Formandskab

Formandskabet (FS) fungerer som forretningsudvalg for Hovedbestyrelsen (HB) mellem HB-møderne.

Formandskabet består af formanden for Hovedforeningen og de tre kredsforeningsformænd.

Hovedforeningens direktør deltager i FS’s møder.

Medlemmer

I foreningsåret 2021/2022 består Formandskabet af:

 • Liv Therese Holm-Nielsen (FADL’s Hovedforening)
 • Emma O. K. E. Bengtsson (Odense Kredsforening)
 • Christian Benson (København Kredsforening)
 • Johanne Ravn (Aarhus Kredsforening)
 • Gustav Holck Normann (Aalborg Kredsforening)

Hovedforeningen

Hovedforeningen står for de landsdækkende initiativer i FADL.

Hovedforeningens øverste myndighed er landsrepræsentantskabet. Hovedbestyrelsen og en række udvalg med særskilte interesseområder udøver det daglige, politiske arbejde. De udgør tilsammen den politiske rygrad i FADL.

Landsrepræsentantskabet beslutter fælles mål for hvert år. I år arbejder FADL bl.a. for:
SUNDHED ARBEJDSMARKED
Sundhedspolitisk udspil (4,7) Fokus på arbejdsmarked for lægestuderende (4,2)
Fokus på psykiatri (3,7) ”Brug de lægestuderende” (4,0)
Medlemmer som medejere af OK21 (3,8)
Medlems-inddragelse i OK21 (3,6)
UDDANNELSE ORGANISATION
Fokus på det gode kliniske ophold (4,8) Fokus på 1. semester (4,1)
Trivsel på studiet (4,1) Medlemsrekruttering i hele landet (4,1)
Kom godt i gang på medicinstudiet (4,0) Den nye fortælling om FADL (4,1)
Branding af fagforening (4,0)
Promovere juridisk hjælp (3,8)
Promovere juridisk hjælp (3,8)
Et fælles FADL (3,7)
Gennemsigtighed (3,7)
CVR nr.: 69 97 82 15 Udbyde flere kurser – især på lavere semestertrin (3,7)

Hovedbestyrelsen (HB) er Hovedforeningens øverste myndighed.

Hovedbestyrelsen tager sig af FADLs overordnede politik og behandler sager af landsdækkende karakter.

Hovedbestyrelsen består af:

 • Formanden for Hovedforeningen
 • 4 medlemmer fra Københavns Kredsforening
 • 3 medlemmer fra Aarhus Kredsforening
 • 2 medlemmer fra Odense Kredsforening
 • 1 medlem fra Aalborg lokalenhed

Formanden for Hovedforeningen vælges på Landsrepræsentantskabsmødet. HB konstituerer sig med en næstformand. Derudover konstitueres HB’s Formandskab (FS), som består af formanden for Hovedforeningen og de 3 kredsforeningsformænd (én fra hver kredsforening). FS fungerer som forretningsudvalg for HB mellem HB-møderne. Desuden deltager Hovedforeningens direktør i Hovedbestyrelsens møder.

Medlemmer

FADLs Hovedbestyrelse (HB) 2021/2022 består af følgende medlemmer.

København:

 • Christian Suppli Benson (Formand KKF)
 • Morten Fiil Leth
 • Peter Schaldemose
 • Johan Verner From-Pedersen
 • Noah Westh
 • Thomas Tursø-Finnich (1. suppleant)
 • Rasmus Bo Lindhardt (2. suppleant)
 • Malou Woldbye Tholin (3. suppleant)
 • (4. suppleant)

Odense:

 • Emma Bengtsson, formand i OKF og medlem af HB
 • Emilia Nejatbakhsh, 1. suppleant til HB
 • Signe Vestbjerg, næstformand OKF og 2. suppleant HB
 • Nicolai Emil Johansen (Kritisk revisor)
 •  Michael Freltofte (Revisorsuppleant)

Aarhus:

 • Liv Therese Holm-Nielsen (Formand HF)
 • Johanne Ravn (Formand AAKF)
 • Lotte Eriksen
 • Henrik Sørensen (suppleant)
 • Helena Rosenberg Wagner (suppleant)

Aalborg:

 • Gustav Holck Normann (Formand)
 • Sille Sophie Christiansen (Suppleant)

FADL Hovedforening
Blegdamsvej 26
2200 København N
Tlf: 4060 5090
E-mail: hf@fadl.dk

Erik Harr
Direktør
Mobil: 4060 5090
E-mail: eha@fadl.dk

Lene Kristensen
Sekretær
Mobil: 4060 5090
E-mail: lsk@fadl.dk

Klaus Pedersen
Forhandlingsleder og juridisk konsulent
Mobil: 4060 5090
E-mail: kpe@fadl.dk

Mathias Kanne Jensen
Sekretariatsleder Aarhus
Mobil: 4060 5090
E-mail: mjk@fadl.dk

Malene Landt
Bogholderi
Tlf.: 4060 5090
E-mail: mla@fadl.dk
Rykkere og udbetalinger:
E-mail: regnskab@fadl.dk

Studentermedhjælpere i København:
Kainat Anwar
Marcus Bergstrøm
Sarah Charlotte Lindholm

Studentermedhjælpere i Odense:
Brian Vith

Studentermedhjælpere i Aarhus:
Daniel Strand Petersen
Marie Tange Sørensen
Kirstine Haurum
Cecilie Skovhauge Jakobsen
Katrine Sørensen

FADL’s podcast

Lyt til FADL’s podcast, hvis du vil vide mere om, hvad det vil sige at være medlem af FADL. I dette program interviewer vi formanden, William, som fortæller hvad næste skridt er, hvis man synes FADL er værd at være medlem af.