Lokale udvalg i København

Repræsentantskabet i København nedsætter efter behov en række udvalg til at varetage specifikke opgaver.

Har du inputs, ideer m.m., er du velkommen til at kontakte det aktuelle udvalg.

Udvalgene kan du læse mere om nedenfor.

Bestyrelsen varetager den daglige drift såvel som forberedelsen af den lokale politik og organisationsudvikling. Bestyrelsen kan kontaktes på kkf@fadl.dk alternativt Kredsforpersonen på noah.westh@fadl.dk

 • Noah Nøhr Hjorth Westh

  Forperson

  Ida Sandal Levinsen

  Medlem

  Anna Arendt Blak

  Medlem

  Simon Wang Rasmussen

  Medlem

  Johan Verner From-Pedersen

  Medlem

  Rasmus Vestergård Madsen

  Medlem

  Simon Gjeraae Sabroe

  Medlem

  Rasmus Dahlgaard

  1. suppleant

  Alexander Bromand Geisler

  2. suppleant

  Magnus Alexander Gibson

  3. suppleant

FADLs Kursusudvalg arbejder på at optimere kredsens arbejde med kurser. Der ud over arbejder udvalget med at udvikle flere kurser for lægestuderende og videreudvikle og forbedre de eksisterende kurser.

Du kan kontaktet udvalgene her – kkf-kursus@fadl.dk

I Kursusudvalget sidder følgende personer:

 • Ida Sandal Levinsen
 • Noah Nøhr Hjorth Westh
 • Alexander Bromand Geisler
 • Malou Woldbye Tholin
 • Rasmus Dahlgaard
 • Charlotte Wikenhauser
 • Magnus Alexander Gibson
 • Simon Wang Rasmussen
 • Inbar C. Ben-Yoseph
 • Ingrid Rose Maclean Nyegaard
 • Simon Gjeraae Sabroe
 • Rasmus Vestergård Madsen
 • Constance Thyra  Giertz Christiansen

FADLs Arrangements- og Foredragsudvalg arbejder på at arrangere spændende foredrag og arrangementer, der har interesse for FADLs medlemmer. Det kan både være direkte anvendelige foredrag om specifikke emner eller oplæg af mere politisk karakter, hvor FADL inviterer interessante personer til Panum.

Du kan kontakte udvalget her – kkf-afu@fadl.dk

I Arrangements- og Foredragsudvalget sidder følgende personer:

 • Inbar C. Ben-Yoseph
 • Noah Nøhr Hjorth Westh
 • Oscar Juul
 • Daniel Brems
 • Constance Thyra  Giertz Christiansen
 • Malou Woldbye Tholin
 • Anna Gudrun Melchior
 • Charlotte Wikenhauser
 • Rebecca Kjær Andersen
 • Simon Wang Rasmussen
 • Johan Verner  From-Pedersen
 • August Thorning Hjortshøj
 • Ingrid Rose Maclean Nyegaard
 • Simon Gjeraae Sabroe
 • Rasmus Vestergård Madsen

Du kan kontakte udvalget på denne mail: pr-kkf@fadl.dk

I PR udvalget sidder følgende personer:

 • Arendse Ursula Teilmann Aalund
 • Noah Nøhr Hjorth Westh,
 • Peter Schaldemose
 • Magnus Alexander Gibson
 • Alexander Bromand Geisler
 • Rebecca Kjær Andersen
 • Emilia Steenstrup