Aalborg kurser F2023

Du kan tilmelde dig op til 5 kurser hvert semester, men i første omgang kan du højest blive tildelt 2 kurser. I tilfælde af, at kurserne ikke fyldes op, er der mulighed for at få tildelt flere kurser. Ved problemer eller spørgsmål kan du kontakte kursuskoordinator Katrine Damsgaard Sørensen på kursus@fadl.dk

Udbytte af kurserne:

Udover ekstra faglig viden fra en praktisk tilgang til fagområdet, så kan kurserne i nogle tilfælde sikre dig et tillæg i forbindelse med SPV-vagter i Region Nordjylland.

Kursus i både Aalborg og Aarhus

I AAKF er vi så heldige at have både medicinstuderende fra Aarhus og Aalborg, hvorfor der også er mulighed for at tage kurser i begge byer. Derfor skal du være opmærksom på ikke at tilmelde dig et kursus i den ”forkerte” by. Man har som medlem af Aarhus kredsforening mulighed for at tage kurserne i både Aalborg og Aarhus, men man skal selv sørge for transport.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige kurser, som udbyder i Aalborg det kommende semester

Oversigt over kurser

Kursusindhold:

Akut lungemedicin – et overblik over akutte lungemedicinske tilstande fra et klinisk perspektiv
Lungemedicinsk fokuseret journaloptagelse
Introduktion til lungemedicinske objektive undersøgelser, herunder gennemgang af rtg thorax
Cases til diskussion 
(som vil indeholde rtg, a-gas, CT, behandling og perspektivering til differentialdiagnoser) 

Kursusindhold:

A-gas kan være en svær blodprøve at forholde sig til. Er den vigtig? Skal man tage den på alle patienter? Hvad skal jeg gøre når prøven er taget, og alle kigger på mig?
Vi vil med dette kursus, lave et basalt kursus, hvor du lærer noget teori bag analyse af en a-gas. Der vil være cases fra den kliniske hverdag med analyse, men også basal behandling af patienten med netop den lidelse, hvor a-gassen er tilknyttet.
Derudover vil der være en masse analyse ved siden af, så du får muligheden for at få et fundament og en tryghed i at se på a-gasser i fremtiden. 
Så skal du snart til eksamen, have et vikariat, præ-KBU eller synes du bare, det er spændende, er dette kursus måske noget for dig

Målgruppe:

PRÆ-KBU, medicinstuderende der skal have vikariat, medicinstuderende på kandidatdelen

Kursusindhold:

På kurset gennemgås modtagelsen, udredningen og behandlingen af akutte neurologiske patienter. Fokus ligger på den bevidsthedspåvirkede patient, patienten med anfaldsfænomener, patienten med fokalt neurologisk udfald og den svimle patient. Der gennemgås neurologisk undersøgelse af den bevidsthedspåvirkede patient, årsager til bevidsthedspåvirkning samt diagnostik og differentialdiagnoser ved ovenstående problemstillinger.

Kurset kommer til at omhandle pædiatriske tilstande, som man kan møde i sin SPV-vagt, i klinikken samt tilstande man vil kunne møde i en alm. vagt som pædiatrisk forvagt. Kurset vil være case-baseret.

Kursusindhold:
De følgende elementer vil blive gennemgået på kursusdagen:
  • Introduktion
  • Generelt om abdominalkirurgi
  • Kirurgisk journaloptagelse/undersøgelse
  • Gennemgang af hyppige kirurgiske tilstande som ses i en kirurgisk akutmodtagelse:
  • Akut abdomen
  • Gastrointestinal blødning
  • Brok
  • Galdevejssygdomme
  • Særlige patientgrupper

Kursusformål:

Kurset vil være et godt supplement til den kliniske hverdag, som kandidatstuderende og en lægevikar kan møde i vagten, ambulatorier mm.

Kursusindhold:

Indhold
– Teori om modaliteter
– Abdominal Radiologi
– Neuro Radiologi

Varighed: 4 timer
Målgruppe: Kandidatstuderende, lægevikar, præ-KBU.

Kursusindhold:

EKG – Basics er kurset til dig, der vil have en introduktion til ALT det basale om EKG.
EKG’et kan være en mærkelig størrelse af aflæse, og hvis man ikke har styr på det basale, kan det være meget svært at tolke. Der findes meget litteratur om EKG, men det kan til tider, være lidt teoretisk tungt og svært at læse.
Har du brug for en basal gennemgang af aflæsning og tolkning af det normale EKG, så er kurset EKG – Basics lige for dig.
På ca. 3 timer gennemgås EKG’et fra P-tak til T-tak, og du vil med garanti kunne beskrive et EKG systematisk når kurset er færdigt.
Der er ingen krav om forberedelse! Du skal medbringe noget at tage noter med og gåpåmod.

Udlevering: Du får udleveret noteark + særlige kittelkort til kurset.

Målgruppe: Bachelorstuderende (mest +3. semester). Kandidatstuderende er også velkomne.

Kursusformål: 
På dette kursus forventes det basal forståelse for hjertets elektriske system samt kendskab til det normale EKG.
 
Kursusindhold:
Kurset er baseret på hhv. Undervisning og cases fra det virkelige liv.

Kursusformål:

At kursisterne lærer nogle basale ”tricks” til EKG tolkning.

Kursusindhold:

Kurset består af en kort gennemgang af teori efterfulgt af gennemgang af forskellige EKG’er hvor kursus deltagerne bliver bedt om at gennemgå EKG’erne.
Det er ikke et klinisk kursus. Det er udelukkende EKG tolkning.

Målgruppe:
Alle der synes EKG er svært at tolke men nok mest brugbart for dem der har haft undervisning om kardielle arytmier.

Forberedelse:
Klinisk elektrokardiologi bogen men dette er ikke et krav.

Kursusformål:

At genopfriske kliniske færdigheder og teoretisk viden, som kan forberede den studerende til 6. semesters OSCE eksamen.

Målgruppe:
Bachelorstuderende på 6. semester.

Kursusindhold:

Kurset vil være en blanding af teoretisk undervisning samt praktiske øvelser med supervision.
Vi vil i løbet af kursustiden gennemgå anamnese, obj. undersøgelse samt paraklinik i forskellige organsystemer, som forventes at kunne være eksamensstof.
Underviserer er ikke bekendt med den præcise måde, som OSCE kurset er udformet på, og derfor er kurset ikke fuldt eksamensdækkende, og skal blot ses som supplement til den kliniske og teoretisk undervisning som udbydes af universitetet.

Forberedelse:
Det forventes, at den studerende har basalt kendskab i obj. undersøgelse i de forskellige organsystemer samt paraklinik, som der har været undervist i på universitetet. Ydermere forventes det at den studerende medbringer:
– Stetoskop
– Reflekshammer
– Lygte
– Journalkoncept
– Skriveredskaber til notetagning
(- Evt. madpakke)

Det kan desuden være den fordel at medbringe et par shorts, og tøj man let kan tage af og på, da kurset veksler mellem teori og praktiske øvelser.
Det er ikke obligatorisk, at være afklædt under de praktiske dele af kurset.

Kursusformål:

At kursisterne lærer nogle basale ”tricks” til EKG tolkning.

Kursusindhold:

Kurset består af en kort gennemgang af teori efterfulgt af gennemgang af forskellige EKG’er hvor kursus deltagerne bliver bedt om at gennemgå EKG’erne.

Det er ikke et klinisk kursus. Det er udelukkende EKG tolkning.

Målgruppe:

Alle der synes EKG er svært at tolke, men nok mest brugbart for dem der har haft undervisning om kardielle arytmier.

Kursusindhold:
Med udgang i cases kommer vi omkring de klassiske akutte
tilstande i hæmatologien samt behandlinger og komplikationer.
Vi kommer omkring
– Akut leukæmi
– Neutropen feber
– Tumorlyse og CRS
– Hyperviskositet/hyperleukocytose
– Hæmolyse
– TMA/DIC
– Medullært tværsnit

Kursusformål:

En gennemgang af det basale og det bedste fra infektionsmedicinens verden.

Kursusindhold:

Infektionsmedicin er sjovt og spændende, og fyldt med gode rejsetips, når man skal udspørge sine patienter om ALT hvad de foretog sig, da de backpackede gennem Sydøstasien! Men hvordan skal man som ny læge udrede infektioner? Hvad skal man tænke og hvordan kommer man det nærmere? Og hvordan er det nu lige med det der antibiotika, skal de ikke bare alle sammen have pip/tazo?

Kurset vil fokusere på udredning og behandling af de mest almindeligt forekommende infektioner i Danmark, krydret med nogle af de bedste cases om sjældne og eksotiske sygdomme, der kræver, at man finder sin indre Doctor House frem. Målet er at give kursisten et indblik i den infektionsmedicinske tankegang samt en forståelse af, at bakterier helt objektivt set er det mest interessante der findes.

Link til kursusforberedelse:
https://www.youtube.com/watch?v=sx7R6iS6btc

Kursusindhold:
Kurset vil primært have fokus på de praktiske færdigheder i mødet med patienten. På 2 timer gennemgår vi de vigtigste elementer fra klinikken med fokus på anamnese, objektiv undersøgelse samt journalnotater/cases i fordøjelsessystemet. Kurset er næsten udelukkende praktisk, så medbring:
– Stetoskop
– Reflekshammer
– Lygte
– Skriveredskaber til noter
Der vil blive uddelt særlige KTK kittelkort, som kan anvendes i klinikken. Tilmeld dig kurset, hvis du også skal være helt klar til klinik.
Målgruppe:
Primært bachelorstuderende på 2. semester der snart skal på klinisk ophold (KO) i fordøjelsessystemet. Dog kan alle studerende på bacheloren have gavn af kurset.

Kursusformål:
At lære at gennemgå patienters medicinliste med fokus på at identificere uhensigtsmæssig medicin, herunder potentielle bivirkninger og interaktioner.

Kursusindhold:
I de 3 timer kurset varer kommer vi systematisk igennem de forskellige trin en kritisk medicingennemgang indebærer og lærer at anvende relevante værktøjer og opslagsværker.
Undervisningen vil være casebaseret og tage udgangspunkt i hyppige kliniske problemstillinger, som man ser i akutafdelingen. Fokus vil være på vigtigheden af at tage kritisk stilling til patientens medicinering som kan være både forværrende og udløsende årsag til patientens akutte sygdom.
Er tiden til det, vil vi endvidere gennemgå et eksempel på en medicingennemgang hos en tungt polymedicineret patient.

Kurset henvender sig til studerende på 9. semester eller derover.

Det knaser lidt – skal det det? Og andre gode spørgsmål og svar om ortopædkirurgi.

– Kort introduktion og præsentation af det ortopædkirurgiske speciale
– Med fokus på skadestuearbejde; Teoretisk og praktisk undervisning om hvilke typer patienter man kan møde som stud.med. I skadestuen i følge med for- og mellemvagterne samt om lægefaglige arbejdsopgaver relateret dertil
– Nice-to-know og need-to-know som Stud. Med. I skadestuen
– Patientcases

Målgruppe:
Kurset er målrettet til kandidatstuderende på 7. eller 8. semester der enten snart skal på kirurgisk semester eller snart skal have ophold på ortopædkirurgisk afdeling.
Sekundært er særligt interesserede 6.semesters studerende på bacheloren, som skal starte på kirurgisk semester også velkommen på kurset.

Kursusindhold:

At starte på medicinstudiet er meget overvældende og på mange måder en kæmpe udfordring.

I FADL vil vi gerne have, at folk har det godt under studiet. Derfor har vi lavet workshop ”Studieteknik – Happy work/studylife balance” for 1. og 2. semesters studerende. 

På workshoppen vil vores underviser Camilla giver jer nogle værktøjer til at få lagt en god læseplan, eksamensplan, noteteknik og teknikker til udenadslære. Der vil udover oplæg være mulighed for at arbejde konkret med din egen læseplan på kurset, hvor Camilla kan hjælpe dig i gang. Derudover vil hun komme med gode råd baseret på hendes egne erfaringer om, hvordan man får en sund work/studylife balance.