Lægeansvarsforsikringen

Lægeansvarsforsikringen gælder for alle medlemmer af FADL.

Forsikringen dækker dit erstatningsansvar for personskade, tingskade samt formuetab forvoldt under udøvelse af lægelig virksomhed i din fritid såvel som i en uddannelsessammenhæng eller under dit frivillige eller betalte arbejde i Danmark, på Færøerne og Grønland. Forsikringen dækker dog ikke ud over den forsikring, som du eventuelt dækkes af gennem din ansættelse.

Forsikringen dækker endvidere i hele verden, hvis du er på ferie eller midlertidig ophold, herunder ved deltagelse i kongresser. Ved frivilligt arbejde i udlandet, er det en betingelse, at udøvelsen af det frivillige arbejde ikke er rejsens formål. Er dette tilfældet kan du tegne FADL Klinikforsikring, som dækker dig inde i klinikken, laboratoriet og området hvor det frivillige arbejde foregår.

Forsikringen dækker tillige ansvar for bibeskæftigelse:

  • Sportsarrangementer
  • Lægevagtskørsel

Forsikringen dækker erstatningsansvar ved ikke-erhvervsmæssig lægehjælp, der ydes i henhold til lægeløftet, hvis du bor i Danmark, Norden samt Tyskland.

Betingelser

Her kan du læse betingelser for lægeansvarsforsikringen.

Læs mere her