OK21: UNIVERSITETSANSATTE

Nogle forbedringer sker først pr. 1. april 2022. Dette skyldes, at der først er overenskomstmidler til rådighed fra dette tidspunkt. Dette er aftalt af de centrale forhandlingsorganisationer. FADL har desværre ikke indflydelse herpå.

LØNSTIGNING

For dig som universitetsansat stiger lønnen knap 5%.

BEDRE GENERELLE RETTIGHEDER

Med overenskomstaftalen er der gennemført væsentlige forbedringer i din ret til løn under sygdom, løn under barsel og ved barns 1. og 2. sygedag samt ret til ansættelsesbevis. Adgangskravene halveres til 2 mdr./25 timer, hvorefter alle rettigheder er tilgængelige. I dag er kravene 4 mdr./50 timer/1. semester.

AFSTEMNING

I den kommende uge sender vi overenskomstaftalerne til afstemning blandt alle FADLs medlemmer. Jeres beslutning bliver forelagt FADLs lægestuderende politikere, som i Hovedbestyrelsen beslutter om aftalen godkendes.