Kurser i Odense

Kurserne er målrettet medicinstuderende, der ønsker flere kompetencer i forhold til SPV-arbejdet eller som påtænker at tage et lægevikariat.

Undervisningen vil give dig nogle kliniske redskaber, som kan forberede dig til dit nuværende og fremtidige arbejde.

Kurserne skal således ikke forstås som en forlængelse af den undervisning der tilbydes på studiet, men derimod som en mulighed for at erhverve sig faglig viden, som er brugbar i praksis. Der vil således blive uddelt diplom for bestået kursus som kan bruges til at opnå kvalifikationstillæg på nogle afdelinger.

Ved overbooking vil medlemmer af FADL blive prioriteret.

Oversigt over kurser

Når man starter på et studie er der brug for mere planlægning og strukturering af ens tid og læsning. Der er andre krav på universitetet end der var på gymnasiet. Hvis ikke planlægningen og struktureringen ændres, kan nye studerende opleve at blive stressede – og det kan i sidste ende føre til, at de ikke opnår deres mål.

På dette kursus får deltagerne redskaber til, hvordan man kan definere sine mål, og hvordan tid og læsning planlægges og struktureres, så man opnår dem. Kurset giver deltagerne konkrete studietekniske redskaber, som man kan tage med hjem og arbejde videre med selv.

Tidligere studerende har sagt om kurset:

 • Det var ud over mine forventninger.
 • Rigtig god gennemgang der gav en god forståelse – kan bestemt tages med hjem.
 • Ja, og mere til. Fik nogle rigtig gode redskaber til at få læst og er mere optimistisk overfor eksaminer nu.
 • Underviser er rigtig god! Gode slides til videre brug.
 • GLAD FOR AT JEG TOG MED – ER BLEVET MERE MOTIVERET OG KLAR TIL KAMP!!!!!!

Emner som vil blive gennemgået:
Målsætning og planlægning
Læseteknik/hastighed
Tekstmarkering og notatteknik
Bedre indlæring
Studiegruppe

Tid og sted:
Annonceres på Facebook og mit.fadl.dk

FADL inviterer på pizza og øl/sodavand efter kurset!
Stedet fremgår af tilmeldingsmailen.

Pris:
GRATIS for alle 1.semester

Tilmelding:
Tilmelding foregår via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk

Mvh.
Kursusgruppen i FADL Odense

Formålet med kurset er at give et overblik over de typiske eksamensopgaver indenfor cytologi, cellefysiologi, og histologi. Der er fokus på forståelse af essentielle principper og svære emner, samt at give konkrete redskaber til at løse typeopgaver. Begge dage vil der være individuel opgaveløsning med hjælp fra undervisere.

Kurset henvender sig både til den studerende som blot vil bestå samt til den ambitiøse studerende der ønsker at optimere sin eksamen.

Indhold:

Cytologi
• Cellen
• Cytoskelettet
• Cellecyklus

Cellefysiologi
• Transport over cellemembran (aktiv, passiv, sekundær aktiv)
• Osmose
• Flux
• Aktionspotentialer
• Udledning af GHK-ligningen

Histologi
• Inklusiv bindevæv, brusk, knogle, muskel, blod, epithel, celle-
cellekontakter

Individuel opgaveløsning (begge dage)

Gode råd til eksamen

Tidligere studerende har sagt:

• ”Sindsygt godt overblik over stoffet!!!
• “Underviser havde virkelig sat sig ind i både det faglige stof, eksamens og tidligere eksamensopgaver. Rigtig rart at de kendte vores forelæsere.
• “Godt i gennemgik punkter Ulla ikke gik i dybden med.
• “Rigtig dygtige og kompetente undervisere der tilmed er super flinke og sympatiske.
• “Det har været godt! God forståelse for brug for pauser, engagerede undervisere, lækkert med kaffe/snacks, god energi, godt med pauser i selve præsentation hvor vi skulle løse opgaver med sidemakkeren.
• “Godt struktureret (med mange eksempler i form af eksamensopgaver)

Tidspunkt:
Se på www.mit.fadl.dk

Pris:
For medlemmer af FADL: 250kr
For andre: 14 timers kursus af 125kr/time = 1750kr

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk
Medlemmer har første prioritet.

Kom til en times introduktion til hvordan du skal gribe B2 an!

Modul B2 er væsentligt mere krævende end B1, og kræver noget helt andet end B1. Derfor er det en god ide at være forberedt fra start!

Indhold:
• Generelle råd til modulet
• Struktur (studie/fritid)
• Repetition
• Læsegruppe
• Tips & tricks
• Specifikke råd til fagene
o Anatomi
o Fysiologi
o Embryologi

Tidspunkt:
Se på www.mit.fadl.dk

Pris:
For medlemmer af FADL: gratis
For andre: 1 times kursus af 125 kr/time = 125 kr

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk
Medlemmer har første prioritet.

Modul B2 er væsentligt mere krævende end B1, og kræver noget helt andet end B1. Derfor er det en god ide at være forberedt.

Her gives et overblik over de typiske eksamensopgaver indenfor fysiologi, embryologi og arbejdsmedicin. Der er fokus på forståelse af essentielle principper og svære emner, samt at give konkrete redskaber til at løse eksamensopgaver.

Baseret ud fra tidligere feedback/evalueringer, har vi valgt at inkludere arbejdsmedicin, og ikke gennemgå anatomi (da det er svært at give et reelt overblik på så kort tid).

Der er individuel opgaveløsning med hjælp fra underviserne begge dage. Kurset henvender sig både til den studerende som blot vil bestå samt til den ambitiøse studerende der ønsker at optimere sin eksamen.

Der gives konkrete redskaber til forståelse samt løsningsmuligheder af typiske eksamensopgaver.

Dette inkluderer blandt andre ting gennemgang af:

Fysiologi:

• Skeletmusklers opbygning
• Irritations-kontraktionskobling
• Kraft- og effektudvikling
• Energiomsætning
• Styrketræning & aldring

Embryologi:
• Begivenheder indenfor 1.-8. Uge
• Stamceller

Arbejdsmedicin:
• Forskellige typer cases

Individuel opgaveløsning med hjælp fra undervisere

Tidligere deltagere har sagt:

– “Jeg har fået rigtig meget ud af det, og føler jeg har lært mere end til forelæsningerne!
– “Over forventning!
– “Begge undervisere var ekstremt dygtige og det er tydeligt at se at de er dygtige til at lære andre. Og til at nedbryde svære ting til temmelig spiselig information.
– “Det har været helt perfekt at få frisket alt op. Glædeligt overrasket!
– “I har begge et rigtigt højt niveau, og komplementære hinanden rigtig godt. Personligt er jeg visuelt orienteret og Bjarkes tegninger er spitze! Rigtig godt tempo for begge undervisere

Tidspunkt:

Se på www.mit.fadl.dk

Pris:

For medlemmer af FADL: 250kr
For andre: 14 timers kursus af 125kr/time = 1750kr

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk
Medlemmer har første prioritet.

Formålet med kurset er at give et overblik over de typiske eksamensopgaver indenfor biokemi. Der er fokus på forståelse af essentielle principper og svære emner, samt at give konkrete redskaber til at løse typeopgaver. Der vil være individuel opgaveløsning med hjælp fra undervisere. Kurset henvender sig både til den studerende som blot vil bestå samt til den ambitiøse studerende der ønsker at optimere sin eksamen.

Overordnet indhold:

Molekylærbiologi:
– Cellestruktur og opbygning
– Cellesignalering
– Replikation og reparation
– DNA, RNA og protein
– Genekspression og -regulering

Biokemi:
– Oxidativ fosforylering
– TCA-cyklus
– Elektrontransportkæden (ECT)
– Glykolysen
– Beta-oxidationen

Tidligere studerende har sagt:
– ”Begge gode undervisere. Meget velforberedt, god struktur, gode forklaringer + analoger, gode opgaver og god gennemgang af pensum. Det hele blev meget overskueligt.
– “Jeff gjorde et kanon stykke arbejde, hvor han virkelig hev fat på det vigtige og forklaret emnerne. Rigtig godt.”
– “Gode illustrationer og forklaringer.
– “Kurset har givet gode eksempler på opgaver og et overordnet overblik over pensum.

Tidspunkt:
Se på www.mit.fadl.dk

Pris:
For medlemmer af FADL: 250 kr.
For andre: 16 timers kursus af 125 kr/time = 2000 kr

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk
Medlemmer har første prioritet.

På eksamensforberedende kursus i B4, genetik, vil de to undervisere gennemgå de centrale og vigtige emner indenfor genetik. Emner som; stamtræ, arvegang, genetiske sygdomme, mutationer, teknikker, sekventering og cancer vil blive fokus for de to kursusdage.

Kursets formål er at klæde de studerende så godt på som muligt -og skabe et godt overblik over eksamen indenfor genetik. Til kurset vil der blive undervist i hvordan man med fordel kan se og anskue opgaverne. Ligeledes vil deltagerne få nogle konkrete redskaber de kan bruge, når de sidder til eksamen.

Efter endt undervisning vil der være mulighed for opgaveløsning med hjælp fra undervisere.

Kurset er egnet til alle studerende. Både dem som ønsker ”blot at bestå” og til de ambitiøse der ønsker at optimere sin eksamen.

Tidspunkt:
Se på www.mit.fadl.dk

Pris:
For medlemmer af FADL: 250 kr.
For andre: 14 timers kursus af 125 kr/time = 1750 kr.
Medlemmer har første prioritet.

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk
Medlemmer har første prioritet.

Formålet med kurset er at give et overblik over de typiske eksamensopgaver indenfor hjerte-, kredsløbs- og lungefysiologien.
Der vil endvidere blive undervist i biofysik som supplement til fysiologien. Der er fokus på forståelse af essentielle principper og svære emner, samt at give konkrete redskaber til at løse typeopgaver.

Alle 3 dage vil der være individuel opgaveløsning med hjælp fra undervisere.
Kurset henvender sig både til den studerende som blot vil bestå samt til den ambitiøse studerende der ønsker at optimere sin eksamen.

Overordnet indhold:

Hjertefysiologi
– Hjertets pumpefunktion
– Hjertets elektrofysiologi og ledningssystem
– EKG

Kredsløbsfysiologi
– Specielle kredsløbsgebeter, autoregulering og orthostatik
– Integreret kredsløbsregulering
– Arbejds- og træningsfysiologi

Lungefysiologi
– Lungevolumina
– Trykforhold
– Surfaktant
– Lungelidelser
– Lungefunktionstests
– Lægemidler/farmakologi
– Pulmonal vaskulær modstand
– Ilt og kuldioxid transport
– Ventilations-perfusions ratio
– Gassers udveksling
– Regulering af respiration

Det Hæmostatiske system
– Antitrombocyt og antikoagulationsfaktorer
– Koagulationssystemet

Biofysik
Gennemgang af vigtigste principper og ligninger

Tidligere studerende har sagt:
– ”Mega godt og eksamensrelevant!
– “I det store hele har det været et super kursus og begge undervisere er meget kompetente og gode til at formidle viden. Powerpointslides er spot on. GODT ARBEJDE.
– “Bättre än forvåntat. Bättre än almindelig undervisning”
– “I gjorde det rigtig godt! Godt med det visuelle, særligt med EKG gennemgang og rigtig god biofysik! Man kan mærke I har lagt tid i at forberede og det gør niveauet af jeres undervisning højt!
– “Godt niveau, hvor man kan vælge, hvor mange detaljer man vil have med og hvad der er mere end man vil huske. I formår at forklare de svære ting på et niveau og i et tempo der gør det forståeligt

Tidspunkt:
Se på www.mit.fadl.dk

Pris:
For medlemmer af FADL: 350 kr. for kurset
For andre: 24 timers kursus af 125 kr/time = 3000 kr

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk
Medlemmer har første prioritet.

Formålet med kurset er at give et overblik over de typiske eksamensopgaver indenfor gastrointestinal fysiologi og biokemi samt ernæring.

Der vil endvidere blive undervist i farmakologi som supplement til fysiologien. Der er fokus på forståelse af essentielle principper og svære emner, samt at give konkrete redskaber til at løse opgaver.

Begge dage vil der være individuel opgaveløsning med hjælp fra undervisere.
Kurset henvender sig både til den studerende som blot vil bestå samt til den ambitiøse studerende der ønsker at optimere sin eksamen.

Overordnet indhold:

GI fysiologi

 • Insulin/glukagon
 • Farmakologi
 • Protein-, lipid- og kulhydratfordøjelse
 • Ventrikel
 • Tyndtarm og tyktarm
 • Lever
 • Pankreas
 • GI motorik
 • GI blodflow

Biokemi

 • Aminosyre omsætning
 • Nukleotid syntese, genanvendelse og nedbrydning
 • Lipid optag, transport, lagring
 • Kolesterol optag, syntese og regulering
 • Blodpropdannelse
 • Glukose transport og lagring
 • Diabetes Mellitus

Ernæring

 • Nutrigenetics + Nutrigenomics
 • Glykæmisk index og load
 • Makro- og mikro næringsstoffer

Tidspunkt:
Se på www.mit.fadl.dk

Pris:
For medlemmer af FADL: 250 kr. for kurset
For ikke-medlemmer: 14 timers kursus af 125 kr/time = 1750 kr.
Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk
Medlemmer har første prioritet.

Formålet med kurset er at give et overblik over de typiske eksamensopgaver indenfor nyrefysiologi og farmakologi på modul B8. Der er fokus på forståelse af essentielle principper og svære emner, samt at give konkrete redskaber til at løse typeopgaver samt beregningsopgaver til eksamen.

Der vil være fælles og individuel opgaveløsning med hjælp fra undervisere. Kurset henvender sig både til den studerende som blot vil bestå samt til den ambitiøse studerende der ønsker at optimere sin eksamen.

Så er det igen ved at være tid til en af FADL’s tilbagevendende kurser, nemlig det eksamensforberedende kursus for modul 8

Overordnet indhold i fysiologi:

– Renal gennemblødning, clearance og regulering i nyren

– Integreret kredsløbsregulering, herunder RAAS og neuroendokrine hormoner

– Væskeforstyrrelser og beregninger

– Tubulær transport af essentielle elektrolytter og stoffer over nyren

– Urinkoncentreringsmekanismer

– Diuretika, targets og virkning

– Syre-base fysiologi med kompensationsmekanismer og beregninger

Overordnet indhold i farmakologi:

– Drugs skæbne i organismen

– Absorption, fordeling, virkning og udskillelse med tilhørende beregninger

– Farmakogenetik

– Lægemiddel-interaktioner

– CYP-enzymer

Tidspunkt:
Se på www.mit.fadl.dk

Pris:
For medlemmer af FADL: 350 kr. for kurset
For ikke-medlemmer: 24 timers kursus af 125 kr/time = 3000 kr.
 
Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk
Medlemmer har første prioritet.
 
På dette kursus tager vi jer med igennem alle de store emner fra modulet, med fokus på hvad der forventes til eksamen. I løbet af de to undervisningsdage vil følgende emner blive gennemgået, samt løbende holdt op mod cases og eksamensrelevante opgaver:
 
Anatomi brush up, herunder:
– Embryologi, generel inddeling og Brodman områder
Cerebellum
 
Kar:
– Forsyningsområder og generel forsyning
 
Blødning og hinder:
– Patologi
 
Baner:
– BML, ALS, pyramide
Cellulær neurobiologi
Basalganglier + sygdomme og farmaka.
 
Farmakologi
– GABA, Glutamat, Dopamin, antidepressiva, (serotonin)
 
Kranienerver
– Oversigt over kernernes placering
 
Øjne + synssans:
– Synsbaner
 
Det limbiske system:
– Hippocampus, Amygdala, hukommelse, belønningsbaner
(Sanser – udleveres til egen læsning)
(neurologisk US – udleveres til egen læsning og senere brug)

Tidspunkt:
Se på www.mit.fadl.dk

 
Pris:
For medlemmer af FADL: 350 250 kr. for kurset
For ikke-medlemmer: 14 timers kursus af 125 kr/time = 1750 kr
 

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk
Medlemmer har første prioritet.

Kursusbeskrivelse

I klinikken støder du dagligt på patienter med væske- og elektrolytforstyrrelser, og alligevel har dette emne en lille plads på studiet.
Du vil på dette kursus blive rustet til at identificere og behandle de hyppigst forekommende elektrolytforstyrrelser, som du møder i klinikken og som ung læge i skadestuen.
Derudover undervises der i A-gas-analyse:
Fra modtagelsen i medicinsk skadestue til stabilisering i intensiv regi. Udtagelse, tolkning og forståelse af ABG er centralt for alle yngre læger, og stiftes derfor bekendtskab med simple ABG og analysen af disse.

Der vil afholdes casebaseret undervisning ud fra de hyppigste elektrolytforstyrrelser samt vigtigheden af arteriepunkturanalyse, som unge læger vil opleve og anvende i FAM. Det vil foregå som såkaldt Flipped classroom, dvs. de studerende skal forberede sig så de bliver i stand til at dele deres viden med deres medstuderende.
I kan bl.a. læse på up to dates hjemmeside
https://www.uptodate.com/contents/table-of-contents
Medbring desuden smartphone/tablet eller PC
Kurset vil niveaumæssigt være mest relevant for lægestuderende efter modul 8 og specielt efter nyreblokken på kandidatdelen.
 
Pris:
FADL-medlemmer: GRATIS
For ikke-medlemmer: 125kr/time
 
Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk
Kursusbeskrivelse:
Blodtransfusioner er en form for medicinsk behandling, som udføres på mange forskellige indikationer, og som kan være livreddende.
Blodtransfusioner foregår langt oftest komplikationsfrit, men der kan opstå bivirkninger, som er vigtige at kende.
 
Ved kurset tager vi udgangspunkt i sygehistorier, som man vil kunne møde som ny læge i en KBU-stilling.

Efter dette kursus vil du vide:
– hvad prætransfusionsundersøgelser er og hvorfor de udføres
– hvornår det er relevant at behandle med blodtransfusion
– hvad det indebærer at din patient har irregulære erytrocytantistoffer
– hvad der er vigtigt, hvis din patient har brug for blodtransfusion inden der er udført
prætransfusionsundersøgelser
– hvordan en patient skal håndteres ved akut ukontrollabel blødning
– hvordan du håndterer transfusionskomplikationer

 
Pris:
FADL-medlemmer: GRATIS
For ikke-medlemmer: 125kr/time
 
Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk
Har du en interesse i røntgenbilleder, vil du forberede dig på en OSCE eller et vikariat, så meld dig til dette kursus!
 
På dette kursus vil vi gennemgå den relevante teori og praksis til at forstå og tolke de basale radiologiske undersøgelser, primært røntgenbilleder, som du ofte vil støde på som ny læge enten i skadestuen, akutmodtagelsen eller blandt de indlagte patienter.
 
Kurset fordeler sig på følgende emner:
– Kort introduktion til radiologien
– Den gode røntgenhenvisning
– Nomenklatur og principperne bag røntgenbeskrivelsen
– Røntgen af det perifere skelet
– Røntgen af columna totalis
– Røntgen af thorax
– Kort introduktion til akut UL, CT og MR
 
Pris:
FADL-medlemmer: GRATIS
For ikke-medlemmer: 125kr/time
 
Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk

Hey du der! Synes du også røntgen er pissenemt, overskueligt og generelt piece of cake at lave en systematisk gennemgang heraf? Nej vel?! Det tænkte vi godt, fat mod – FADL til undsætning!?

Det er en udsøgt fornøjelse endnu engang at kunne byde velkommen til FADLs kursus i radiologi Thorax.

Undervisningen vil være en blanding af henholdsvis teori og caseundervisning med rig mulighed for interaktion blandt underviser og kursister.
De forskellige radiologiske modaliteter vil blive gennemgået, og der vil være en introduktion til valg af undersøgelse, kontraindikationer, hvordan man laver en god henvisning, samt en beskrivelse af samarbejdet mellem den kliniske afdeling og radiologisk afdeling.

Kurset egner sig til studerende med interesse for radiologi, ønsker at forberede sig til en OSCE-eksamen eller et vikariat.

Tidligere studerende har sagt om kurset:
God gennemgang af vigtige fokusområder ved vurdering af et Rtg. Thorax
JA – VIRKELIG GODT KURSUS
Sindsygt dygtig underviser med god forståelse af, hvad der er nødvendig at kunne som almen kbu-læge

Tidspunkt:
Se på www.mit.fadl.dk

Pris:
FADL-medlemmer: GRATIS
For ikke-medlemmer: 4 timers kursus af 125kr/time = 500kr

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk
Medlemmer har første prioritet.

Hvor ofte kommer man ud i klinikken og modtager medicinske patienter med kun én sygdom – formentlig hører det mest lærebøgerne til.
Derfor er det vigtigt at have en vis viden om polyfarmaci, og de udfordringer der ligger i behandlingen af patienter med flere sygdomme. En ekspert inden for området må siges at være geriatrikerne.
Vi er glade for at præsentere Azra Osmanagic Simonsen, der er geriatriker, til dette kursus.
Her er hvad Azra selv skriver om kurset:

For rigtigt at kunne forholde sig til Polyfarmaci er det nødvendigt at kende til en række parametre fx: Indikation, bivirkninger, interaktioner, komplians og prioritering af de enkelte lægemidler. Jeg har tænkt mig at omtale disse emner og på den måde nærme mig polyfarmacien.

Mål: Med udgangspunkt i den almindelige kliniske farmakologi at opnå indsigt i de specielle forhold ved medicineringen af ældre.

Indhold:
Kort beskrivelse af den geriatriske patient.
Kort om farmako-kinetik og -dynamik.
Bivirkninger og interaktioner.
Hvordan håndteres polyfarmaci?
Eksempler på medicingennemgang.
Smertebehandling.
Risiko-patienter.
Risiko-lægemidler

Form: Lidt afhængig af antallet af kursister, men uformel og med flere cases og gode muligheder for spørgsmål og diskussion. Praktisk tilgang til den dagligdag, der venter den nyudannede læge, hvordan kommer man i gang? Hvor bliver det særligt svært og hvor finder man hjælp?

Dette kursus henvender sig til den studerende der er på kandidaten, der gerne er på 8. semester og op, da det kræver en del forforståelse for at kunne følge med.

Pris:
FADL-medlemmer: GRATIS
For ikke-medlemmer: 4 timers kursus af 125kr/time = 500kr

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk

Kursus specielt til folk der skal i klinik, eller udenlandske studerende, der vil vide mere om hvordan man ergerer på sygehuset i Danmark.

Her er hvad vores underviser skriver om kurset:

“Første gang i kitlen er super spændende – men også lidt skræmmende! Uden den fulde viden man har som læge kan man som medicinstuderende hurtigt miste overblikket og det kan derfor være rigtig godt at have godt styr på de helt basale ting så man har noget at holde fast i. Dette er netop hvad vi gerne vil sikre med dette kursus! Du vil blive introduceret til journalkonceptet som danner rammen for et godt anamneseoptag og standart objektiv undersøgelse.

—– OBS —–
Kurset er fordelt over to aftner. Den første aften vil have fokus på opbygningen af journalkonceptet og hvordan man optager en god anamnese, mens vi den anden aften vil gennemgå en standart objektiv undersøgelse med hvad den skal indeholde og hvordan den udføres.

Undervisningen vil dels foregå som tavleundervisning med cases undervejs og mulighed for løbende spørgsmål, og dels som praktiske øvelser i mindre grupper med løbende supervision fra underviseren.”

Hvem
Studerende der skal i præklinik eller klinik, på enten bacheloren eller kandidaten. Er ligeledes meget velegenet for udenlandske studerende, der vil vide mere om hvordan man ergerer på sygehuset i Danmark.

Underviser
Mathias Galthen-Sørensen, introlæge i Intern medicin

Forberedelse
Forberedelse er ikke forudsætning for deltagelse. Der tages udgangspunkt i det lærte på studiet, FADLs kittelkort samt ”Klinikbogen, FADLs forlag”.

Medbring
Pen og papir eller computer
Evt. Stetoskop, reflekshammer, pencillygte
Slideshows vil være tilgængelige efter kurset.

Pris
FADL-medlemmer: GRATIS
For ikke-medlemmer: 8 timers kursus af 125kr/time = 1000kr

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk

FADL Odense kan nu endnu engang præsentere det efterspurgte kursus.

Formål
Formålet med kurset er at forberede den studerende til en første ansættelse som nyuddannet læge i psykiatrien, et vikariat i psykiatrien eller et klinisk ophold, samt at vække en generel nysgerrighed for faget.urset er et supplement til den teoretiske undervisning i psykiatri. Fokus er på praktisk og konkret håndtering af forskellige situationer, snarere end en gennemgang af psykiatrisk teori.

Målgruppe
Studerende som står overfor et lægevikariat, en ansættelse som ny læge eller som skal i klinik. Herudover alle andre studerende med interesse for psykiatri.

Det anbefales, at man er på kandidaten, da det vurderes af underviseren, at man her får størst udbytte af kurset.

Underviser
Ruben Nygaard Larsson, H-stilling, Psykiatrisk Afdeling Odense

Bemærk at kurset er delt over 2 dage

Pris:
FADL-medlemmer: GRATIS
For ikke-medlemmer: 6 timers kursus af 125kr/time = 750 kr.

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk

Kardiologi og EKG 
Et interaktiv kursus med fokus på de hyppigste og mest alvorlige kardiologiske sygdomme samt kendskab til EKG-læsning og praktisk anvendelse i klinikken. Undervisningen vil både være teoretisk og case-baseret. Formålet med kurset er at forberede den studerende til lægevikariat eller KBU, og kan bidrage som forberedelse til eksamen i kardiologi på medicinstudiet.

Følgende emner gennemgås:
– EKG teori.
– Arytmier, både supraventrikulære og ventrikulære.
– Overledningsforstyrrelser ifa. AV-blok og grenblok.
– Iskæmisk hjertesygdom, stabil angina og AKS.
– Hjertesvigt.
– DVT og lungeemboli.
– Perikardit.
– Aortadissektion.
– Tamponade.

Varighed: 11 timer fordelt på to dage

Pris
FADL-medlemmer: GRATIS
For ikke-medlemmer: 11 timers kursus af 125 kr/time = 1375 kr.

Tilmelding:
Tilmeldingen vil foregå via www.mit.fadl.dk
For ikke-medlemmer: skriv en mail til okf@fadl.dk