Ofte stillede spørgsmål angående undervisning og SU

Alle spørgsmål der omhandler hvordan universitetet arbejder for tiden, henvises der direkte til universiteterne selv. Dette da guidelines hurtigt kan ændres, hvorfor man sikrer sig at være bedst opdateret gennem universitetet selv. Blandt andet forsøger mange universiteter sig med fjernundervisning.
Sørg for at hold dig aktiv med selvstudier, da eksaminer formentlig afholdes som planlagt, medmindre andet er meldt ud.

Det er fortsat uvist hvordan det bliver, men universiteterne arbejder på højtryk, og vi henviser til at holde sig opdateret her.

De nuværende meldinger er at alle ophold fortsætter, omend flere dog aflyser den undervisning der er i klinikken. Hvis dit kliniksted beder dig møde op i klinik, så skal du derfor møde op i klinik, som vanligt.

Hvis dit kliniksted beder dig møde op i klinik, så skal du møde op i klinik. Der kan være rigtigt meget god læring i at indgå i beredskabet på klinikstedet, men rammerne for klinikophold skal stadig overholdes. Det betyder altså, at du ikke skal stå alene i en situation, der ligger over dit kompetenceniveau – både for at sikre dine rettigheder, patientsikkerhed og andet personale. Derudover skal klinikstedet også overholde de normale retningslinjer for arbejdstid og fremmøde

Hvis du oplever, at klinikstedet ikke overholder dette eller sætter dig til at udføre arbejde, som du under normale omstændigheder ville få løn for, så kontakt os på coronaklinik@fadl.dk

Vi anbefaler at man holder sig orienteret på linket, https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/til-dig-der-gaar-paa-en-ungdomsuddannelse-eller-videregaaende-uddannelse, hvor dette og flere andre generelle spørgsmål ang. SU og forlængelse af studiet besvares.