Vil du være mentor eller mentee?

Det kan være en rigtig god idé at få en mentor til sparring og gode råd gennem medicinstudiet. Både hvis der er noget, du er i tvivl om eller hvis du vil styrke dine muligheder for at klare dig godt på studiet.

Skriv til os på mentorokf@fadl.dk, hvis du vil tilmelde dig eller høre mere om ordningen. Vi søger mentees på bachelordelen og mentorer på kandidatdelen.
I FADL sørger vi for at rekruttere og uddanne mentorerne. Vi sikrer også, at du får en mentor, som passer bedst til dine behov og ønsker.
Der afholdes typisk 3-4 mentor-mentee møder i løbet af et semester. Møderne varer generelt 1-1 1/2 time pr. gang.

Om ordningen

  • Vi underviser mentorerne ved en obligatorisk undervisningsaften af tre timer. Herefter vil der være en obligatorisk midtvejs workshop for mentorerne samt et frivilligt, afsluttende socialt arrangement for både mentorer og mentees.
  • FADL sørger for at rekruttere såvel mentorer og mentees og matcher jer indledningsvist.
  • Som mentor får du efter undervisningen udleveret et toolkit med gode råd og øvelser, du kan bruge i forbindelse med mentee-møder.
  • Efter undervisningsaftenen går mentee-møderne i gang. De kører frem til sommer, hvorefter det vil være muligt at fortsætte både som mentor og mentee. I planlægger selv møderne, og hvor de skal foregå.
  • Vi kører ordningen som gruppementoring, og som mentee vil du derfor typisk blive sat sammen i grupper af 2-4 mentees.
  • Mentoring er ulønnet, men du modtager efter afslutning af et forløb et mentordiplom.

Kontakt

Vi håber, du har interesse i at blive enten mentor eller mentee. Hvis du vil ansøge eller vide mere om ordningen, kan du kontakte os på: mentorokf@fadl.dk

Vi glæder os til at høre fra jer!
FADL STD