Deltag i FADLs klinikpris og vind

Igen i år vil FADL gerne sætte fokus på det gode klinikophold. Klinikopholdene er nemlig essentielle for, at vi kan blive dygtige og kompetente læger. Vi i FADL har med Klinikprisen til formål at dele ud af erfaringerne med det gode og givtige klinikophold, så andre afdelinger kan inspireres til at optimere deres egne klinikophold.
Klinikophold omfatter en stor del af lægeuddannelsen. Og med rette. Det er i klinikopholdene, hvor vi lægestuderende skal koble teori med praksis. Vi bliver undervist af kompetente læger og bidrager til behandlingen af patienter under supervision. Men klinikopholdene er ikke ens. Studieundersøgelsen fra 2019 har godt nok vist, at 80% er overordnet tilfreds med kvaliteten af klinikopholdene, men dette taler også for vigtigheden af en Klinikpris; at vi har mulighed for at dele ud af de gode erfaringer med klinikophold, for der er stadig meget, der kan og bør forbedres.
Afdelinger i hele landet kan forbedre sig, og der skal ofte ikke meget til. Ydermere er Klinikprisen også et stærkt politisk værktøj. Vi kan med Klinikprisen fremhæve tiltag, som, vi mener, er vigtige for at sikre en optimal uddannelse af fremtidens læger. FADL manifesterer med Klinikprisen overfor medlemmer og andre interessenter, at vi er engagerede i at uddanne dygtige læger.
Så skriv en mail til klinikpris@fadl.dk, hvori du tilkendegiver, hvilken afdeling, du synes, der skal have årets Klinikpris.

De tre bedste indstillinger vinder hver et gavekort til FADLs Forlag på 1.500 kr. Indstillingen skal være skriftlig, hospitalet/sygehuset og afdelingen samt tidspunktet for klinikopholdet skal fremgå af indstillingen, og der skal være en beskrivelse af, hvorfor det præcis er denne afdeling, der skal vinde Klinikprisen.

Hvis du mangler inspiration til indholdet af indstillingen, kan du f.eks. komme ind på følgende:

  • Introduktion til afdelingen
  • Planlægning af klinikopholdet
  • Undervisning
  • Supervision og feedback
  • Samarbejde med andre faggrupper end læger
  • Konkrete arbejdsopgaver

FADLs Klinikpris uddeles af FADLs Uddannelsespolitiske Udvalg baseret på indstillinger fra hele landet.

Tidligere vindere af Klinikprisen

At Gynækologisk-Obstetrisk afd. vandt dette år skyldes, at de studerende indgår i vagtplanen, at den enkelte studerende har tilknyttet sin egen læge, og at de studerende ser egne patienter i ambulatoriet, hvor de optager anamnese og udfører en gynækologisk undersøgelse. Ydermere får de lægestuderende undervisning fra såvel læger som jordemødre samt en mappe med nyttige kittelkort, oversigt over blodprøveværdier hos gravide samt beskrivelser af fantomøvelse indenfor den gynækologiske undersøgelse og vaginal ultralyd. Derudover arrangerer afdelingen en kreativ eksamensforberedelsesdag, hvor de lægestuderende får tildelt roller som enten gynækologiske eller pædiatriske læger, jordemoderstuderende agerer patienter, og hvor der er konkurrence i at lave perleplade ved hjælp af laparoskopi.

I studieundersøgelsen for 2019 blev det klart, at meget af det vigtige for de medicinstuderende er at få god supervision, god introduktion og forventningsafstemning samt muligheden for selvstændigt arbejde under opholdet. Dette gør Hvidovre anæstesiologisk afdeling. Derudover er det en afdeling, hvor man føler sig velkommen og som en del af afdelingen.

Udover disse dejlige ting, skal afdelingen også have kæmpe stor ros for, hver dag, at sætte tid af til faglig refleksion og sparring med læger på afdelingen, som giver noget helt særligt for indlæringen og det gode kliniske ophold.

Baggrunden for, at Medicinsk afdeling på Regionshospitalet Horsens i 2020 var vinderen af Klinikprisen, er bl.a., at de har lagt et stort arbejde i, at afdelingen er indforstået med og forberedt på, hvad de studerende skal have ud af klinikopholdet, deres praksis med en mentorordning, deres strukturering af klinikopholdet med plads til både fleksibilitet og selvbestemmelse, deres fokus på tværfaglighed og trivsel og deres organiserede dyadetræning med mulighed for løbende feedback.