FADL har forhandlet en aftale med Forsvaret, så det er muligt for lægestuderende at tage lægevikariater i Forsvaret.

For at blive ansat som lægevikar i Forsvaret skal du have bestået 9. semester.

Stillingen som lægevikar i Forsvaret er en civil stilling. Du risikerer med en underskrevet kontrakt derfor ikke at blive udstationeret.

Et lægevikariat i Forsvaret tæller ikke som en del af værnepligten.

Arbejdet

Som lægevikar i Forsvaret vil du komme til at spille en vigtig rolle i at få infirmeriet til at løbe rundt.

Du kommer til at arbejde som en slags praktiserende læge for de værnepligtige. Desuden skal du også behandle akutte skader, der opstår på kasernen. Dit arbejde foregår under supervision, og alle større skader sendes videre til det nærmeste sygehus.

Du kan også komme til at deltage i øvelser, samt undervise kasernens personale i for eksempel anatomi. Der vil blive tilbudt kurser i det omfang, det er relevant.

Løn og arbejdsvilkår

Når man er fastansat i Forsvaret har man – som på hospitalerne – for eksempel ret til løn under sygdom, barns første sygedag, rejse til og fra infirmeriet, ligesom man får et værelse stillet til rådighed for 656 kr. om måneden.

Selve aflønningen er dog lidt forskellig fra hospitalerne. I Forsvaret er månedslønnen 1641 kr. mindre, til gengæld er pensionen på hele 17,10 %, modsat de 5,10 % vi kender fra regionsoverenskomsten. Det betyder, at man optjener 4117 kr. i pension om måneden mod bare 1311 kr., hvis man har lægevikariat på et hospital.

FADLs lægevikarkurser

For at klæde dig på til i et vikariat afholder FADL forberedende lægevikarkurser inden for en række specialer: For eksempel skadestue kirurgi, radiologi, akut medicin, psykiatri, kardiologi m.v.

Læs mere om kurserne

Lønninger for lægevikarer i Forsvaret pr. 1. april 2016

Fast løn pr. år293.164
Månedsløn uden pension24.480,33
Penson (17,10 %) pr. måned4086,14
Månedsløn med pension28.197,68
Timeløn152,88
Pension (17,10 %) pr. time28,11
Timeløn inkl. pension175,87
Overabejde – ikke pensionsgivende229,03
Møbleret indkvartering med adgang til bad (pr. 1. april 2012)655,33