AFSKEDIGELSER AF LÆGESTUDERENDE PÅ PLASTKIR. AFD.

I længere tid har FADL været optaget af, hvad der sker på OUH, da lægestuderende bliver ansat på den forkerte overenskomst på plastkir. afd.

Fem lægestuderende, der har arbejdet på afdelingen, er blevet fyret. Årsagen til disse fyringer er, at de studerende har bedt om at få problemet løst. Dette er der kommet en større faglig sag ud af; FADL opdagede, at de lægestuderende blev ansat til at udføre lægevikararbejde under en HK-overenskomst og derfor ikke fik, hvad de havde ret til, hvorfor vi gik ind i sagen. Sagen vandt vi, og der arbejdes nu på et tilbagebetalingskrav, men det er imidlertid kommet frem, at afdelingen valgte at fyre de lægestuderende, der gjorde os opmærksomme på problemet, kort efter pålæggelsen om at overholde overenskomsten. Ifølge afdelingen skyldes denne beslutning “besparelser”.

Dette forløb rejser spørgsmål om behandlingen af de lægestuderende. FADL opfordrer derfor alle medlemmer til at være opmærksomme på lignende situationer og kontakte os i tilfælde af uretfærdigheder på arbejdspladserne. Det er kun gennem fælles handling, at de lægestuderendes rettigheder kan beskyttes og sikres.

Dette er en historie, der fortsat udvikler sig, og vi vil fortsat følge den tæt og bringe opdateringer og nye informationer, når de er tilgængelige.