Som studerende er der flere muligheder for at forske eller blive ansat som videnskabelig medhjælper. FADL anbefaler, at hvis du som lægestuderende ansættes til at deltage i et videnskabeligt projekt, at du aflønnes med en timeløn pr. 1. april 2014 på kr. 174,99 i timen.

Afhængig af hvornår og hvordan du skal arbejde lørdag aften, søndag aften mm., kan det være du skal have ekstra betaling.

Du skal også være opmærksom på muligheden for stipendier og fonde til at finansiere din forskningsansættelse. I København og Århus findes der forskellige forskningsuddannelser og stipendier.

LønKroner/øre
Videnskabelig medhjælp (Rutine)174,99
Tillæg (pension 5,71%)9,99
I alt løn184,99
Feriepenge 12,50%23,12

Skolarstipendier

”Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom” (FSS) yder støtte til skolarstipendier. Formålet er at give kvalificerede studerende inden for sundhedsvidenskab mulighed for at beskæftige sig med videnskabeligt arbejde inden endt uddannelse (prægraduat).

Rådet yder et stipendiebeløb på 10.000 kr. pr. måned svarende til 120.000 kr. årligt, samt 15.000 kr. på års basis til driftsudgifter.

Du kan ikke samtidig være studieaktiv og oppebære SU. FSS forudsætter, at du er fuldtidsbeskæftiget for skolarstipendiaten. Efter ansøgning kan der bevilliges lønnet arbejde i begrænset omfang.

Ovennævnte regler om aflønning m.v. bør følges af alle andre steder, hvor du er i et skolarstipendium.

Læs mere om skolarstipendier i din by
Aarhus
København