Kurser i Odense

Kurserne er målrettet medicinstuderende, der ønsker flere kompetencer i forhold til SPV-arbejdet eller som påtænker at tage et lægevikariat.

Undervisningen vil give dig nogle kliniske redskaber, som kan forberede dig til dit nuværende og fremtidige arbejde.

Kurserne skal således ikke forstås som en forlængelse af den undervisning der tilbydes på studiet, men derimod som en mulighed for at erhverve sig faglig viden, som er brugbar i praksis. Der vil således blive uddelt diplom for bestået kursus som kan bruges til at opnå kvalifikationstillæg på nogle afdelinger.

Ved overbooking vil medlemmer af FADL blive prioriteret.

Oversigt over kurser

Når man starter på et studie er der brug for mere planlægning og strukturering af ens tid og læsning. Der er andre krav på universitetet end der var på gymnasiet. Hvis ikke planlægningen og struktureringen ændres, kan nye studerende opleve at blive stressede – og det kan i sidste ende føre til, at de ikke opnår deres mål.

På dette kursus får deltagerne redskaber til, hvordan man kan definere sine mål, og hvordan tid og læsning planlægges og struktureres, så man opnår dem. Kurset giver deltagerne konkrete studietekniske redskaber, som man kan tage med hjem og arbejde videre med selv.

Tidligere studerende har sagt om kurset:

 • Det var ud over mine forventninger.
 • Rigtig god gennemgang der gav en god forståelse – kan bestemt tages med hjem.
 • Ja, og mere til. Fik nogle rigtig gode redskaber til at få læst og er mere optimistisk overfor eksaminer nu.
 • Underviser er rigtig god! Gode slides til videre brug.
 • GLAD FOR AT JEG TOG MED – ER BLEVET MERE MOTIVERET OG KLAR TIL KAMP!!!!!!

Emner som vil blive gennemgået:
Målsætning og planlægning
Læseteknik/hastighed
Tekstmarkering og notatteknik
Bedre indlæring
Studiegruppe

Tid og sted:
10. september kl. 17-20 i WP25

FADL inviterer på pizza og øl/sodavand efter kurset!
Stedet fremgår af tilmeldingsmailen.

Pris:
GRATIS for alle 1.semester

Tilmelding:
Tilmelding foregår via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk

Mvh.
Kursusgruppen i FADL Odense

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk

Så er det igen ved at være tid til en af FADL’s tilbagevendende kurser, nemlig det eksamensforberedende kursus for modul 1

Formålet med kurset er at give et overblik over de typiske eksamensopgaver indenfor cytologi, cellefysiologi, og histologi. Der er fokus på forståelse af essentielle principper og svære emner, samt at give konkrete redskaber til at løse typeopgaver. Begge dage vil der være individuel opgaveløsning med hjælp fra undervisere.

Kurset henvender sig både til den studerende som blot vil bestå samt til den ambitiøse studerende der ønsker at optimere sin eksamen.

Indhold:

Cytologi
• Cellen
• Cytoskelettet
• Cellecyklus

Cellefysiologi
• Transport over cellemembran (aktiv, passiv, sekundær aktiv)
• Osmose
• Flux
• Aktionspotentialer
• Udledning af GHK-ligningen

Histologi
• Inklusiv bindevæv, brusk, knogle, muskel, blod, epithel, celle-
cellekontakter

Individuel opgaveløsning (begge dage)

Gode råd til eksamen

Tidligere studerende har sagt:

• ”Sindsygt godt overblik over stoffet!!!
• “Underviser havde virkelig sat sig ind i både det faglige stof, eksamens og tidligere eksamensopgaver. Rigtig rart at de kendte vores forelæsere.
• “Godt i gennemgik punkter Ulla ikke gik i dybden med.
• “Rigtig dygtige og kompetente undervisere der tilmed er super flinke og sympatiske.
• “Det har været godt! God forståelse for brug for pauser, engagerede undervisere, lækkert med kaffe/snacks, god energi, godt med pauser i selve præsentation hvor vi skulle løse opgaver med sidemakkeren.
• “Godt struktureret (med mange eksempler i form af eksamensopgaver)

Tidspunkt:
Se på www.mit.fadl.dk

Pris:
For medlemmer af FADL: 120 kr/dag = 240
For andre: 14 timers kursus af 125kr/time = 1750kr

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk
Medlemmer har første prioritet.

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk

Kom til en times introduktion til hvordan du skal gribe B2 an!

Modul B2 er væsentligt mere krævende end B1, og kræver noget helt andet end B1. Derfor er det en god ide at være forberedt fra start!

Indhold:
• Generelle råd til modulet
• Struktur (studie/fritid)
• Repetition
• Læsegruppe
• Tips & tricks
• Specifikke råd til fagene
o Anatomi
o Fysiologi
o Embryologi

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk

Modul B2 er væsentligt mere krævende end B1, og kræver noget helt andet end B1. Derfor er det en god ide at være forberedt.

Her gives et overblik over de typiske eksamensopgaver indenfor fysiologi, embryologi og arbejdsmedicin. Der er fokus på forståelse af essentielle principper og svære emner, samt at give konkrete redskaber til at løse eksamensopgaver.

Baseret ud fra tidligere feedback/evalueringer, har vi valgt at inkludere arbejdsmedicin, og ikke gennemgå anatomi (da det er svært at give et reelt overblik på så kort tid).

Der er individuel opgaveløsning med hjælp fra underviserne begge dage. Kurset henvender sig både til den studerende som blot vil bestå samt til den ambitiøse studerende der ønsker at optimere sin eksamen.

Der gives konkrete redskaber til forståelse samt løsningsmuligheder af typiske eksamensopgaver.

Dette inkluderer blandt andre ting gennemgang af:

Fysiologi:

• Skeletmusklers opbygning
• Irritations-kontraktionskobling
• Kraft- og effektudvikling
• Energiomsætning
• Styrketræning & aldring

Embryologi:
• Begivenheder indenfor 1.-8. Uge
• Stamceller

Arbejdsmedicin:
• Forskellige typer cases

Individuel opgaveløsning med hjælp fra undervisere

Tidligere deltagere har sagt:

– “Jeg har fået rigtig meget ud af det, og føler jeg har lært mere end til forelæsningerne!
– “Over forventning!
– “Begge undervisere var ekstremt dygtige og det er tydeligt at se at de er dygtige til at lære andre. Og til at nedbryde svære ting til temmelig spiselig information.
– “Det har været helt perfekt at få frisket alt op. Glædeligt overrasket!
– “I har begge et rigtigt højt niveau, og komplementære hinanden rigtig godt. Personligt er jeg visuelt orienteret og Bjarkes tegninger er spitze! Rigtig godt tempo for begge undervisere

Tidspunkt:

Se på www.mit.fadl.dk

Pris:

For medlemmer af FADL: 120 kr/dag = 240

For andre: 14 timers kursus af 125kr/time = 1750kr

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk
Medlemmer har første prioritet.

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk

Formålet med kurset er at give et overblik over de typiske eksamensopgaver indenfor biokemi. Der er fokus på forståelse af essentielle principper og svære emner, samt at give konkrete redskaber til at løse typeopgaver. Der vil være individuel opgaveløsning med hjælp fra undervisere. Kurset henvender sig både til den studerende som blot vil bestå samt til den ambitiøse studerende der ønsker at optimere sin eksamen.

Overordnet indhold:

Molekylærbiologi:
– Cellestruktur og opbygning
– Cellesignalering
– Replikation og reparation
– DNA, RNA og protein
– Genekspression og -regulering

Biokemi:
– Oxidativ fosforylering
– TCA-cyklus
– Elektrontransportkæden (ECT)
– Glykolysen
– Beta-oxidationen

Tidligere studerende har sagt:
– ”Begge gode undervisere. Meget velforberedt, god struktur, gode forklaringer + analoger, gode opgaver og god gennemgang af pensum. Det hele blev meget overskueligt.
– “Jeff gjorde et kanon stykke arbejde, hvor han virkelig hev fat på det vigtige og forklaret emnerne. Rigtig godt.”
– “Gode illustrationer og forklaringer.
– “Kurset har givet gode eksempler på opgaver og et overordnet overblik over pensum.

Tidspunkt:
Se på www.mit.fadl.dk

Pris:
For medlemmer af FADL: 120 kr/dag = 240
For andre: 14 timers kursus af 125kr/time = 1750kr

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk
Medlemmer har første prioritet.

På eksamensforberedende kursus i B4, genetik, vil de to undervisere Emma Meinertz og Kris Malling gennemgå de centrale og vigtige emner indenfor genetik. Emner som; stamtræ, arvegang, genetiske sygdomme, mutationer, teknikker, sekventering og cancer vil blive fokus for de to kursusdage.

Kursets formål er at klæde de studerende så godt på som muligt -og skabe et godt overblik over eksamen indenfor genetik. Til kurset vil der blive undervist i hvordan man med fordel kan se og anskue opgaverne. Ligeledes vil deltagerne få nogle konkrete redskaber de kan bruge, når de sidder til eksamen.

Efter endt undervisning vil der være mulighed for opgaveløsning med hjælp fra undervisere.

Kurset er egnet til alle studerende. Både dem som ønsker ”blot at bestå” og til de ambitiøse der ønsker at optimere sin eksamen.

Tidspunkt:

Se på www.mit.fadl.dk

Pris:

For medlemmer af FADL: 120 kr/dag = 240

For andre: 14 timers kursus af 125kr/time = 1750kr

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk

Formålet med kurset er at give et overblik over de typiske eksamensopgaver indenfor hjerte-, kredsløbs- og lungefysiologien.
Der vil endvidere blive undervist i biofysik som supplement til fysiologien. Der er fokus på forståelse af essentielle principper og svære emner, samt at give konkrete redskaber til at løse typeopgaver.

Alle 3 dage vil der være individuel opgaveløsning med hjælp fra undervisere.
Kurset henvender sig både til den studerende som blot vil bestå samt til den ambitiøse studerende der ønsker at optimere sin eksamen.

Overordnet indhold:

Hjertefysiologi
– Hjertets pumpefunktion
– Hjertets elektrofysiologi og ledningssystem
– EKG

Kredsløbsfysiologi
– Specielle kredsløbsgebeter, autoregulering og orthostatik
– Integreret kredsløbsregulering
– Arbejds- og træningsfysiologi

Lungefysiologi
– Lungevolumina
– Trykforhold
– Surfaktant
– Lungelidelser
– Lungefunktionstests
– Lægemidler/farmakologi
– Pulmonal vaskulær modstand
– Ilt og kuldioxid transport
– Ventilations-perfusions ratio
– Gassers udveksling
– Regulering af respiration

Det Hæmostatiske system
– Antitrombocyt og antikoagulationsfaktorer
– Koagulationssystemet

Biofysik
Gennemgang af vigtigste principper og ligninger

Tidligere studerende har sagt:
– ”Mega godt og eksamensrelevant!
– “I det store hele har det været et super kursus og begge undervisere er meget kompetente og gode til at formidle viden. Powerpointslides er spot on. GODT ARBEJDE.
– “Bättre än forvåntat. Bättre än almindelig undervisning”
– “I gjorde det rigtig godt! Godt med det visuelle, særligt med EKG gennemgang og rigtig god biofysik! Man kan mærke I har lagt tid i at forberede og det gør niveauet af jeres undervisning højt!
– “Godt niveau, hvor man kan vælge, hvor mange detaljer man vil have med og hvad der er mere end man vil huske. I formår at forklare de svære ting på et niveau og i et tempo der gør det forståeligt

Tidspunkt:
Se på www.mit.fadl.dk

Pris:
For medlemmer af FADL: 250 kr. for kurset
For andre: 21 timers kursus af 125kr/time = 2625 kr

Der vil være te og kaffe til kurset.

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk
Medlemmer har første prioritet.

FADL Odense kan nu endnu engang præsentere det efterspurgte kursus.

Kursusbeskrivelse

Forberede den lægestuderende til at fortolke og reagere på væske- og elektrolytforstyrrelser

I klinikken støder du dagligt på patienter med væske- og elektrolytforstyrrelser, og alligevel har dette emne en lille plads på studiet. Du vil på dette kursus blive rustet til at identificere og behandle de hyppigst forekommende elektrolytforstyrrelser, som du møder i klinikken og som ung læge i skadestuen.

Kenneth Krarup vil afholde casebaseret undervisning ud fra de hyppigste væske- og elektrolytforstyrrelser, vi som unge læger vil se i FAM, det vil foregå som såkaldt Flipped classroom, dvs de studerende skal forberede sig så de bliver i stand til at dele deres viden med deres medstuderende:

* Hyponatriæmi. Årsager og behandling

* Hyperkalæmi. Årsager og behandling.

* Acidose og alkalose, herunder:

 • Ketoacidoser
 • Hyperkloræmiske acidoser
 • Renale acidoser
 • Respiratoriske acidoser
 • Laktatacidoser

* Alkaloser, respiratoriske og metaboliske

I kan bla læse på up to dates hjemmeside

https://www.uptodate.com/contents/table-of-contents

Login oplyses på kurset.

Medbring desuden smartphone/tablet eller PC

 • Kroppens væskerum
 • Hyponatræmi
 • Hyperkalæmi
 • Acidoser og alkaloser
 • De mest almindelige væsketyper.

Kurset vil niveau mæssigt være mest relevant for lægestuderende efter modul 8 og specielt efter nyreblokken på kandidatdelen.

Pris:
FADL-medlemmer: GRATIS
For ikke-medlemmer: 4 timers kursus af 125kr/time = 500 kr.

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk

Der findes 38 specialer og selvom navnene oftest giver et hint til hvad de handler om så kan det være meget svært at gennemskue hvordan ens hverdag egentligt vil se ud når man har valgt speciale.

Derfor er FADL Odenses kursus gruppe glade for at kunne introducere en ny række af foredrag/kurser hvor vi vil introducere forskellige special læger der vil hjælpe med at give et indblik i de forskellige specialer.

Andet foredrag rækken vil uddybe livet i den almene praksis speciallæge i almen medicin, Daniel Kamiski Rotenberg, vil fortælle lidt om hverdagen og opgaverne som alment praktiserende læge.

Tid: 16.00 – 18.00
Sted: se på www.mit.fadl.dk
Tilmelding: via www.mit.fadl.dk

Hey du der! Synes du også røntgen er pissenemt, overskueligt og generelt piece of cake at lave en systematisk gennemgang heraf? Nej vel?! Det tænkte vi godt, fat mod – FADL til undsætning! ?

Det er en udsøgt fornøjelse endnu engang at kunne byde velkommen til FADLs kursus i radiologi Thorax.
Vi har allieret os med Overlæge Thomas Hil, der forsat tager de studerende med storm i form af hans brillierende og brede viden samt en pædagogik, der kommer de fleste til gode.
Undervisningen vil være en blanding af henholdsvis teori og caseundervisning med rig mulighed for interaktion blandt underviser og kursister.
De forskellige radiologiske modaliteter vil blive gennemgået, og der vil være en introduktion til valg af undersøgelse, kontraindikationer, hvordan man laver en god henvisning, samt en beskrivelse af samarbejdet mellem den kliniske afdeling og radiologisk afdeling.

Kurset egner sig til studerende med interesse for radiologi, ønsker at forberede sig til en OSCE-eksamen eller et vikariat.

Tidligere studerende har sagt om kurset:
God gennemgang af vigtige fokusområder ved vurdering af et Rtg. Thorax
JA – VIRKELIG GODT KURSUS
Sindsygt dygtig underviser med god forståelse af, hvad der er nødvendig at kunne som almen kbu-læge

Pris:
FADL-medlemmer: GRATIS
For ikke-medlemmer: 4 timers kursus af 125kr/time = 500kr

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk

Vi har arbejdet hårdt i kursusgruppen og er rigtigt glade for de positive tilbagemeldinger vi løbende får fra jer til kurserne – tak!

Hvor ofte kommer man ud i klinikken og modtager medicinske patienter med kun én sygdom – formentlig hører det mest lærebøgerne til.
Derfor er det vigtigt at have en vis viden om polyfarmaci, og de udfordringer der ligger i behandlingen af patienter med flere sygdomme. En ekspert inden for området må siges at være geriatrikerne.
Vi er glade for at præsentere Erik Skjelbo, der er geriatriker, klinisk lektor og Clinical Associate Professor til dette kursus.
Her er hvad Erik selv skriver om kurset:

For rigtigt at kunne forholde sig til Polyfarmaci er det nødvendigt at kende til en række parametre fx: Indikation, bivirkninger, interaktioner, komplians og prioritering af de enkelte lægemidler. Jeg har tænkt mig at omtale disse emner og på den måde nærme mig polyfarmacien.

Mål: Med udgangspunkt i den almindelige kliniske farmakologi at opnå indsigt i de specielle forhold ved medicineringen af ældre.

Indhold:
Kort beskrivelse af den geriatriske patient.
Kort om farmako-kinetik og -dynamik.
Bivirkninger og interaktioner.
Hvordan håndteres polyfarmaci?
Eksempler på medicingennemgang.
Smertebehandling.
Risiko-patienter.
Risiko-lægemidler

Form: Lidt afhængig af antallet af kursister, men uformel og med flere cases og gode muligheder for spørgsmål og diskussion. Praktisk tilgang til den dagligdag, der venter den nyudannede læge, hvordan kommer man i gang? Hvor bliver det særligt svært og hvor finder man hjælp?

Dette kursus henvender sig til den studerende der er på kandidaten, der gerne er på 8. semester og op, da det kræver en del forforståelse for at kunne følge med.

Pris:
FADL-medlemmer: GRATIS
For ikke-medlemmer: 4 timers kursus af 125kr/time = 500kr

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk

Uanset hvilket speciale man er lægevikar i, vil man komme i kontakt med patienter, der skal udredes og behandles for infektionssygdomme. Den væsentligste del af udredningen er målrettet mikrobiologisk prøvetagning. Korrekt tolkning og anvendelse af resultaterne medfører optimal behandling af patienterne.
Læger på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling har en stor rådgivningsaktivitet over for læger i primær og hospitalsektoren. Som følge heraf opnår vi en stor erfaring med hvilke områder af udredning og tolkning af prøvesvar, der volder problemer for lægevikarer og læger i praksis og på sygehusene.
Med udgangspunkt i min erfaring fra Infektionsmedicinsk afdeling, Fælles Akut Modtagelsen og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, hvor jeg (underviser Thomas Sydenham) nu er i hoveduddannelse til speciallæge i Klinisk MIkrobiologi, vil jeg gerne tilbyde et lægevikarkursus, der vil hjælpe FADLs medlemmer til at blive bedre lægevikarer.

Kurset vil dække følgende emner:
Med udgangspunkt i kliniske sygehistorier vil kursisterne få skærpet deres egenskaber i
1. Akut infektionsudredning
2. Mikrobiologisk prøvetagning generelt
3. Tolkning og anvendelse af mikrobiologiske prøvesvar
4. Rationel anvendelse af antibiotika
så de er klædt på til at kunne agere som lægevikarer.

Kursets formål er altså kort sagt: at forbedre den studerendes forståelse for infektionsudredning, herunder akut infektionsudredning, tolkning af prøvesvar og medicin ved forskellige infektionstyper.

Pris:
FADL-medlemmer: GRATIS
For ikke-medlemmer: 125kr/time

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk

Kursus specielt til folk der skal i klinik, eller udenlandske studerende, der vil vide mere om hvordan man ergerer på sygehuset i Danmark.

Her er hvad vores underviser skriver om kurset:

“Første gang i kitlen er super spændende – men også lidt skræmmende! Uden den fulde viden man har som læge kan man som medicinstuderende hurtigt miste overblikket og det kan derfor være rigtig godt at have godt styr på de helt basale ting så man har noget at holde fast i. Dette er netop hvad vi gerne vil sikre med dette kursus! Du vil blive introduceret til journalkonceptet som danner rammen for et godt anamneseoptag og standart objektiv undersøgelse.

—– OBS —–
Kurset er fordelt over to aftner. Den første aften vil have fokus på opbygningen af journalkonceptet og hvordan man optager en god anamnese, mens vi den anden aften vil gennemgå en standart objektiv undersøgelse med hvad den skal indeholde og hvordan den udføres.

Undervisningen vil dels foregå som tavleundervisning med cases undervejs og mulighed for løbende spørgsmål, og dels som praktiske øvelser i mindre grupper med løbende supervision fra underviseren.”

Hvem
Studerende der skal i præklinik eller klinik, på enten bacheloren eller kandidaten. Er ligeledes meget velegenet for udenlandske studerende, der vil vide mere om hvordan man ergerer på sygehuset i Danmark.

Underviser
Mathias Galthen-Sørensen, introlæge i Intern medicin

Forberedelse
Forberedelse er ikke forudsætning for deltagelse. Der tages udgangspunkt i det lærte på studiet, FADLs kittelkort samt ”Klinikbogen, FADLs forlag”.

Medbring
Pen og papir eller computer
Evt. Stetoskop, reflekshammer, pencillygte
Slideshows vil være tilgængelige efter kurset.

Pris
FADL-medlemmer: GRATIS
For ikke-medlemmer: 8 timers kursus af 125kr/time = 1000kr

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk

FADL Odense kan nu endnu engang præsentere det efterspurgte kursus.
Neurologien er for mange et svært speciale med krævende objektive undersøgelser, grundige anamneser og billediagnostik. Men også et speciale med mange forskellige patientgrupper, unge som gamle, mange sygdomme, kliniske udfald og differentialdiagnostiske overvejelser.
Vi har endnu engang allieret os med Asta fra Neurologisk afdeling i Vejle, der trygt vil guide jer gennem et to dages kursus.

Kurset er rettet mod studerende der enten har overstået eller som er i gang med modul 9. Det forventes at de studerende har et kendskab til den basale neuroanatomi. Specielt rettet mod studerende på 8 semester der snart skal til mellem-OSCE, studerende der påtænker et neurologisk vikariat eller ønsker at forbedre sine neurologiske kundskaber ifm. andet vikariat, samt studerende på hhv. 10 og 12 semester. Kurset løbet over to dage af 4 timer.
Redskaber: Medbring gerne reflekshammer og lygte såfremt du er i besiddelse af dette, da I skal undersøge hinanden.

Kurset vil bestå at både teori, patientdemonstration og praktiske håndgreb – blandt andet den neurologiske undersøgelse, tolkning af EEG, spinalvæske osv.

Bemærk at kurset er delt over 2 dage fra kl. 16-20

Pris:
FADL-medlemmer: GRATIS
For ikke-medlemmer: 8 timers kursus af 125kr/time = 1000kr

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk

FADL Odense kan nu endnu engang præsentere det efterspurgte kursus.

Formål
Formålet med kurset er at forberede den studerende til en første ansættelse som nyuddannet læge i psykiatrien, et vikariat i psykiatrien eller et klinisk ophold, samt at vække en generel nysgerrighed for faget. Kurset er et supplement til den teoretiske undervisning i psykiatri. Fokus er på praktisk og konkret håndtering af forskellige situationer, snarere end en gennemgang af psykiatrisk teori.

Målgruppe
Studerende som står overfor et lægevikariat, en ansættelse som ny læge eller som skal i klinik. Herudover alle andre studerende med interesse for psykiatri.

Det anbefales, at man er på kandidaten, da det vurderes af underviseren, at man her får størst udbytte af kurset. Kurset anbefales særligt til K4 og K7 studerende.

Underviser
Christian Nautrup Andersen, I-læge, Psykiatrisk Afdeling Odense

Bemærk at kurset er delt over 2 dage fra kl. 15.30-16.30

Pris:
FADL-medlemmer: GRATIS
For ikke-medlemmer: 6 timers kursus af 125kr/time = 750 kr.

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk

FADL Odense kan nu endnu engang præsentere det efterspurgte kursus.

Mini-EKG kursus og avanceret kardiologi

Et interaktiv kursus med fokus på at fremme de studerendes viden i EKG-læsning og anvendelse i praksis.
Der vil blive undervist i teori og den systematiske tilgang til EKG-aflæsning samt de forskellige fund man kan finde herved.

Følgende emner gennemgås:

– Arytmier (supraventrikulære og ventrikulære)
– Overledningsforstyrrelser (AV blok, Grenblok, fasikelblok)
– Hypertrofi & belastning
– Iskæmi (stabil angina, UAP, NSTEMI, STEMI)
– Lungeemboli
– Perikardit

Varighed 8 timer

Pris
FADL-medlemmer: GRATIS
For ikke-medlemmer: 8 timers kursus af 125 kr/time = 1000 kr.

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk

Kurset i øre-næse-hals vil fokusere på de sygdomme og problemstillinger man hyppigst støder på i specielt.

Følgende emner gennemgås:

Herunder vil basale teknikker, håndgreb og færdigheder gennemgås. Kurset vil for de SPV studerende være relevant idet man som SPV’er tit kan stå med patienter med iltmasker og respirationsproblemer, hertil kan ekstra viden om specialet være nyttigt.

Kurset er også godt for de kommende KBU læger der skal til embedseksamen, og ønsker at træne de færdigheder der komme til standene.

Kurset afvikles af to læger fra ØNH OUH Jacob Mølstrøm og Kenneth Larsen. Kurset varer ca. 4 timer og vil afholdes 2 gange årligt på hhv. efterårs og forårs semesteret.

Varighed 4 timer

Pris
FADL-medlemmer: GRATIS
For ikke-medlemmer: 4 timers kursus af 125 kr/time = 500 kr.

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk

Kursusplan

Her kan du se en oversigt over kurser, og hvornår de åbner for tilmelding. Gå til kursusplan.