Studieundersøgelse i København

Formålet med Studieundersøgelsen er at afdække graden af trivsel og mistrivsel i alle sine former på medicinstudierne på landets fire lægeskoler med den hensigt at skabe et grundlag for det videre arbejde med optimering af studiet.

For en måneds tid siden offentliggjorde vi resultaterne fra FADLs Studieundersøgelse 2019 i en national rapport.

Erfaringerne fra tidligere år har dog også afspejlet et ønske om en udarbejdelse af direkte lokale rapporter, så det, der er relevant for den givne lægeskole, fremhæves, og så man som studerende og universitet i højere grad får afdækket, hvilke problemer der gør sig gældende på det givne universitet, samt hvor der skal gøres en indsats for at optimere trivslen på de respektive universiteter. Dét har vi efterlevet i FADLs Uddannelsespolitiske Udvalg.

Vi har allerede nu i København præsenteret Studieundersøgelsen for studienævnet og Medicinerrådet.

De har taget godt imod den, og vi håber, at du vil gøre det samme. Evt. spørgsmål til din lokale rapport kan henvendes til hf@fadl.dk.