Lokalaftale region Nordjylland

Alle sygehuse

FADLs lokalaftale med Region Nord betyder, at du har ret til et ikke-pensionsgivende funktionstillæg på 400 kr. pr. transport af patienter, der overføres mellem sygehuse. Dog ikke hvis du er ansat til at bemande børneambulance, lægeambulance eller lægebemandet voksenambulance. Aftalen gælder heller ikke for sygetransport i dagstjeneste/dagstiden fra kl. 8-15.30.

Lokalaftalen giver dig videre mulighed for at aftale tillæg for at varetage andre særligt komplekse funktioner.

Efter lokalaftalen har du ret til et årligt ikke-pensionsgivende kvalifikationstillæg på 6.209,53 kr. (okt. 2014) når du har bestået et FADL-forberedelseskursus, som er relevant for afdelingen. Det gives højst ét tillæg. Endvidere har du ret til et årligt ikke-pensionsgivende -tillæg efter 3 hele måneders samlet ansættelse. Det er op til dig, at være opmærksom på samt dokumentere at du opfylder tillægsvilkårene.