Formandskab

Formandskabet (FS) fungerer som forretningsudvalg for Hovedbestyrelsen (HB) mellem HB-møderne.

Formandskabet består af formanden for Hovedforeningen og de tre kredsforeningsformænd.

Hovedforeningens direktør deltager i FS’s møder.

Medlemmer

I foreningsåret 2022/2023 består Formandskabet af:

 • Liv Therese Holm-Nielsen (FADL’s Hovedforening)
 • Emma O. K. E. Bengtsson (Odense Kredsforening)
 • Noah Nøhr Hjorth Westh (København Kredsforening)
 • Karen Omann Binderup (Aarhus Kredsforening)
 • Clara Emilie Quvang (Aalborg Kredsforening)

Hovedforeningen

Hovedforeningen står for de landsdækkende initiativer i FADL.

Hovedforeningens øverste myndighed er landsrepræsentantskabet. Hovedbestyrelsen og en række udvalg med særskilte interesseområder udøver det daglige, politiske arbejde. De udgør tilsammen den politiske rygrad i FADL.

Landsrepræsentantskabet beslutter fælles mål for hvert år. I år arbejder FADL bl.a. for:
SUNDHED ARBEJDSMARKED
Sundhedspolitisk udspil (4,7) Fokus på arbejdsmarked for lægestuderende (4,2)
Fokus på psykiatri (3,7) ”Brug de lægestuderende” (4,0)
Medlemmer som medejere af OK21 (3,8)
Medlems-inddragelse i OK21 (3,6)
UDDANNELSE ORGANISATION
Fokus på det gode kliniske ophold (4,8) Fokus på 1. semester (4,1)
Trivsel på studiet (4,1) Medlemsrekruttering i hele landet (4,1)
Kom godt i gang på medicinstudiet (4,0) Den nye fortælling om FADL (4,1)
Branding af fagforening (4,0)
Promovere juridisk hjælp (3,8)
Promovere juridisk hjælp (3,8)
Et fælles FADL (3,7)
Gennemsigtighed (3,7)
CVR nr.: 69 97 82 15 Udbyde flere kurser – især på lavere semestertrin (3,7)

Hovedbestyrelsen (HB) er Hovedforeningens øverste myndighed.

Hovedbestyrelsen tager sig af FADLs overordnede politik og behandler sager af landsdækkende karakter.

Hovedbestyrelsen består af:

 • Formanden for Hovedforeningen
 • 4 medlemmer fra Københavns Kredsforening
 • 3 medlemmer fra Aarhus Kredsforening
 • 2 medlemmer fra Odense Kredsforening
 • 1 medlem fra Aalborg lokalenhed

Formanden for Hovedforeningen vælges på Landsrepræsentantskabsmødet. HB konstituerer sig med en næstformand. Derudover konstitueres HB’s Formandskab (FS), som består af formanden for Hovedforeningen og de 3 kredsforeningsformænd (én fra hver kredsforening). FS fungerer som forretningsudvalg for HB mellem HB-møderne. Desuden deltager Hovedforeningens direktør i Hovedbestyrelsens møder.

Medlemmer

FADLs Hovedbestyrelse (HB) 2022/2023 består af følgende medlemmer.

København:

 • Noah Nøhr Hjorth Westh (Formand KKF)
 • Morten Fiil Leth
 • Peter Schaldemose
 • Rasmus Vestergård Madsen
 • Helena Rosenberg Wagner (1. suppleant)
 • Rebecca Kjær Andersen (2. suppleant)
 • Magnus Alexander Gibson (3. suppleant)
 • Christian Suppli Benson (4. suppleant)

Odense:

 • Emma O. K. E. Bengtsson (Formand OKF)
 • Malene Lynnerup Kaag
 • Randi Zimmer Jensen (1. suppleant)
 • Katrine Johanne Jakobsen (2. suppleant)
 • Nicolai Emil Johansen (Kritisk revisor)
 • Michael Freltofte (Revisorsuppleant)

Aarhus:

 • Liv Therese Holm-Nielsen (Formand HF)
 • Karen Omann Binderup (Formand AAKF)
 • Henrik Sørensen
 • Johannes Bülow
 • Dorthea Jørgensen (1. suppleant)
 • Viinu V. Manoharan (2. suppleant)
 • Johanne Ravn (3. suppleant)

Aalborg:

 • Clara Emilie Quvang (Formand)
 • Caroline Pilkjær Houmøller (Suppleant)

FADL Hovedforening
Blegdamsvej 26
2200 København N
Tlf: 4060 5090
E-mail: hf@fadl.dk

Erik Harr
Direktør
Mobil: 4060 5090
E-mail: eha@fadl.dk

Lene Kristensen
Sekretær
Mobil: 4060 5090
E-mail: lsk@fadl.dk

Klaus Pedersen
Forhandlingsleder og juridisk konsulent
Mobil: 4060 5090
E-mail: kpe@fadl.dk

Mathias Kanne Jensen
Sekretariatsleder Aarhus
Mobil: 4060 5090
E-mail: mjk@fadl.dk

Nicolai Arentz Schmidt Konradsen
Sekretariatsleder Odense
Mobil: 4060 5090
E-mail: nak@fadl.dk

Merete Kærgaard
Bogholderi
Tlf.: 4060 5090
E-mail: mek@fadl.dk
Rykkere og udbetalinger:
E-mail: regnskab@fadl.dk

Studentermedhjælpere i København:
Sarah Charlotte Lindholm
Line Madsen
Marcus Bergstrøm

Studentermedhjælpere i Odense:
Brian Vith

Studentermedhjælpere i Aarhus:
Daniel Strand Petersen
Marie Tange Sørensen
Kirstine Haurum
Cecilie Skovhauge Jakobsen
Katrine Sørensen

FADL’s podcast

Lyt til FADL’s podcast, hvis du vil vide mere om, hvad det vil sige at være medlem af FADL. I dette program interviewer vi formanden, William, som fortæller hvad næste skridt er, hvis man synes FADL er værd at være medlem af.