Kære medlemmer,

Vi har valgt at ændre på og opregulere kontingentet med 8 kr. om måneden i Københavns Kredsforening. Dette gør vi af mange grunde, bl.a. fordi vi bliver nødt til at fremtidssikre foreningen i en økonomisk usikker tid med høj inflation og mange prisstigninger. Vi har valgt at holde kontingentstigningen på et minimum, da vi ikke ønsker at pålægge medlemmerne en for stor stigning.

Har du som medlem spørgsmål til dette, kan du kontakte os på kkf@fadl.dk.

Mvh,
Københavns repræsentantskab