Lokalaftale region Midtjylland

Region Midtjylland – Regionshospitalet Ringkøbing

FADL har godkendt og returneret din lønaftale som lægevikar ved Regionshospitalet Ringkøbing. FADL tjekker, at lønnen og andre overenskomstforhold er som de skal være ifølge FADLs overenskomst med Danske Regioner.

FADLs lokalaftale med [indsæt sygehus] betyder, at du har ret til et årligt ikke-pensionsgivende funktionstillæg på 15.523,84 kr. (okt. 2014 niveau) ved deltagelse i fælles forvagt mellem de medicinske og ortopædkirurgiske afdelinger på Ringkøbing Sygehus. Endvidere har du ret til et tillæg på 500 kr. pr. transport, hvis behovet opstår uden for normaltjeneste/dagstjeneste.

Efter 3 måneders ansættelse på samme afdeling har du ret til et årligt kvalifikationstillæg på 8.538,11 kr. Der indgå anciennitet fra samme speciale fra andre sygehuse. Det er dig der skal dokumentere ancienniteten.

Endvidere har du ret til et årligt kvalifikationstillæg på 5.562,71 kr., når du har bestået to FADL-lægevikarkurser, der er relevante for afdelingen. Igen er det op til dig at dokumentere kurserne.

Region Midtjylland – Regionshospitalet Herning

FADL har godkendt og returneret din lønaftale som lægevikar ved Regionshospitalet Herning. FADL tjekker, at lønnen og andre overenskomstforhold er som de skal være ifølge FADLs overenskomst med Danske Regioner.

FADLs lokalaftale med Herning Sygehus betyder, at du har ret til tillæg på 350 kr. pr. døgnvagt på gynækologisk obstetrisk afdeling.

Endvidere har du ret til et tillæg på 500 kr. pr. ambulancetransport, hvis behovet opstår uden for normaltjeneste/dagstjeneste.

Efter 3 måneders ansættelse på samme afdeling har du ret til et årligt kvalifikationstillæg på 8.538,11 kr. Der indgå anciennitet fra samme speciale fra andre sygehuse i regionen. Det er dig der skal dokumentere ancienniteten.

Endvidere har du ret til et årligt kvalifikationstillæg på 5.562,71 kr., når du har bestået to FADL-lægevikarkurser, der er relevante for afdelingen. Igen er det op til dig at dokumentere kurserne.

Region Midtjylland – Regionshospitalet Lemvig

FADLs lokaleaftale med hospitalet betyder at du ret til et tillæg på 500 kr. pr. ambulancetransport, hvis behovet opstår uden for normaltjeneste/dagstjeneste.

Efter 3 måneders ansættelse på samme afdeling har du ret til et årligt kvalifikationstillæg på 8.538,11 kr. Der indgå anciennitet fra samme speciale fra andre sygehuse i regionen. Det er dig der skal dokumentere ancienniteten.

Endvidere har du ret til et årligt kvalifikationstillæg på 5.562,71 kr., når du har bestået to FADL-lægevikarkurser, der er relevante for afdelingen. Igen er det op til dig at dokumentere kurserne.

Region Midtjylland – Regionshospitalet Holstebro

FADLs lokalaftale med hospitalet betyder at du efter 3 måneders ansættelse på samme afdeling har ret til et årligt kvalifikationstillæg på 8.538,11 kr. (okt. 2014 niveau). I ancienniteten indgår ansættelse i samme speciale ved andre sygehuse i regionen. Det er dig der skal dokumentere ancienniteten.

Endvidere har du ret til et årligt kvalifikationstillæg på 5.562,71 kr. (okt. 2014 niveau), når du har bestået to FADL-lægevikarkurser, der er relevante for afdelingen. Igen er det op til dig at dokumentere kurserne.

Region Midtjylland – Regionshospitalet Tarm

FADLs lokaleaftale med hospitalet betyder at du ret til et tillæg på 500 kr. pr. ambulancetransport, hvis behovet opstår uden for normaltjeneste/dagstjeneste.

Efter 3 måneders ansættelse på samme afdeling har du ret til et årligt kvalifikationstillæg på 8.538,11 kr. (okt. 2014). Der indgå anciennitet fra samme speciale fra andre sygehuse i regionen. Det er dig der skal dokumentere ancienniteten.

Desuden har du ret til et årligt kvalifikationstillæg på 5.562,71 kr. (okt. 2014 niveau), når du har bestået to FADL-lægevikarkurser, der er relevante for afdelingen. Igen er det op til dig at dokumentere kurserne.

Region Midtjylland – Hospitalsenhed Midt (Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive) (Ikke psykiatrien – lokalaftale opsagt)

FADLs lokalaftaler med regionen betyder, at du har mulighed for at indgå aftale med den ledende overlæge om tillæg på 291,10 kr./døgn (okt. 2014 niveau) ved forvagter – lørdage, søn- og helligdage – på særligt belastede afdelinger.

Hvis du har bestået et FADL-lægevikarkursus som er relevant for afdelingen, har du krav på et årligt tillæg på 6209,53 kr. (okt. 2014 niveau) Efter 3 mdr. anciennitet i stilingen ydes et ikke-pensionsgivende årligt tillæg på 7761, 92 kr. De nævnte tillæg gælder ikke arbejde i psykiatrien.

Region Midtjylland – Århus Universitetshospital Risskov (Afdeling P, Q, R, M)

FADLs lokalaftaler med regionen betyder, at du har ret til et årligt ikke-pensionsgivende tillæg på 10.349,22 kr. (okt. 2014 niveau), når du har gennemført alt obligatorisk psykiatri samt neurologi på medicinstudiet og har 3 hele måneders anciennitet. Det er op til dig at orientere om og dokumentere at fagene er bestået.