Forsikringsordning hos TRYG 01.01.2021 til 01.02.2024

FADL Indbo policenr.: 656 6008 293 250

Forsikringsordning hos TRYG 01.01.2018 til 31.12.2020

FADL Indbo policenr.: 656 9601 200 500
FADL Ulykke policenr.: 680 9601 200 600
FADL Årsrejse policenr.: 656 9601 200 550

Forsikringsordning hos Codan efter 01.01.2018

Når skaden er sket, skal du anmelde den via mitFADL.dk.

Policenummer på dine forsikringer:

Indboforsikring police nr.: 656 9601 200 500
Rejseforsikring policenr.: 656 9601 200 550
Ulykkesforsikring policenr.: 680 9601 200 600

Forsikringsordning før 01.01.2018

Er skaden sket før 01.01.2018 kan du kontakte Codan enten telefonisk eller elektronisk. Husk; Når du anmelder en skade, skal du altid huske at oplyse dit policenummer.

Brand-, vand-, tyveri- og ansvarsskader

Brand-, vand-, tyveri- og ansvarsskader meldes via din indboforsikring, der også inkluderer ansvar, rejse og evt. cykel.

Policenummeret er: 5815634952

Find tidligere Codan betingelser her

Indboforsikring

Ulykkesforsikring

Elektronikforsikring (tilvalg)

Verdensrejseforsikring

Udvidet Verdensrejseforsikring (tilvalg)

Cykelforsikring (tilvalg)

Gruppeliv

Du kan udfylde din skadesanmeldelse ved at klikke her. Du kan også ringe på 3355 5555.

Tand- og personskader

Ved tand- og personskader skal det meldes via ulykkesforsikringen. Policenummeret er 646 540 137 9. Du kan udfylde din skadesanmeldelse ved at klikke her. Du kan også ringe til skadesafdelingen på 3355 3830.

Livsforsikring før 01.01.2018

Gruppeliv (livsforsikringen) – aftalenummer 74004 i Forenede Gruppeliv. Du kan her henvende dig på tlf. 3916 7800 eller maile på fg@fg.dk.

Forsikringsordning før 01.01.2016

Hvis du fortsat har FADLs gamle forsikring (før 01.01.2016), vil dit policenummer være et af nedenstående, alt efter hvilken kreds du hører til:

Medlem af Københavns Kredsforening: 580 745730 8.
Medlem af Aarhus Kredsforening: 580 745732 4.
Medlem af Odense Kredsforening: 580 745734 0.

Gammel ulykkesforsikringsordning
Ulykkesforsikring – policenr. 646 540 137 9.

Yderligere information

Er du i tvivl om noget, eller har du nogle spørgsmål, er du naturligvis også velkommen til at henvende dig til din lokale kredsforening.