Lokalaftale region Nordjylland

Alle sygehuse

FADLs lokalaftale med Region Nord betyder, at du har ret til et ikke-pensionsgivende funktionstillæg på 537,64 kr. (marts 2018-niveau) pr. transport af patienter, der overføres mellem sygehuse. Dog ikke hvis du er ansat til at bemande børneambulance, lægeambulance eller lægebemandet voksenambulance. Aftalen gælder heller ikke for sygetransport i dagstjeneste/dagstiden fra kl. 8-15.30.

Lokalaftalen giver dig videre mulighed for at aftale tillæg for at varetage andre særligt komplekse funktioner.

Efter lokalaftalen har du ret til et årligt ikke-pensionsgivende kvalifikationstillæg på 6451,70 kr. (marts 2018-niveau) når du har bestået et FADL-forberedelseskursus, som er relevant for afdelingen. Det gives højst ét tillæg.

Desuden har du ret til et årligt ikke-pensionsgivende -tillæg på 8064,63 kr. (marts 2018-niveau) efter 3 hele måneders samlet ansættelse. Det er op til dig at være opmærksom på samt dokumentere at du opfylder tillægsvilkårene.

Tillæggene er angivet ud fra fuldtidsbeskæftigelse på 37 timer/uge. Ved deltidsbeskæftigelse reduceres tillæggene forholdsmæssigt, medmindre andet aftales.