De lokale udvalg

Følgende udvalg er blevet nedsat af repræsentantskabet i Aarhus Kredsforening.

Arrangementsudvalget står for planlægning og afholdelse af arrangementer på studiet og internt i FADL. Vi forsøger at lave forskellige tiltag, der rammer bredt blandt vores medlemmer og gør FADL til en synlig del af studiet. Vi holder særlige arrangementer kun for medlemmer, herunder den årligt tilbagevendende gårdfest. Vi arbejder hele tiden på at skabe nye arrangementer, så hvis du har gode ideer eller lyst til at give en hånd med til vores arrangementer, må du meget gerne kontakte os på nedenstående mail. 

aakf-arrangement@fadl.dk

Alexander Juan Møller-San Pedro
Anne Katrine Bak Poulsen
Dennis Vinther
Hannah Fleng Jensen
Helena Rosenberg Wagner
Johanne Ravn
Johannes Reinau Windelborg Nielsen
Jonas Pedersen
Liv Therese Holm-Nielsen
Sara Villanueva Dalbøl

I løbet af de sidste par år har der foregået en større ombygning af FADL Aarhus’ lokaler på Nørre Allé 32. Lokalerne rummer nu et medlemshus med læsesal, gruppearbejdspladser, køkkenfaciliteter og mødelokaler. Alle medlemmer har mulighed for frit at benytte lokalerne inden for åbningstiden og der er mulighed for at booke lokalerne til diverse arrangementer. Ejendomsudvalget forsøger at skabe de bedste rammer for brugen af lokalerne og er ligeledes ansvarlige for administration af bookingsystemet. Har du spørgsmål eller forslag til forbedringer, er du velkommen til at kontakte ejendomsudvalget på denne mail: 

aakf-ejendom@fadl.dk

Alexander Juan Møller-San Pedro
Dennis Vinther
Emma Kloch
Gustav Holck Normann
Henrik Sørensen
Jonas Pedersen
Karen Omann Binderup
Saman Weda Ghaur

FADL Aarhus har ansat en kursuskoordinator, der står for oprettelse og afvikling af kurser. Kursusudvalget arbejder til stadighed med at videreudvikle og forny kurserne i samarbejde med denne medarbejder. Kurserne spænder bredt fra opkvalificerende kurser til arbejdet på FADLs overenskomster til reeksamens kurser. Har du spørgsmål eller gode ideer til nye kurser, så skriv endelig til os på nedenstående mail.

aakf-kursus@fadl.dk

Anne Katrine Bak Poulsen
Hannah Fleng Jensen
Helena Rosenberg Wagner
Henrik Sørensen
Katrine Zachariasen
Line Frølund
Lise Lyngbak
Nupur Bansal

FADL Fonden uddeler hvert år penge til aktiviteter for medicinstuderende. På generalforsamlingen fastsættes et beløb, der uddeles til foreninger eller aktivitet med relevans for de medicinstuderende i Aarhus. Det er op til udvalget at vurdere, hvordan og til hvem pengene fordeles. Der er to ansøgningsrunder om året – en i foråret og en i efteråret. Nærmere information om ansøgningsrunderne offentliggøres på vores Facebook-side. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på denne mail

aakf-fadl-fonden@fadl.dk

Alexander Juan Møller-San Pedro
Anne Katrine Bak Poulsen
Caroline Cooper Schmidt
Dennis Vinther
Eva Glad
Hannah Fleng Jensen
Henrik Sørensen
Johanne Ravn
Katrine Zachariasen

Forretningsudvalget er ansvarlige for den daglige drift af foreningen. Vi arbejder tæt sammen med vores sekretariat for at sikre en ansvarlig drift af foreningen. Vi sidder med det overordnede økonomiske overblik og ansvar og det er os, der står for planlægning af de mere praktiske sider af foreningen – herunder indholdet af generalforsamlingen og repræsentantskabsmøderne. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

aakf-fu@fadl.dk

Anne Katrine Bak Poulsen
Dennis Vinther
Henrik Sørensen
Johanne Ravn
Jonas Pedersen

FADL i Aarhus repræsenterer over 2000 studerende fordelt på alle semestre. Den store repræsentation kræver, at vi i FADL har mange medlemstilbud, så alle vores medlemmer føler, at de får noget ekstra ud af deres medlemskab. Allerede nu er der en del tilbud, som du kan læse mere om under menupunktet Lokale fordele. Vi arbejder hele tiden for at skabe flere og bedre aftaler for vores medlemmer. Har du en idé eller et forslag til nye medlemstilbud, er du meget velkommen til at kontakte os på nedenstående mail og fortælle om din idé.

aakf-mfu@fadl.dk

Daniel Damm Matthiesen
Eva Glad
Jonas Pedersen
Sara Villanueva Dalbøl

pr-aakf@fadl.dk

Repræsentanter i udvalget:

  • Anne Katrine Bak Poulsen
  • Lotte Eriksen
  • Liv Therese Holm-Nielsen
  • Stine Lassen
  • Helene Calmar

Udvalget kan kontaktes på mail aakf-trivsel@fadl.dk

Repræsentanter i udvalget:

Anne Katrine Bak Poulsen
Caroline Cooper Schmidt
Helena Rosenberg Wagner
Johanne Ravn
Johannes Reinau Windelborg Nielsen
Katrine Zachariasen
Lise Lyngbak
Liv Therese Holm-Nielsen