DEN GODE NYHED: MULIGHED FOR HOLD I LÆGEVIKAROVERENSKOMSTEN

I mange år har FADL forsøgt at få holdstrukturen ind i lægevikaroverenskomsten. I dag findes hold kun i SPV-overenskomsten, men i denne måned har Danske Regioner indbudt FADL til møde om at få hold ind i lægevikaroverenskomsten.

I dialogen vil FADL fokusere på at sikre holdtillæg, transportdækning, opsigelsesbeskyttelse og generelt gode vilkår for lægevikarhold. I dag findes der masser af lægevikarhold over hele landet, men det er ikke afspejlet i overenskomsten, hvilket skaber usikkerhed om de rettigheder, som man har på lægevikarhold.

Vi giver status for fremdriften i arbejdet i et kommende nyhedsbrev.