I det følgende gennemgås kort rapportens hovedresultater inden for undersøgelsens fem hovedområder: Fremdriftsreform, studiekvalitet, studiepauser, prægraduat forskning og femårsregel.

Fremdriftsreformen

 • 18 pct. af nye studerende har overvejet at stoppe på grund af fremdriftsreformen.
 • 66. pct. mener at reformen øger studiefrafaldet.
 • 77 pct. oplever at reformen bidrager til stress på studiet.
 • 76 pct. mener at reformen bidrager til at de får mindre indsigt i lægespecialerne.
 • 33 pct. er uenige i at reformen får lægestuderende hurtigere igennem uddannelsen.
 • 85 pct. er uenige i at reformen øger uddannelseskvaliteten.
 • 73 pct. er uenige i at reformen giver større faglig målrettethed.
 • Selv hvis det antages, at fremdriftsreformen øger lægeuddannelsens kvalitet, er 54 pct. uenige i at reformen er en god idé.

Studiekvalitet

 • 62 pct. af de lægestuderende har oplevet psykiske problemer på studiet.
 • 50 pct. heraf har modtaget hjælp mod problemet.
 • Stress, motivationsproblemer, koncentrationsproblemer er dominerende problemer.
 • Lavere karakterer, dumpet eksamen og studiepause er oftest forekommende konsekvenser de psykiske problemer.
 • 29 pct. mener at der er for får klinikuger på studiet.
 • 79 pct. af studerende der har haft lægevikariat, mener det lægefaglige udbytte heraf er større end af klinik under studiet.

Studiepauser (orlov – semesterfri)

 • 44 pct. har holdt orlov eller semesterfri inden for de seneste to år.
 • Forskning er hyppigste årsag til fravær, rejse og lægevikariat er næst-hyppigst.
 • 30 pct. forventer at holde studiepause i fremtiden.
 • Forskning og lægevikariat er vigtigste årsager til forventet pause.
 • 30 pct. af studerende der har bestået 8. semester har arbejdet i lægevikariat.

Forskning

 • 32 pct. af alle lægestuderende har udført forskning. Efter 4. semester er det 64 pct.
 • Andelen af 12. semesterstuderende med forskning er vokset fra 30 pct. i 2011 til 65 pct. i 2015.
 • 40 pct. får ikke vederlag under deres forskningsarbejde.

Femårsregel (12. semester studerende)

 • 54 pct. af 12. semester studerende er uenige i at femreglen øger nye lægers målrettethed.
 • 75 pct. mener reglen giver stress og 85 pct. at den begrænser klinisk erfaring.
 • 23 pct. overvejer at tage hoveduddannelse i udlandet.
 • 31 pct. heraf regner med at forblive i udlandet.
Spørgsmål til undersøgelsen

Har du spørgsmål til studieundersøgelsen kan du kontakte FADLs Hovedforening på telefon 8818 4900 eller på mail hf@fadl.dk.