FOR FÅ VIL VÆRE LÆGE I PSYKIATRIEN

D. 17. januar 2023 bragte TV2 Fyn en historie om, at hver fjerde job i voksenpsykiatrien ikke får nogen ansøgere, og at det samme gælder mere end hver tredje job i børne- og ungdomspsykiatrien. I den forbindelse blev bl.a. Emma Kanchana Bengtsson, der er formand for Odense Kredsforening, og som læser medicin på 12. semester på Syddansk Universitet, og Katrine Jakobsen, der er næstformand for Odense Kredsforening, og som går på 4. semester på samme studie, interviewet i tale og på skrift – for hvad mener de medicinstuderende selv om problemet?

“Patienterne er mange, men psykiatrien i vores region har svært ved at ansætte nok læger (…), og jeg tænker, at det er et enormt presset speciale,” fortæller Emma, mens Katrine forklarer, at “man vil rigtig gerne hjælpe de her mennesker, men man vil heller ikke gøre det på bekostning af sig selv”.

Både her (i.e videointerview) og her (i.e artikel) er Emma og Katrines samt statsministerens bud på, hvordan vi skaffer flere læger til området.