Om Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) blev stiftet i 1954 som en forening for lægestuderende, der tog arbejde på hospitaler som ventilatører.

I dag omfatter FADL fire selvstændige foreninger:

  • Hovedforeningen (HF)
  • Københavns Kredsforening (KKF)
  • Aarhus Kredsforening (AAKF)
  • Odense Kredsforening (OKF)

Dertil kommer, at Aalborg Lokalenhed har sit eget repræsentantskab.

Formålet med FADL

FADL har udviklet sig fra kun at være en fagforening til i dag at være en forening, der har mange aktiviteter. Kort fortalt er FADL foreningen, der forener alle de lægestuderende i Danmark. Drevet og styret af lægestuderende. Det er med andre ord de til enhver tid siddende politikere, medlem-mer og aktive i udvalg og arbejdsgrupper, der definerer, hvad FADL er.Hovedformålet er at varetage FADL-medlemmernes interesser. Det være sig forsknings-og sundhedspolitisk, ligesom vi forhandler og har overenskomster på fire forskellige arbejdsområder. FADL har overenskomster på sygeplejevikar og ventilatør-, lægevikar-og studenterunderviser området samt på simulationscentrene. Desuden er der tradition for, at der er flere stående udvalg, der f.eks. diskuterer uddannelsespolitik, arbejdsmarkedsforhold og medlemsfordele.

FADL

Du kan læse mere om FADL her.