Kurser i Odense

Kurserne er målrettet medicinstuderende, der ønsker flere kompetencer i forhold til SPV-arbejdet eller som påtænker at tage et lægevikariat.

Undervisningen vil give dig nogle kliniske redskaber, som kan forberede dig til dit nuværende og fremtidige arbejde.

Kurserne skal således ikke forstås som en forlængelse af den undervisning der tilbydes på studiet, men derimod som en mulighed for at erhverve sig faglig viden, som er brugbar i praksis. Der vil således blive uddelt diplom for bestået kursus som kan bruges til at opnå kvalifikationstillæg på nogle afdelinger.

Ved overbooking vil medlemmer af FADL blive prioriteret.

Oversigt over kurser

Formål:

Formålet med kurset er at give et overblik over de typiske eksamensopgaver indenfor cytologi, cellefysiologi, og histologi. Der er fokus på forståelse af essentielle principper og svære emner, samt at give konkrete redskaber til at løse typeopgaver. Begge dage vil der være individuel opgaveløsning med hjælp fra undervisere.

Kurset henvender sig både til den studerende som blot vil bestå samt til den ambitiøse studerende der ønsker at optimere sin eksamen.

Indhold:

Cytologi
• Cellen
• Cytoskelettet
• Cellecyklus

Cellefysiologi
• Transport over cellemembran (aktiv, passiv, sekundær aktiv)
• Osmose
• Flux
• Aktionspotentialer
• Udledning af GHK-ligningen

Histologi
• Inklusiv bindevæv, brusk, knogle, muskel, blod, epithel, celle-cellekontakter

Individuel opgaveløsning (begge dage)

Gode råd til eksamen

Tidspunkt:

Se på www.mit.fadl.dk

Pris:

For medlemmer af FADL: 250 kr

For ikke-medlemmmer: 14 timers kursus af 125kr/time = 1750

Tilmelding:

Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk

For ikke-medlemmer: skriv en mail til okfadl.dk

Medlemmer har første prioritet.

Formål:

Modul B2 er væsentligt mere krævende end B1, og kræver noget helt andet end B1. Derfor er det en god ide at være forberedt fra start!

Indhold:
• Generelle råd til modulet
• Struktur (studie/fritid)
• Repetition
• Læsegruppe
• Tips & tricks
• Specifikke råd til fagene
o Anatomi
o Fysiologi
o Embryologi

Tidspunkt:

Se på www.mit.fadl.dk

Pris:

For medlemmer af FADL: gratis

For ikke-medlemmmer: 1times kursus af 125kr/time = 125 kr

Tilmelding:

Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk

For ikke-medlemmer: skriv en mail til okfadl.dk

Medlemmer har første prioritet.

Formål:

Her gives et overblik over de typiske eksamensopgaver indenfor fysiologi, embryologi og arbejdsmedicin. Der er fokus på forståelse af essentielle principper og svære emner, samt at give konkrete redskaber til at løse eksamensopgaver.

Baseret ud fra tidligere feedback/evalueringer, har vi valgt at inkludere arbejdsmedicin, og ikke gennemgå anatomi (da det er svært at give et reelt overblik på så kort tid).

Der er individuel opgaveløsning med hjælp fra underviserne begge dage. Kurset henvender sig både til den studerende som blot vil bestå samt til den ambitiøse studerende der ønsker at optimere sin eksamen.

Der gives konkrete redskaber til forståelse samt løsningsmuligheder af typiske eksamensopgaver.

Dette inkluderer blandt andre ting gennemgang af:

Fysiologi:

 • Skeletmusklers opbygning
 • Irritations-kontraktionskobling
 • Kraft- og effektudvikling
 • Energiomsætning
 • Styrketræning & aldring

Embryologi:

 • Begivenheder indenfor 1.-8. Uge
 • Stamceller

Arbejdsmedicin:

 • Forskellige typer cases

Individuel opgaveløsning med hjælp fra undervisere

Tidspunkt:

Se på www.mit.fadl.dk

Pris:

For medlemmer af FADL: 250kr
For andre: 14 timers kursus af 125kr/time = 1750kr

Tilmelding:

Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk
Medlemmer har første prioritet.

Formål:

Formålet med kurset er at give et overblik over de typiske eksamensopgaver indenfor biokemi. Der er fokus på forståelse af essentielle principper og svære emner, samt at give konkrete redskaber til at løse typeopgaver. Der vil være individuel opgaveløsning med hjælp fra undervisere. Kurset henvender sig både til den studerende som blot vil bestå samt til den ambitiøse studerende der ønsker at optimere sin eksamen.

Overordnet indhold:

Molekylærbiologi:
– Cellestruktur og opbygning
– Cellesignalering
– Replikation og reparation
– DNA, RNA og protein
– Genekspression og -regulering

Biokemi:
– Oxidativ fosforylering
– TCA-cyklus
– Elektrontransportkæden (ECT)
– Glykolysen
– Beta-oxidationen

Tidspunkt:
Se på www.mit.fadl.dk

Pris:
For medlemmer af FADL: 250 kr.
For andre: 14 timers kursus af 125 kr/time = 1750 kr

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk
Medlemmer har første prioritet.

Formål:

På eksamensforberedende kursus i B4, genetik, vil underviseren gennemgå de centrale og vigtige emner indenfor genetik. Der bliver taget udgangspunkt i de læringsmål, som underviserne har udpeget. Emner som; stamtræ, arvegang, genetiske sygdomme, mutationer, molekylærgenetiske metoder, sekventering og cancer vil blive fokus for de to kursusdage.

Kursets formål er at skabe et godt overblik over de emner, som modulet har indeholdt. Dette bliver suppleret med opgaver både fra gamle eksamenssæt og fra underviseren selv, som er rettet mod at kunne klare opgaverne, som kommer til eksamen. Til kurset vil der blive illustreret, hvordan man med fordel kan se og anskue opgaverne. Ligeledes vil deltagerne få nogle konkrete redskaber, de kan bruge, når de sidder til eksamen.

Efter endt undervisning vil der være mulighed for at stille spørgsmål til underviseren både ved kurset og efterfølgende på mail.

Kurset er egnet til alle studerende – både dem som ønsker ”blot at bestå” og til dem, der ønsker at have lidt ekstra om genetik med til eksamen.

Tidspunkt:

Se på www.mit.fadl.dk

Pris:

For medlemmer af FADL: 250 kr.

For andre: 14 timers kursus af 125 kr/time = 1750 kr.

Medlemmer har første prioritet.

Tilmelding:

Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk

For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk

Medlemmer har første prioritet

OBS. Det vil ikke være muligt at nå igennem 100% af pensum, men omkring 70-80%, da vi på dette kursus har én underviser på hele kurset.

Formål:

Formålet med kurset er at give et overblik over de typiske eksamensopgaver indenfor hjerte-, kredsløbs- og lungefysiologien.
Der vil endvidere blive undervist i biofysik som supplement til fysiologien. Der er fokus på forståelse af essentielle principper og svære emner, samt at give konkrete redskaber til at løse typeopgaver.

Alle 3 dage vil der være individuel opgaveløsning med hjælp fra undervisere.
Kurset henvender sig både til den studerende som blot vil bestå samt til den ambitiøse studerende der ønsker at optimere sin eksamen.

Overordnet indhold:

Hjertefysiologi
– Hjertets pumpefunktion
– Hjertets elektrofysiologi og ledningssystem
– EKG

Kredsløbsfysiologi
– Specielle kredsløbsgebeter, autoregulering og orthostatik
– Integreret kredsløbsregulering
– Arbejds- og træningsfysiologi

Lungefysiologi
– Lungevolumina
– Trykforhold
– Surfaktant
– Lungelidelser
– Lungefunktionstests
– Lægemidler/farmakologi
– Pulmonal vaskulær modstand
– Ilt og kuldioxid transport
– Ventilations-perfusions ratio
– Gassers udveksling
– Regulering af respiration

Det Hæmostatiske system
– Antitrombocyt og antikoagulationsfaktorer
– Koagulationssystemet

Biofysik
Gennemgang af vigtigste principper og ligninger

Tidspunkt:
Se på www.mit.fadl.dk

Pris:
For medlemmer af FADL: 350 kr. for kurset
For andre: 21 timers kursus af 125 kr/time = 2625 kr

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk
Medlemmer har første prioritet.

Formål:

Formålet med kurset er at give et overblik over de typiske eksamensopgaver indenfor gastrointestinal fysiologi og biokemi samt ernæring.

Der vil endvidere blive undervist i farmakologi som supplement til fysiologien. Der er fokus på forståelse af essentielle principper og svære emner, samt at give konkrete redskaber til at løse opgaver.

Begge dage vil der være individuel opgaveløsning med hjælp fra undervisere.
Kurset henvender sig både til den studerende som blot vil bestå samt til den ambitiøse studerende der ønsker at optimere sin eksamen.

Overordnet indhold:

GI fysiologi

 • Insulin/glukagon
 • Farmakologi
 • Protein-, lipid- og kulhydratfordøjelse
 • Ventrikel
 • Tyndtarm og tyktarm
 • Lever
 • Pankreas
 • GI motorik
 • GI blodflow

Biokemi

 • Aminosyre omsætning
 • Nukleotid syntese, genanvendelse og nedbrydning
 • Lipid optag, transport, lagring
 • Kolesterol optag, syntese og regulering
 • Blodpropdannelse
 • Glukose transport og lagring
 • Diabetes Mellitus

Ernæring

 • Nutrigenetics + Nutrigenomics
 • Glykæmisk index og load
 • Makro- og mikro næringsstoffer

Tidspunkt:
Se på www.mit.fadl.dk

Pris:
For medlemmer af FADL: 250 kr. for kurset
For ikke-medlemmer: 14 timers kursus af 125 kr/time = 1750 kr.

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk
Medlemmer har første prioritet.

Formål:

Formålet med kurset er at give et overblik over de typiske eksamensopgaver indenfor nyrefysiologi og farmakologi på modul B8.

Der er fokus på forståelse af essentielle principper og svære emner, samt at give konkrete redskaber til at løse typeopgaver samt beregningsopgaver til eksamen.

Kurset henvender sig både til den studerende som blot vil bestå samt til den ambitiøse studerende der ønsker at optimere sin eksamen.

Overordnet indhold i fysiologi:

 • Tubulær transport af essentielle elektrolytter og stoffer over nyren
 • Urinkoncentreringsmekanismer
 • Diuretika, targets og virkning
 • Syre-base fysiologi med kompensationsmekanismer og beregninger

Overordnet indhold i farmakologi:

 • Drugs skæbne i organismen
 • Absorption, fordeling, virkning og udskillelse med tilhørende beregninger
 • Farmakogenetik
 • Lægemiddel-interaktioner
 • CYP-enzymer

Tidspunkt:
Se på www.mit.fadl.dk

Pris:
For medlemmer af FADL: 350 kr. for kurset
For ikke-medlemmer: 21 timers kursus af 125 kr/time = 2625 kr.

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk
Medlemmer har første prioritet.

Formål:

På dette kursus tager vi jer med igennem alle de store emner fra modulet, med fokus på hvad der forventes til eksamen. I løbet af de to undervisningsdage vil følgende emner blive gennemgået, samt løbende holdt op mod cases og eksamensrelevante opgaver:

Anatomi brush up, heruder:

 • Embryologi, generel inddeling og Brodman områder
 • Cerebellum

Kar:

 • Forsyningsområder og generel forsyning

Blødning og hinder:

 • Patologi

Baner:

 • BML, ALS, pyramide, Cellulær neurobiologi, Basalganglier + sygdomme og farmaka.

Farmakologi
– GABA, Glutamat, Dopamin, antidepressiva, (serotonin)

Kranienerver
– Oversigt over kernernes placering

Øjne + synssans:
– Synsbaner

Det limbiske system:
– Hippocampus, Amygdala, hukommelse, belønningsbaner

(Sanser – udleveres til egen læsning)

(neurologisk US – udleveres til egen læsning og senere brug)

Tidspunkt:
Se på www.mit.fadl.dk

Pris:
For medlemmer af FADL:  250 kr. for kurset
For ikke-medlemmer: 18 timers kursus af 125 kr/time = 2250 kr

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk
Medlemmer har første prioritet.

Formål:

På dette kursus vil vi gennemgå den relevante teori og praksis til at forstå og tolke de basale radiologiske undersøgelser, primært røntgenbilleder, som du ofte vil støde på som ny læge enten i skadestuen, akutmodtagelsen eller blandt de indlagte patienter.

Indhold:

Kurset fordeler sig på følgende emner:

– Kort introduktion til radiologien
– Den gode røntgenhenvisning
– Nomenklatur og principperne bag røntgenbeskrivelsen
– Røntgen af det perifere skelet
– Røntgen af columna totalis
– Røntgen af thorax
– Kort introduktion til akut UL, CT og MR

Tidspunkt:
Se på www.mit.fadl.dk

Pris:
For medlemmer af FADL: gratis
For andre: 4 times kursus af 125 kr/time = 500 kr

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk
Medlemmer har første prioritet.

Formål:

Elektrokardiografi (EKG) er en essentiel undersøgelse hos mange patientgrupper, særligt ved blodprop i hjertet, rytmeforstyrrelser og besvimelser, men er også vigtigt ved bl.a. elektrolytforstyrrelser og forgiftninger mv. Kurset vil beskrive de væsentligste arytmier der ses i den kliniske hverdag.

Overordnet indhold:

Kurset består af korte teoretiske gennemgange af forskellige arytmier efterfulgt af cases for at gøre kursisterne fortrolige med selv at fortolke EKG. Det forventes at kursisterne deltager aktivt i kurset.

Fokus vil være på at fortolke EKG, stille diagnoser og relatere EKG fund til den kliniske case og mindre på den praktiske behandling i klinikken.

Kursets sigte er at forberede den studerende til lægevikariat eller KBU, og kan bidrage til eksamensforberedelse på medicinstudiet.

 • Teori om EKG og arytmier
 • Systematisk gennemgang af EKG
 • Grenblok
 • Supraventrikulære arytmier
 • Ventrikulære arytmier
 • AV-blok, SA-blok og pacemaker
 • Elektrolytforstyrrelser
 • Iskæmi og myokardieinfarkt

Tidspunkt:

Se på www.mit.fadl.dk

Pris:

For medlemmer af FADL: gratis

For ikke-medlemmmer: 14 timers kursus af 125kr/time = 1750

Tilmelding:

Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk

For ikke-medlemmer: skriv en mail til okfadl.dk

Medlemmer har første prioritet.

Formål:

I klinikken støder du dagligt på patienter med væske- og elektrolytforstyrrelser, og alligevel har dette emne en lille plads på studiet.

Du vil på dette kursus blive rustet til at identificere og behandle de hyppigst forekommende elektrolytforstyrrelser, som du møder i klinikken og som ung læge i skadestuen.

Indhold:

Derudover undervises der i A-gas-analyse:
Fra modtagelsen i medicinsk skadestue til stabilisering i intensiv regi. Udtagelse, tolkning og forståelse af ABG er centralt for alle yngre læger, og stiftes derfor bekendtskab med simple ABG og analysen af disse.

Der vil afholdes casebaseret undervisning ud fra de hyppigste elektrolytforstyrrelser samt vigtigheden af arteriepunkturanalyse, som unge læger vil opleve og anvende i FAM. Det vil foregå som såkaldt Flipped classroom, dvs. de studerende skal forberede sig så de bliver i stand til at dele deres viden med deres medstuderende.

I kan bl.a. læse på up to dates hjemmeside
https://www.uptodate.com/contents/table-of-contents

Medbring desuden smartphone/tablet eller PC

Kurset vil niveaumæssigt være mest relevant for lægestuderende efter modul 8 og specielt efter nyreblokken på kandidatdelen.

Tidspunkt:

Se på www.mit.fadl.dk

Pris:

For medlemmer af FADL: gratis

For ikke-medlemmmer: 3 timers kursus af 125kr/time = 375 kr

Tilmelding:

Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk

For ikke-medlemmer: skriv en mail til okfadl.dk

Medlemmer har første prioritet.

Formål:

Med udgangspunkt i den almindelige kliniske farmakologi at opnå indsigt i de specielle forhold ved medicineringen af ældre.

Hvor ofte kommer man ud i klinikken og modtager medicinske patienter med kun én sygdom – formentlig hører det mest lærebøgerne til.
Derfor er det vigtigt at have en vis viden om polyfarmaci, og de udfordringer der ligger i behandlingen af patienter med flere sygdomme. En ekspert inden for området må siges at være geriatrikerne.
For rigtigt at kunne forholde sig til Polyfarmaci er det nødvendigt at kende til en række parametre fx: Indikation, bivirkninger, interaktioner, komplians og prioritering af de enkelte lægemidler. 

Indhold:
Kort beskrivelse af den geriatriske patient.
Kort om farmako-kinetik og -dynamik.
Bivirkninger og interaktioner.
Hvordan håndteres polyfarmaci?
Eksempler på medicingennemgang.
Smertebehandling.
Risiko-patienter.
Risiko-lægemidler

Form: Lidt afhængig af antallet af kursister, men uformel og med flere cases og gode muligheder for spørgsmål og diskussion. Praktisk tilgang til den dagligdag, der venter den nyuddannede læge, hvordan kommer man i gang? Hvor bliver det særligt svært og hvor finder man hjælp?

Dette kursus henvender sig til den studerende der er på kandidaten, der gerne er på 8. semester og op, da det kræver en del forforståelse for at kunne følge med.

Pris:
FADL-medlemmer: gratis

For ikke-medlemmer: 3 timers kursus af 125kr/time = 375kr

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk

Medlemmer har første prioritet.

Formål:

En introduktion til journalkonceptet som danner rammen for et godt anamneseoptag og standart objektiv undersøgelse.

Kursus specielt til folk der skal i klinik, eller udenlandske studerende, der vil vide mere om hvordan man agerer på sygehuset i Danmark.

—– OBS —–
Kurset er fordelt over to aftner. Den første aften vil have fokus på opbygningen af journalkonceptet og hvordan man optager en god anamnese, mens vi den anden aften vil gennemgå en standart objektiv undersøgelse med hvad den skal indeholde og hvordan den udføres.

Undervisningen vil dels foregå som tavleundervisning med cases undervejs og mulighed for løbende spørgsmål, og dels som praktiske øvelser i mindre grupper med løbende supervision fra underviseren.”

Hvem:
Studerende der skal i præklinik eller klinik, på enten bacheloren eller kandidaten. Er ligeledes meget velegenet for udenlandske studerende, der vil vide mere om hvordan man ergerer på sygehuset i Danmark.

Forberedelse:
Forberedelse er ikke forudsætning for deltagelse. Der tages udgangspunkt i det lærte på studiet, FADLs kittelkort samt ”Klinikbogen, FADLs forlag”.

Medbring:
Pen og papir eller computer
Evt. Stetoskop, reflekshammer, pencillygte
Slideshows vil være tilgængelige efter kurset.

Pris:
FADL-medlemmer: GRATIS
For ikke-medlemmer: 8 timers kursus af 125kr/time = 1000kr

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk

Medlemmer har første prioritet.

Formål:

Et interaktiv kursus med fokus på de hyppigste og mest alvorlige kardiologiske sygdomme.  Undervisningen vil være både teoretisk og case-baseret for at gøre kursisterne fortrolige med det kardiologiske speciale. Herunder basal sygdomsforståelse, øvelse i at at få den kliniske mistanke, stille en diagnose og opstarte relevant behandling. Formålet med kurset er at forberede den studerende til lægevikariat eller KBU, og kan bidrage som forberedelse til eksamen i kardiologi på medicinstudiet.

Følgende emner gennemgås:

– Iskæmisk hjertesygdom herunder stabil angina og akut koronart syndrom.

– Takyarytmier og bradyarytmier.

– Hjertesvigt.
– DVT og lungeemboli.

– Aortadissektion.
– Endokarditis.

– Hjertestop. 

– Hyper- og hypokaliæmi

– Tamponade.

Varighed: 14 timer fordelt på to dage 

Pris:
FADL-medlemmer: GRATIS
For ikke-medlemmer: 14 timers kursus af 125 kr/time = 1750 kr.

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk

Medlemmer har første prioritet. 

Formål:
Formålet med kurset er at forberede den studerende til en første ansættelse som nyuddannet læge i psykiatrien, et vikariat i psykiatrien eller et klinisk ophold, samt at vække en generel nysgerrighed for faget. Kurset er et supplement til den teoretiske undervisning i psykiatri. Fokus er på praktisk og konkret håndtering af forskellige situationer, snarere end en gennemgang af psykiatrisk teori.

Målgruppe:
Studerende som står overfor et lægevikariat, en ansættelse som ny læge eller som skal i klinik. Herudover alle andre studerende med interesse for psykiatri.

Pris:
FADL-medlemmer: GRATIS
For ikke-medlemmer: 3 timers kursus af 125kr/time 375kr.

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk

Formål:

Undervisningen vil være en blanding af henholdsvis teori og caseundervisning med rig mulighed for interaktion blandt underviser og kursister.
De forskellige radiologiske modaliteter vil blive gennemgået, og der vil være en introduktion til valg af undersøgelse, kontraindikationer, hvordan man laver en god henvisning, samt en beskrivelse af samarbejdet mellem den kliniske afdeling og radiologisk afdeling.

Kurset egner sig til studerende med interesse for radiologi, ønsker at forberede sig til en OSCE-eksamen eller et vikariat.

Tidspunkt:
Se på www.mit.fadl.dk

Pris:
FADL-medlemmer: GRATIS
For ikke-medlemmer: 4 timers kursus af 125kr/time = 500kr

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk

Formål:

Når man starter på et studie, er der brug for mere planlægning og strukturering af ens tid og læsning. Der er andre krav på universitetet end der var på gymnasiet. Hvis ikke planlægningen og struktureringen ændres, kan nye studerende opleve at blive stressede – og det kan i sidste ende føre til, at de ikke opnår deres mål.

På dette kursus får deltagerne redskaber til, hvordan man kan definere sine mål, og hvordan tid og læsning planlægges og struktureres, så man opnår dem. Kurset giver deltagerne konkrete studietekniske redskaber, som man kan tage med hjem og arbejde videre med selv.

Emner som vil blive gennemgået:
Målsætning og planlægning
Læseteknik/hastighed
Tekstmarkering og notatteknik
Bedre indlæring
Studiegruppe

Tid og sted:
Annonceres på Facebook og mit.fadl.dk

FADL inviterer på pizza og øl/sodavand efter kurset!

GRATIS for alle på 1.semester

Tilmelding:
Tilmelding foregår via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk

Formål:

Blodtransfusioner er en form for medicinsk behandling, som udføres på mange forskellige indikationer, og som kan være livreddende.

Blodtransfusioner foregår langt oftest komplikationsfrit, men der kan opstå bivirkninger, som er vigtige at kende.

Indhold: 

Ved kurset tager vi udgangspunkt i sygehistorier, som man vil kunne møde som ny læge i en KBU-stilling.

Efter dette kursus vil du vide:
– hvad prætransfusionsundersøgelser er og hvorfor de udføres
– hvornår det er relevant at behandle med blodtransfusion
– hvad det indebærer at din patient har irregulære erytrocytantistoffer
– hvad der er vigtigt, hvis din patient har brug for blodtransfusion inden der er udført
prætransfusionsundersøgelser
– hvordan en patient skal håndteres ved akut ukontrollabel blødning
– hvordan du håndterer transfusionskomplikationer

Pris:
FADL-medlemmer: GRATIS
For ikke-medlemmer: 125kr/time = 250 kr

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk

For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk

Formål:

Point-of-care ultralyd har vundet et betydeligt indpas i undersøgelsen af en lang række patientgrupper de seneste år. Det er et effektivt værktøj til at vurdere alt fra mavesmerter, åndenød og brystsmerter, hvor hurtig bed-side diagnostik kan have enorm betydning for, hvordan patienterne skal behandles for en lang række tilstande. 

Kurset henvender sig til studerende, som ønsker at få et basalt kendskab til point-of-care ultralydsdiagnostik, tolke grundlæggende ultralydsfund og herfra kvalificere sin vurdering af patienternes tilstand og behandlingsbehov.

Kurset er et hands-on fokuseret kursus, med fokus på 3 ultralydsområder:

 • Fokuseret abdominal ultralyd
 • Fokuseret lungeultralyd
 • Fokuseret hjerteultralyd

På kurset gennemgås:

 • Grundlæggende kendskab til ultralydsapparaturet inklusive knapologi, indstillinger og probevalg
 • Udføre de ovenstående fokuserede ultralydsundersøgelser under supervision
 • Tolke normale undersøgelser ud fra ja/nej diagnostisk tilgang til undersøgelsen under supervision 
 • Vurdere grundlæggende patologiske fund såsom pneumothorax, pleuraeffusion, cholecystit eller nedsat ejection fraction (EF) under supervision

Kursisterne anbefales at forberede sig forud kurset med online materiale ift. de ovennævnte områder, som f.eks. kan tilgås fra:

Akut Ultralyd CEKUAPP – https://akutul.cekuapp.dk/

Munksgaards Basal og Klinisk Ultralyd – https://basal-klinisk-ultralydsdiagnostik.munksgaard.dk/

ACEP Critical Ultrasound Guide – App som kan tilgås fra iOS store/GooglePlay Store 

Kursisterne vil under kurset udføre ultralydsscanninger på hinanden. Vi anbefaler således praktisk tøj som let kan vaskes efterfølgende. Undertøj kan beholdes på og for kvinderne kan det være en fordel at bruge sports-BH.

Tidspunkt:

Se på www.mit.fadl.dk

Pris:

For medlemmer af FADL: gratis

For ikke-medlemmer: 4 timers kursus af 125kr/time = 500 kr

Tilmelding:

Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk

For ikke-medlemmer: skriv en mail til okfadl.dk

Medlemmer har første prioritet.