Aalborg kurser E2022

Du kan tilmelde dig op til 5 kurser hvert semester, men i første omgang kan du højest blive tildelt 2 kurser. I tilfælde af, at kurserne ikke fyldes op, er der mulighed for at få tildelt flere kurser. Ved problemer eller spørgsmål kan du kontakte kursuskoordinator Katrine Damsgaard Sørensen på kursus@fadl.dk

Udbytte af kurserne:

Udover ekstra faglig viden fra en praktisk tilgang til fagområdet, så kan kurserne i nogle tilfælde sikre dig et tillæg i forbindelse med SPV-vagter i Region Nordjylland.

Kursus i både Aalborg og Aarhus

I AAKF er vi så heldige at have både medicinstuderende fra Aarhus og Aalborg, hvorfor der også er mulighed for at tage kurser i begge byer. Derfor skal du være opmærksom på ikke at tilmelde dig et kursus i den ”forkerte” by. Man har som medlem af Aarhus kredsforening mulighed for at tage kurserne i både Aalborg og Aarhus, men man skal selv sørge for transport.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige kurser, som udbyder i Aalborg det kommende semester

Tilmeld kurser her

Oversigt over kurser

Kursusindhold:

Akut lungemedicin – et overblik over akutte lungemedicinske tilstande fra et klinisk perspektiv
Lungemedicinsk fokuseret journaloptagelse
Introduktion til lungemedicinske objektive undersøgelser, herunder gennemgang af rtg thorax
Cases til diskussion 
(som vil indeholde rtg, a-gas, CT, behandling og perspektivering til differentialdiagnoser) 

Kursusindhold:

A-gas kan være en svær blodprøve at forholde sig til. Er den vigtig? Skal man tage den på alle patienter? Hvad skal jeg gøre når prøven er taget, og alle kigger på mig?
Vi vil med dette kursus, lave et basalt kursus, hvor du lærer noget teori bag analyse af en a-gas. Der vil være cases fra den kliniske hverdag med analyse, men også basal behandling af patienten med netop den lidelse, hvor a-gassen er tilknyttet.
Derudover vil der være en masse analyse ved siden af, så du får muligheden for at få et fundament og en tryghed i at se på a-gasser i fremtiden. 
Så skal du snart til eksamen, have et vikariat, præ-KBU eller synes du bare, det er spændende, er dette kursus måske noget for dig

Målgruppe:

PRÆ-KBU, medicinstuderende der skal have vikariat, medicinstuderende på kandidatdelen

Kursusindhold:

På kurset gennemgås modtagelsen, udredningen og behandlingen af akutte neurologiske patienter. Fokus ligger på den bevidsthedspåvirkede patient, patienten med anfaldsfænomener, patienten med fokalt neurologisk udfald og den svimle patient. Der gennemgås neurologisk undersøgelse af den bevidsthedspåvirkede patient, årsager til bevidsthedspåvirkning samt diagnostik og differentialdiagnoser ved ovenstående problemstillinger.

Kurset kommer til at omhandle pædiatriske tilstande, som man kan møde i sin SPV-vagt, i klinikken samt tilstande man vil kunne møde i en alm. vagt som pædiatrisk forvagt. Kurset vil være case-baseret.

Kursusindhold:
De følgende elementer vil blive gennemgået på kursusdagen:
  • Introduktion
  • Generelt om abdominalkirurgi
  • Kirurgisk journaloptagelse/undersøgelse
  • Gennemgang af hyppige kirurgiske tilstande som ses i en kirurgisk akutmodtagelse:
  • Akut abdomen
  • Gastrointestinal blødning
  • Brok
  • Galdevejssygdomme
  • Særlige patientgrupper

Kursusformål:

Kurset vil være et godt supplement til den kliniske hverdag, som kandidatstuderende og en lægevikar kan møde i vagten, ambulatorier mm.

Kursusindhold:

Indhold
– Teori om modaliteter
– Abdominal Radiologi
– Neuro Radiologi

Varighed: 4 timer
Målgruppe: Kandidatstuderende, lægevikar, præ-KBU.

Kursusindhold:

EKG – Basics er kurset til dig, der vil have en introduktion til ALT det basale om EKG.
EKG’et kan være en mærkelig størrelse af aflæse, og hvis man ikke har styr på det basale, kan det være meget svært at tolke. Der findes meget litteratur om EKG, men det kan til tider, være lidt teoretisk tungt og svært at læse.
Har du brug for en basal gennemgang af aflæsning og tolkning af det normale EKG, så er kurset EKG – Basics lige for dig.
På ca. 3 timer gennemgås EKG’et fra P-tak til T-tak, og du vil med garanti kunne beskrive et EKG systematisk når kurset er færdigt.
Der er ingen krav om forberedelse! Du skal medbringe noget at tage noter med og gåpåmod.

Udlevering: Du får udleveret noteark + særlige kittelkort til kurset.

Målgruppe: Bachelorstuderende (mest +3. semester). Kandidatstuderende er også velkomne.

Kursusformål:

At kursisterne lærer nogle basale ”tricks” til EKG tolkning.

Kursusindhold:

Kurset består af en kort gennemgang af teori efterfulgt af gennemgang af forskellige EKG’er hvor kursus deltagerne bliver bedt om at gennemgå EKG’erne.

Det er ikke et klinisk kursus. Det er udelukkende EKG tolkning.

Målgruppe:

Alle der synes EKG er svært at tolke, men nok mest brugbart for dem der har haft undervisning om kardielle arytmier.

Målgruppe:

Tiltænkt bachelorstuderende på 1. semester! 2., 3. og 4. semester studerende er også velkomne.

Kursusindhold:

Hvad er det nu lige man spørger en hjertepatient om? Hvordan lytter man på hjertet, og hvad hører ellers til den objektive undersøgelse? Og hvad er det nu lige, man skriver ned i journalen efterfølgende, når man er færdig med anamnese og objektiv undersøgelse? Er du helt rundt på gulvet, eller har du bare brug for et hurtigt brush-up på de basale kliniske færdigheder som det forventes på bachelorniveau?
Så tilmeld dig Klinisk Lektiecafé, hvor vi på ca. 2 timer vil gennemgå anamnese, objektiv undersøgelse og journal på hjertepatienten.

Der vil primært være fokus for de praktiske færdigheder, og undervisere vil være kandidatstuderende. Husk at medbringe stetoskop, reflekshammer og lygte (evt. skriveredskaber til noter)

Målgruppe

Tiltænkt bachelorstuderende på 1. semester! 2., 3., og 4. semester studerende er også velkomne.

Kursusindhold

Nu er det ved at være tid til jeres første kliniske ophold på medicinuddannelsen; men hvad er det nu lige man spørger en lungepatient om? Hvordan er det nu lige man undersøger lungerne grundigt? Og hvad skriver man ned i journalen efterfølgende, når man er færdig med anamnese og objektiv undersøgelse? Er du helt rundt på gulvet, eller har du bare brug for et hurtigt brush-up på de basale kliniske færdigheder som det forventes på bachelorniveau? Så tilmeld dig Klinisk Lektiecafé, hvor vi på ca. 2 timer vil gennemgå anamnese, objektiv undersøgelse og journal på lungepatienten 
Der vil primært være fokus for de praktiske færdigheder, og undervisere vil være kandidatstuderende.

Husk at medbringe stetoskop, reflekshammer og lygte (evt. skriveredskaber til noter).

Kursusindhold:

At starte på medicinstudiet er meget overvældende og på mange måder en kæmpe udfordring.

I FADL vil vi gerne have, at folk har det godt under studiet. Derfor har vi lavet workshop ”Studieteknik – Happy work/studylife balance” for 1. og 2. semesters studerende. 

På workshoppen vil vores underviser Camilla giver jer nogle værktøjer til at få lagt en god læseplan, eksamensplan, noteteknik og teknikker til udenadslære. Der vil udover oplæg være mulighed for at arbejde konkret med din egen læseplan på kurset, hvor Camilla kan hjælpe dig i gang. Derudover vil hun komme med gode råd baseret på hendes egne erfaringer om, hvordan man får en sund work/studylife balance.