De lokale udvalg

Følgende udvalg er blevet nedsat af repræsentantskabet i Aarhus Kredsforening.

Arrangementsudvalget står for planlægning og afholdelse af arrangementer på studiet og internt i FADL. Vi forsøger at lave forskellige tiltag, der rammer bredt blandt vores medlemmer og gør FADL til en synlig del af studiet. Vi holder særlige arrangementer kun for medlemmer, herunder den årligt tilbagevendende gårdfest. Vi arbejder hele tiden på at skabe nye arrangementer, så hvis du har gode ideer eller lyst til at give en hånd med til vores arrangementer, må du meget gerne kontakte os på nedenstående mail. 

aakf-arrangement@fadl.dk

Johanne Ravn
Hannah Fleng Jensen
Johannes W.
Kathrine Gohr
Karen Omann Binderup
Viinu V. Manoharan
(Jonas)
(Anne Katrine)

I løbet af de sidste par år har der foregået en større ombygning af FADL Aarhus’ lokaler på Nørre Allé 32. Lokalerne rummer nu et medlemshus med læsesal, gruppearbejdspladser, køkkenfaciliteter og mødelokaler. Alle medlemmer har mulighed for frit at benytte lokalerne inden for åbningstiden og der er mulighed for at booke lokalerne til diverse arrangementer. Ejendomsudvalget forsøger at skabe de bedste rammer for brugen af lokalerne og er ligeledes ansvarlige for administration af bookingsystemet. Har du spørgsmål eller forslag til forbedringer, er du velkommen til at kontakte ejendomsudvalget på denne mail: 

aakf-ejendom@fadl.dk

Dennis Vinther
Johannes B.
Karen Omann Binderup
Eva Glad
Nupur Bansal
(Jonas)

FADL Aarhus har ansat en kursuskoordinator, der står for oprettelse og afvikling af kurser. Kursusudvalget arbejder til stadighed med at videreudvikle og forny kurserne i samarbejde med denne medarbejder. Kurserne spænder bredt fra opkvalificerende kurser til arbejdet på FADLs overenskomster til reeksamens kurser. Har du spørgsmål eller gode ideer til nye kurser, så skriv endelig til os på nedenstående mail.

aakf-kursus@fadl.dk

Hannah Fleng Jensen
Nupur Bansal
Viinu V. Manoharan
Marie N. Bertelsen
Signe Hymøller
Johannes B.
Marie M.
(Anne Katrine)

FADL Fonden uddeler hvert år penge til aktiviteter for medicinstuderende. På generalforsamlingen fastsættes et beløb, der uddeles til foreninger eller aktivitet med relevans for de medicinstuderende i Aarhus. Det er op til udvalget at vurdere, hvordan og til hvem pengene fordeles. Der er to ansøgningsrunder om året – en i foråret og en i efteråret. Nærmere information om ansøgningsrunderne offentliggøres på vores Facebook-side. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på denne mail

aakf-fadl-fonden@fadl.dk

Eva Glad
Dennis Vinther
Viinu V. Manoharan
Signe Hymøller

Forretningsudvalget er ansvarlige for den daglige drift af foreningen. Vi arbejder tæt sammen med vores sekretariat for at sikre en ansvarlig drift af foreningen. Vi sidder med det overordnede økonomiske overblik og ansvar og det er os, der står for planlægning af de mere praktiske sider af foreningen – herunder indholdet af generalforsamlingen og repræsentantskabsmøderne. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

aakf-fu@fadl.dk

Karen Omann Binderup
Dennis Vinther
Nupur Bansal
Eva Glad

FADL i Aarhus repræsenterer over 2000 studerende fordelt på alle semestre. Den store repræsentation kræver, at vi i FADL har mange medlemstilbud, så alle vores medlemmer føler, at de får noget ekstra ud af deres medlemskab. Allerede nu er der en del tilbud, som du kan læse mere om under menupunktet Lokale fordele. Vi arbejder hele tiden for at skabe flere og bedre aftaler for vores medlemmer. Har du en idé eller et forslag til nye medlemstilbud, er du meget velkommen til at kontakte os på nedenstående mail og fortælle om din idé.

aakf-mfu@fadl.dk

pr-aakf@fadl.dk

Repræsentanter i udvalget:

Sara Villanueva Dalbøl
Nupur Bansal
(Anne Katrine)

Udvalget kan kontaktes på mail aakf-trivsel@fadl.dk

Repræsentanter i udvalget:

Johannes W.
Viinu V. Manoharan
Kathrine Gohr
Marie B.
Karen Omann Binderup
Signe Hymøller
Hannah Fleng Jensen
Katrine Zachariasen
(Anne Katrine)