Simulationsansatte – OK21 resultat

FADLs overenskomstudvalg for Simulationsoverenskomsten (lægevikargruppen) er tilfredse med forliget og anbefaler derfor dette til medlemmerne.

Du finder forligsteksten her.

Du stemmer på din ”MitFADL”.

Nedenfor beskriver vi hovedelementerne i forliget.

Trods få penge at forhandle om lykkedes det at få store forbedringer ved OK21. Et resultat, der har betydning for mange medlemmer!

Nogle forbedringer sker først fra 1. april 2022. Dette skyldes, at der først er overenskomstmidler til rådighed fra dette tidspunkt. Dette er aftalt af de centrale forhandlingsorganisationer. FADL har desværre ikke indflydelse herpå.

LØNSTIGNINGER (løbende over de kommende 3 år)

Din løn som SPV/VT stiger med knap 5% over de næste 3 år. 

UDVIDET RETSKRAV MELLEM BACHELOR OG KANDIDAT (1. april 2021)

Du kan nu arbejde overenskomstdækket med samme arbejds- og lønrettigheder, selvom du holder pause mellem bachelor og kandidat – helt uden forbehold. Der er tale en udvidelse af overenskomstens dækningsområde og et stort skridt mod en bedre overenskomst, der endnu er i sin spæde begyndelse.

STOP AF SU-TILBAGEBETALING (1. april 2021)

Med overenskomstaftalen kan du kræve at din arbejdsgiver opretter en særlig pensionsordning, når du tjener mere end SU-fribeløbet. Derved kan du få overført lønnen til pension og undgå SU-tilbagebetaling.

FLEXTILLÆGGET OG FREMTIDEN – HVORDAN SKAL DET BRUGES? 

Flere SIM-ansatte modtager et tillæg for selv at lægge vagtplan og dække ind så vidt muligt for hinanden under sygdom eller anden fravær. FADL og regionerne har indgået aftale om at se nærmere på, hvordan det bør bruges i fremtiden. 

AFSTEMNINGEN

I de kommende 14 dage kan du som medlem stemme, om du er tilfreds med den aftale FADL har indgået Danske Regioner. Du kan stemme JA/NEJ/BLANKT. Der sker på ”MitFADL”. Du skal have afgivet din stemme seneste fredag den 16. april, kl. 12.

Afstemningsresultatet bliver forelagt FADLs Hovedbestyrelse bestående af valgte lægestuderende. Hvis mere end 50 pct. af FADLs medlemmer deltager i afstemningen, og et flertal heraf stemmer ”NEJ” til forliget, bliver dette forkastet, og FADL og Danske Regioner skal derefter genforhandle. Hvis en ny forhandling ikke fører til et resultat, kan der evt. opstå en konfliktsituation med strejke og/eller lockout.

Hvis stemmeprocenten ikke når over 50 pct. af medlemmerne, er resultatet vejledende for FADLs Hovedbestyrelse, som derefter beslutter om forligene skal godkendes.

Når afstemningen er gennemført, har du mulighed for at klage over afstemningsforløbet. Klagefristen er 2 dage efter at resultatet er offentliggjort på FADLs Facebook-side. Klager indsendes til jura@fadl.dk og forelægges for de udpegede valgkontrollanter. Valgkontrollanterne må ikke være medlemmer af FADLs Hovedbestyrelse eller af FADLs Hovedforenings faste udvalg.

Du er velkommen til at kontakte FADLs jurist og forhandlingsleder (Klaus Pedersen), hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til forligene eller afstemningen. Kontakt: kpe@fadl.dk.

Du kan også kontakte den politiske forhandlingsleder, der har styret forhandlingerne: Thomas Tursø-Finnich, thomas.tursoe@fadl.dk.