadl.dk

I Kursusudvalget sidder følgende personer:

 • Arendse Ursula Teilmann Aalund
 • Cathrine Rask Knøs
 • Charlotte Wikenhauser
 • Ida Sandal Levinsen
 • Inbar C. Ben-Yoseph
 • Magnus Alexander Gibson
 • Morten Fiil Leth
 • Oscar Juul
 • Rasmus Dahlgaard
 • Rasmus Lindhardt
 • Rasmus Vestergård Madsen
FADLs Arrangements- og Foredragsudvalg arbejder på at arrangere spændende foredrag og arrangementer, der har interesse for FADLs medlemmer. Det kan både være direkte anvendelige foredrag om specifikke emner eller oplæg af mere politisk karakter, hvor FADL inviterer interessante personer til Panum.

Du kan kontakte udvalget her – kkf-afu@fadl.dk

I Arrangements- og Foredragsudvalget sidder følgende personer:

 • Anna Arendt Blak
 • Cathrine Rask Knøs
 • Charlotte Wikenhauser
 • Helena Rosen-berg Wagner
 • Ida Sandal Levinsen
 • Inbar C. Ben-Yoseph
 • Johan Verner From-Pedersen
 • Morten Fiil Leth
 • Noah Nøhr Hjorth Westh
 • Rebecca Kjær Andersen
 • Simon Wang Rasmusse
 • Noah Nøhr Hjorth Westh
 • Anna Arendt Blak
 • Josefine Amalie Darket
 • Morten Fiil Leth
 • Johan Verner From-Pedersen
 • Helena Rosenberg Wagner
 • Peter Schaldemose
 • Rasmus Vestergaard Madsen
 • Simon Wang Rasmussen 2. suppleant
 • Simon Sabroe 3. suppleant

Du kan kontakte udvalget på denne mail: pr-kkf@fadl.dk

I PR udvalget sidder følgende personer:

 • Josefine Darket 
 • Anna Arendt Blak
 • Alexander Bromand Geisler
 • Arendse Ursula Teilmann Aalund
 • Noah Nøhr Hjorth Westh