Formandskab

Formandskabet (FS) fungerer som forretningsudvalg for Hovedbestyrelsen (HB) mellem HB-møderne.

Formandskabet består af formanden for Hovedforeningen og de tre kredsforeningsformænd.

Hovedforeningens direktør deltager i FS’s møder.

Medlemmer

I foreningsåret 2020/2021 består Formandskabet af:

 • William Wendler Thomassen (FADL’s Hovedforening)
 • Christian Benson (København Kredsforening)
 • Rasmus Eika Jørgensen (Odense Kredsforening)
 • Johanne Ravn (Aarhus Kredsforening)
 • Gustav Holck Normann (Aalborg Kredsforening)

Hovedforeningen

Hovedforeningen står for de landsdækkende initiativer i FADL.

Hovedforeningens øverste myndighed er landsrepræsentantskabet. Hovedbestyrelsen og en række udvalg med særskilte interesseområder udøver det daglige, politiske arbejde. De udgør tilsammen den politiske rygrad i FADL.

Landsrepræsentantskabet beslutter fælles mål for hvert år. I år arbejder FADL bl.a. for:
SUNDHED ARBEJDSMARKED
Sundhedspolitisk udspil (4,7) Fokus på arbejdsmarked for lægestuderende (4,2)
Fokus på psykiatri (3,7) ”Brug de lægestuderende” (4,0)
Medlemmer som medejere af OK21 (3,8)
Medlems-inddragelse i OK21 (3,6)
UDDANNELSE ORGANISATION
Fokus på det gode kliniske ophold (4,8) Fokus på 1. semester (4,1)
Trivsel på studiet (4,1) Medlemsrekruttering i hele landet (4,1)
Kom godt i gang på medicinstudiet (4,0) Den nye fortælling om FADL (4,1)
Branding af fagforening (4,0)
Promovere juridisk hjælp (3,8)
Promovere juridisk hjælp (3,8)
Et fælles FADL (3,7)
Gennemsigtighed (3,7)
CVR nr.: 69 97 82 15 Udbyde flere kurser – især på lavere semestertrin (3,7)

Hovedbestyrelsen (HB) er Hovedforeningens øverste myndighed.

Hovedbestyrelsen tager sig af FADLs overordnede politik og behandler sager af landsdækkende karakter.

Hovedbestyrelsen består af:

 • Formanden for Hovedforeningen
 • 4 medlemmer fra Københavns Kredsforening
 • 3 medlemmer fra Aarhus Kredsforening
 • 2 medlemmer fra Odense Kredsforening
 • 1 medlem fra Aalborg lokalenhed

Formanden for Hovedforeningen vælges på Landsrepræsentantskabsmødet. HB konstituerer sig med en næstformand. Derudover konstitueres HB’s Formandskab (FS), som består af formanden for Hovedforeningen og de 3 kredsforeningsformænd (én fra hver kredsforening). FS fungerer som forretningsudvalg for HB mellem HB-møderne. Desuden deltager Hovedforeningens direktør i Hovedbestyrelsens møder.

Medlemmer

FADLs Hovedbestyrelse (HB) 2020/2021 består af følgende medlemmer.

København:

 • Willam Wendler Thomassen (Formand HB)
 • Christian Suppli Benson (Formand KKF)
 • Anna Arendt Blak
 • Moises Alberto Suarez Zdunek
 • Linnea Thye Gerdes
 • Thomas Tursø-Finnich (1. suppleant)
 • Søren Christiansen (2. suppleant)
 • Peter Schaldemose (3. suppleant)
 • Morten Fiil Leth (4. suppleant)

Odense:

 • Rasmus Eika Jørgensen, formand i OKF og medlem af HB
 • Rune Fuglø Mortensen, medlem af HB
 • Johanne Lauridsen Kühl, 1. suppleant til HB
 • Signe Vestbjerg, næstformand OKF og 2. suppleant HB
 • Nicolai Emil Johansen (Kritisk revisor)
 • Emilie Nejatbakhsh (Revisorsuppleant)

Aarhus:

 • Johanne Ravn (Formand AAKF)
 • Lotte Eriksen
 • Liv Therese Holm-Nielsen
 • Lotte Bjerre Lassen
 • Dennis Vinther
 • Henrik Sørensen

Aalborg:

 • Gustav Holck Normann (Formand)
 • Philip Sperling (Suppleant)

FADL Hovedforening
Blegdamsvej 26
2200 København N
Tlf: 4060 5090
E-mail: hf@fadl.dk

Erik Harr
Direktør
Mobil: 4060 5090
E-mail: eha@fadl.dk

Lene Kristensen
Sekretær
Mobil: 4060 5090
E-mail: lsk@fadl.dk

Klaus Pedersen
Forhandlingsleder og juridisk konsulent
Mobil: 4060 5090
E-mail: kpe@fadl.dk

Bettina Kallehauge
Sekretariatsleder Odense
Ansvarlig for FADL Forsikring
Mobil: 4060 5090
E-mail: bek@fadl.dk

Mathias Kanne Jensen
Sekretariatsleder Aarhus
Mobil: 4060 5090
E-mail: mjk@fadl.dk

Malene Landt
Bogholderi
Tlf.: 4060 5090
E-mail: mla@fadl.dk
Rykkere og udbetalinger:
E-mail: regnskab@fadl.dk

Caroline Dohrmann
Kommunikation

Studentermedhjælpere i København:
Kainat Anwar
Tobias Torp

Studentermedhjælpere i Odense:
Brian Vith

Studentermedhjælpere i Aarhus:
Daniel Strand Petersen
Marie Tange Sørensen
Kirstine Haurum
Cecilie Skovhauge Jakobsen

FADL’s podcast

Lyt til FADL’s podcast, hvis du vil vide mere om, hvad det vil sige at være medlem af FADL. I dette program interviewer vi formanden, William, som fortæller hvad næste skridt er, hvis man synes FADL er værd at være medlem af.