Læserbrev fra lægestuderende og formand for FADL Odense: Kære Region Syddanmark og OUH, I må i gang med at behandle de lægestuderende ordentligt
D. 4. september 2023 bragte Fyens Stiftstidende et læserbrev og en historie om, at Region Syddanmark og ikke mindst OUH er ved at skabe sig et dårligt ry blandt de lægestuderende. Du kan læse læserbrevet, der er et udtryk for skribentens (i.e. Katrine Jakobsen) holdning, nedenunder eller her.

Synspunkt: OUH’s omdømme er historisk dårligt blandt de lægestuderende. Det er både noget, som jeg har oplevet i min egen ansættelse på OUH, men det er også noget, som jeg hører fra mange af mine medstuderende. Hermed et opråb til OUH. Det er ikke nyt for dem. Vi har forsøgt at gå i dialog med dem, men det har været svært og som at tale for døve ører. Her er tre eksempler på problematiske forhold på OUH.

1. Vaccinesagen: Da vi stod midt i coronaepidemien, var vi lægestuderende klar til at tage fat, hjælpe til og stå sammen. Vi var, som der blev sagt, klar til at udvise samfundssind sammen med resten af Danmark. Det gjorde vi ved at tage imod tilbuddet om at blive vaccinatører og således hjælpe til med at vaccinere borgerne i bl.a. Region Syddanmark. Det gjorde vi i meget stor stil, men vi fandt ud af, at der var noget galt, da lønnen gik ind. Region Syddanmark ville ikke betale os vores overenskomstmæssige løn. Regionen mente, at vi måtte være indplaceret på en anden overenskomst med en lavere løn. Det skete på trods af, at problemet ikke var til stede i de fire øvrige regioner, hvor de lægestuderende selvfølgelig fik den rigtige løn, som man jo plejer i det offentlige.

2. Sagen med for meget udbetalt løn: OUH har lavet en større fejl på mange af de lægestuderendes lønsedler. Efter fejlen blev opdaget, besluttede OUH, at pengene skulle tilbagebetales. Det valgte de at gøre i et brev, hvor mine medstuderende blev anklaget for ikke selv at have opdaget fejlen. Mange har – helt berettiget – følt sig stødt af denne formulering. Præcis lød den således: ”Beløbet skal tilbagebetales, idet du burde have indset, at der var tale om en fejludbetaling.”. OUH har desuden på ingen måde beklaget over for mine medstuderende, at der er sket en fejl.

3. Muligheden for at blive ansat direkte på afdelingerne: OUH vil ikke ansætte lægestuderende direkte på afdelingerne, men kun gennem OUH’s vagtordning. Det er en forkert beslutning, der i høj grad går ud over den pleje, som vi kan give til patienterne, når vi kommer ud som lægestuderende. Det forholder sig sådan, at gennem vagtordningen kan man den ene dag blive sendt til mavetarmkirurgisk afdeling og den næste dag til børne-ungdomspsykiatrisk afdeling. Det betyder, at vi får frataget muligheden for at få et fast sted at arbejde og dermed få erfaringer med arbejdet på afdelingen, med personalet, med opgaverne og ikke mindst med patienterne. Der er meget stor forskel på opgaverne, der bliver udført af os lægestuderende, når vi kommer ud på de forskellige afdelinger, og dermed er der en reel risiko for, at opgaver falder mellem to stole, og det må ikke ske.

Udover den anklagende og uordentlige besked fra OUH, stod der i den første varsel, som OUH sendte: ”På baggrund af ressourcebetragtninger er der dog undtagelsesvis truffet ledelsesmæssig beslutning om, at OUH udelukkende vurderer, om der skal ske tilbagebetaling, for så vidt angår fejludbetalinger, der samlet beløber sig til 800 kr. eller mere”. Altså har man fået 799 kr. for meget i løn, skal man ikke tilbagebetale, men har man fået 801 kr. eller derover for meget i løn, skal hele beløbet tilbagebetales. Det oplever mange som en aldeles uretfærdig tilfældighed i, hvem der skal betale hvad. Da vi som fagforening henvender os til OUH med problemet om forskelsbehandling, truer OUH med, at alle skal betale det fulde beløb.

De her 3 sager er grunden til, at jeg – og sikkert også mange andre – kraftigt overvejer, om OUH og Region Syddanmark er stedet at arbejde, når jeg/vi bliver færdig(e) med lægestudiet. Så kære Region Syddanmark og OUH, I må i gang med at behandle de lægestuderende ordentligt.