Lokalaftale region Hovedstaden og Sjælland

Generelt

I Region Hovedstaden har FADL lokalaftaler med hospitalerne Bispebjerg, Sct. Hans, og Psykiatrisk Center Nordsjælland. FADL tjekker, at lønnen og andre overenskomstforhold er som de skal være ifølge FADLs overenskomst med Danske Regioner.

Bispebjerg Hospital (kun holdformænd):

FADLs lokalaftale med Bispebjerg Hospital betyder at du som holdformand har ret til et årligt ikke-pensionsgivende funktionstillæg på 15.523,84 kr. (okt. 2014 niveau). Tillægget ydes for funktionen som holdformand samt for planlægningen af studenter-vagtholdet.

Sct. Hans Hospital

FADLs lokalaftale med Sct. Hans Hospital betyder, at du har ret til et ikke-pensionsgivende funktionstillæg for vagttjeneste fra vagtværelse i tidsrummet fra kl. 24-07, på 14.877 kr. (okt. 2014 niveau). Tillægget gives med 1/52 for udførelse af enkeltstående vagter, hvor du udfylder den fulde funktion i vagten. Herudover har du krav på et funktionstillæg på 400 kr. under ambulancevagttjeneste til Roskilde sygehus. 

Efter at have gennemført hospitalets obligatoriske introduktion har du ret til et årligt kvalifikationstillæg på 6209,53 kr. (okt. 2014). Efter fulde og hele 3 måneders ansættelse som lægevikar har du endvidere ret til et årligt kvalifikationstillæg på 7761,92 kr. (okt. 2014).

Psykiatrisk Center Nordsjælland

FADLs lokalaftale med Psykiatrisk Center Nordsjælland betyder, at du har ret til et pensionsgivende funktionstillæg på 177,23 kr. (okt. 2014 niveau) ved tilstedeværelsesvagt i den psykiatriske skadestue i dag- og aftentiden, og 355,75 kr. på sammenslåede vagter lørdage, søndage og helligdage. 

Ved aften- og nattevagt i den psykiatriske skadestue (herunder på Helsingør Sygehus) har du derudover ret til et pensionsgivende funktionstillæg på kr. 355,75 kr. pr. vagt. (okt. 2014 niveau).

Endvidere har du ret til et årligt kvalifikationstillæg på kr. 10.349 kr. når du har 3 måneders samlet ansættelse ved psykiatriske enheder medregnes. Kun månedsvise ansættelser medregnes i ancienniteten – dage og uger medtælles ikke. Det er op til dig at dokumentere ancienniteten.

Region Sjælland – alle hospitaler

FADL har desværre ikke aktuelt nogen generel lokalaftale med Region Sjælland. Dog har lægevikarer ved Kirurgisk Center adgang til tillæg for patientledsagelse efter regionens aftale med Yngre Læger. 

Ved en del andre hospitaler/afdelinger er det lykkedes FADL at indgå generelle tillægsaftaler. Tillægsaftalerne har forskellig karakter som funktions- eller kvalifikationstillæg. Kvalifkationstillæggene knytter sig ofte til, at den lægestuderende har opnået erfaring med specialet (typisk 3 mdr.), og har gennemført speciale-relevante FADL-lægevikarkurser.

FADL anbefaler, at du gør den ansættende læge opmærksom på dine eventuelle speciale-relevante kurser med henblik på kvalifikationstillæg, og forhører dig mulighederne for kvalifikationstillæg efter 3 måneders ansættelse.

Vi støtter dig gerne med vejledning og argumenter. Hvis du får en aftale i stand, så fortæl os om det. Oplysningerne kan hjælpe os i arbejdet med at få en generel lokalaftale på plads med Region Sjælland.