Støttepuljen

FADL København støtter tiltag og aktiviteter der har til formål at forbedre de lægestuderendes forhold såvel uddannelsesmæssigt som socialt. Støtten gives til aktiviteter og projekter, hvor en bred skare af lægestuderende får gavn af støtten.

Støttepuljen kan søges af enkeltpersoner, grupper eller studenterorganisationer. FADL har gennem tiderne støttet mange projekter.

Støtteansøgninger foregår elektronisk ved at udfylde nedenstående formular. I det elektroniske skema kan du også uploade et fyldestgørende budget med jeres forventede udgifter og mulige finansieringskilder. Vi lægger især vægt på projekter, der kommer en bred skare af lægestuderende til gavn. Såfremt du ønsker at søge om støtte til forplejning lægger vi vægt på forplejningens art, hvem der modtager denne og hvorfor.

I visse tilfælde støtter vi også enkeltpersoners deltagelse i konferencer, seminarer m.v. så længe det efterfølgende vil komme andre studerende til gode.

Vi støtter både i form af materialer og arrangementer. Skulle dit projekt få støtte fra FADL København, skal du gør opmærksom på vores støtte. Specificer gerne hvordan i har tænkt dette. Husk at sende ansøgningen i god tid, inden arrangementet afholdes. Din ansøgning vil blive behandlet på førstkommende repræsentantskabsmøde, og skal afleveres senest 8 dage før dette afholdes.

Du kan se repræsentantskabets mødeplan her.