Kurser Aarhus F2021

Tilmeldingsperioden for forår 2021 er fra d. 12/02 kl. 10.00 – 26/02 kl. 12.00.

Du kan tilmelde dig op til 5 kurser hvert semester, men i første omgang kan du højest blive tildelt 2 kurser. I tilfælde af, at kurserne ikke fyldes op, er der mulighed for at få tildelt flere kurser. Under fanen “Tilmeldingsprocedure” i venstre kolonne, kan du læse mere om tilmelding. Ved problemer eller spørgsmål kan du kontakte kursuskoordinator Signe Venning Hansen på kursus@fadl.dk

FADL Aarhus udbyder også en række eksamenskurser for vores bachelorstuderende, for at give jer en række redskaber til at optimere jeres pensumlæsning. Nærmere information om disse vil blive offentliggjort, når vi kommer tættere på eksamen.

I AAKF er vi så heldige at have både medicinstuderende fra Aarhus og Aalborg, hvorfor der også er mulighed for at tage kurser i begge byer. Derfor skal du være opmærksom på ikke at tilmelde dig et kursus i den ”forkerte” by. Man har som medlem af Aarhus kredsforening mulighed for at tage kurserne i både Aalborg og Aarhus, men man skal selv sørge for transport.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige kurser, som udbydes i Aarhus.

Tilmeld kurser her

Oversigt over kurser

Formål: 

At forberede SPV-vagten, den medicinstuderende eller lægevikaren på de mest akutte situationer man møder på en medicinsk afdeling.

Beskrivelse/indhold: 

Kurset fokuserer på en overordnet gennemgang af teori og af cases. Der lægges vægt på genoplivningsprocedurer, defibrillering, medicin til hjertestopsbehandling, akut vurdering af EKG og a-gas samt vurdering af den akut påvirkede patient, herunder:

– Den akutte hjertepatient

– Den cerebralt påvirkede patient

– Den akut lungesyge patient

– Sepsis og andre infektionstilstande

– Akut indre blødning

– Forgiftninger

– Diabetisk ketoacidose

Formål:

At forberede SPV-vagten, den medicinstuderende eller lægevikaren på de mest akutte situationer man møder på en medicinsk afdeling.

Beskrivelse/indhold: 

Undervisningen bygger videre på Akutmedicin Basis og er primært baseret på gennemgang af cases. Case-gennemgang vil have fokus på:

– Genoplivning, medicin til hjertestopsbehandling, reversible årsager til hjertestop

– Akut koronar syndrom / arytmier

– KOL, astma og andre lungesygdomme

– Sepsis og andre infektionstilstande

– Akut indre blødning

– Forgiftninger

– Den cerebralt påvirkede patient

– Diabetisk ketoacidose

– Patienten med ondt i maven

EKG Basis

Vil du gerne blive bedre til at tolke EKG’er? EKG Basis er en god mulighed for at få konkrete redskaber til at håndtere EKG’er i klinikken.

Formål

At forbedre den medicinstuderendes evner til at kunne gennemgå og beskrive EKG’er systematisk samt at konkludere på et EKG på et niveau svarende til, hvad man kan forvente af en lægevikar eller af læger i KBU.

Målgruppe

Det anbefales, at man er på kandidaten, da det vurderes fra undervisernes side, at man her får størst udbytte af kurset.

Kurset er rettet mod videreuddannelse af SPV- og VT-vagter samt studerende, der skal i klinik, have et medicinsk vikariat eller i KBU.

Der er plads til 25 deltagere pr. kursus.

Kursusindhold

Kurset forløber over to dele á hver fire timer. Kurset afholdes på to eftermiddage/aftener eller 1 dag.

Del 1: Systematisk beskrivelse af EKG’er inkl tolkning af EKG’er med fokus på iskæmisk hjertesygdom..

Del 2: Gennemgang af de mest almindelige hjerterytmeforstyrrelser. Der undervises endvidere i “farlige EKG’er” med fokus på hjerterytmer, som ses ved hjertestop og før- og efter hjertestop.

Forberedelse

Kendskab til hjertets anatomi og elektriske ledningssystem forudsættes.

Undervisere

Louise Bjerregaard, læge

Bo Løfgren, læge

Formål:

Introduktion til EKG’et er et kursus tiltænkt til bachelorstuderende fra 4. semester og op. Undervisningen varetages af én af FADL’s studenterundervisere.

Elektrokardiografi optages rutinemæssigt på en bred skare af patienter og kan bidrage til udredningen af brystsmerter, åndenød, svimmelhed og besvimelser. Et EKG er hurtigt og nemt at optage, og er et værktøj til at understøtte en diagnose hos særligt akutte patienter. Formålet med kurset er at stifte bekendtskab med EKG’et og overbevise dig om, at EKG er nemt at forstå og at de fleste abnormiteter på et EKG kan forklares!

Beskrivelse/indhold:

På dette kursus vil du lære at beskrive et EKG systematisk og genkende de mest gængse anormaliteter. Undervisningen kommer til at veksle mellem diskussioner i plenum og cases, hvor du konfronteres med et hav af EKG’er med henblik på systematisk beskrivelse.

Kurset giver mulighed for at opbygge erfaring med tolkning tidligere på studiet, så det kan anvendes i både SPV såvel som klinik øjemed.

Kurset vægter i mindre grad diagnosticering og behandling, men derimod snarere en elektrofysiologisk forståelse af EKG’et som danner springbræt til det kliniske EKG, som studerende stifter bekendtskab med på kandidatuddannelsen

EKG cases

Formål:
EKG cases: Gennemgang at kliniske EKG-cases omfattende eksempler på diagnostik af almindelige forekommende kliniske tilstande inklusiv akut
koronart syndrom og hjerterytmeforstyrrelser. Kendskab til basal EKG diagnostik er en forudsætning for at deltage på kurset.

Målgruppe:
Studerende, som allerede har gennemført EKG basis, da der er tale om en overbygning på dette kursus. Studerende som er på de sidste semestre af medicin, som har en bred basis viden om EKG.

Underviser:

Louise Bjerregaard, læge

Bo Løfgren, læge

Beskrivelse:

Føler du dig udfordret med Zoom, Corona, studiestart og overgang fra gymnasiet til universitetet, så er dette kursus den oplagte mulighed for dig. I forbindelse med dette kursus vil vi give dig redskaber til at skabe en god studie- og eksamensteknik med fokus på cellebiologi.
På kurset vil vi komme ind på følgende emner:
 • Hvordan tilpasser jeg mig bedst den nuværende studiesituation?
 • Hvordan organiserer jeg min tid bedst?
 • Hvordan får jeg lavet en god læse- og eksamensplan?
 • Hvordan opretholder jeg motivationen og koncentration?
 • Hvordan håndterer jeg eksamenspres og hele eksamenssituationen?
Kurset forløber over tre gange, og det forventes at man deltager alle gangene.

Beskrivelse:

Dette kursus er for dig, som ønsker at få en større indsigt i, hvordan du generelt kan gå til faget “Funktionel anatomi og histologi” på 2. semester og samtidigt vil forberede dig på en eksamenssituation.
Kurset forløber over tre gange, og det forventes at man deltager alle gangene:
Dag 1) 28/04 klokken 19.00-20.00: Emnet for dagen er histologi. I denne time skal vi gennemgå hvordan man går til et præparat i histologi både i forhold til at læse op til eksamen, men også hvordan man vil fremlægge et præparat til eksamen.
Dag 2) 29/04 klokken 19.00-20.30: Emnet for dagen er funktionel anatomi og den gode eksamenslæsning. I løbet af aftenen skal vi gennemgå generelle metoder til at gennemgå et makroskopisk præparat. Vi skal også snakke om, hvordan man får en god og succesfuld eksamenslæsning.
Dag 3) 23/05 klokken 14.00-17.00: Emnet for dagen er den gode fremlæggelse. I løbet af dagen vil deltagerne på kurset i grupper fremlægge enten et histologisk eller et makroskopisk præparat (ud fra billeder) og dermed øve en eksamenssituation. Vi vil i fællesskab give feedback til fremlæggelserne.
Kurset gennemgår altså ikke pensum, men vil klæde kursisten på til selv at gribe faget bedre an og give træning i en eksamenssituation.
Obs.
Kurset er ikke associeret med universitetet og underviserne på kurset ved ikke, hvilke præparater der kan trækkes til eksamen. Underviserne til kurset vil ikke eksaminere de deltagende og kan heller ikke udpege præcist, hvad der skal til for at bestå en eksamen.
Det forventes at hele kurset afvikles over Zoom, men hvis det kan lade sig gøre, vil sidste gang være med fysisk fremmøde.

Beskrivelse:

Kurset ”How to: Makroskopisk anatomi” tager udgangspunkt studieteknikker og ligningen effektivitet x tid = udbytte. Vi vil på kurset lære den studerende at studere effektivt, med stort udbytte på kortest mulig tid. En stor del af kurset makroskopisk anatomi handler om at lære udenad – men hvordan lærer man sig selv at lære udenad? 

Kurset er delt i to dele, som beskrevet nedenfor. De to dage er vidt forskellige og vil lære den studerende forskellige kompetencer. 

Kurset gennemgår ikke pensum, da vi er af den overbevisning, at undervisningen på universitetet er den bedste, som man kan få. 

Kursets undervisere underviser på universitetet og har den nødvendige baggrund for at kunne undervise på et sådant kursus.

Indhold:

Del 1:

 • Om at planlægge sin tid
 • At lære udenad, læsemiljø og omgivelser
 • Hvordan repeterer man makro og neuro?
 • Lær at lave din egne huskeregler
 • Husketeknikker
 • Hvordan laver man den god eksamensbesvarelse?

Del 2: 

 • Gennemgang af “hvordan svarer man bedst på en eksamensopgave”
 • 1 times “prøveeksamen” 
 • 4 spørgsmål i i OE (makro)
 • 2 spørgsmål i det motoriske og sensoriske system (neuro) 
 • Gennemgang af svar og spørgsmål til opgaverne.

Formål:

At forberede de studerende til et klinisk ophold gennem øvelse af kliniske færdigheder

Beskrivelse/indhold:

Der vil være en teoretisk gennemgang af de kliniske færdigheder; suturering, a-gas og venflon. Herefter er der afsat tid til, at deltagerne under kompetent supervision kan øve sig i de pågældende kliniske færdigheder.

Beskrivelse:

Er du træt af de svære latinske ord og deres tilsyneladende tilfældige endelser? Og er din udtale også præget af tilfældige gæt? Så er du ikke alene. Universitetet tilbyder desværre ingen undervisning, hvilket betyder, at det latinske for mange bliver en indlæringsbarriere frem for et brugbart redskab. Søren Ørskov (studerende på 8. semester) holder derfor for femte gang et lille kursus tiltænkt de studerende på andet semester. Kurset består af en kort gennemgang af udtaleregler og grammatik samt en masse små opgaver (fx udtale, dannelse af flertal, ejefald og korrekt bøjning af tillægsord) med rig mulighed for at stille spørgsmål. 

Formål:

At forberede den studerende på et lægevikariat på neurologisk afdeling.

Beskrivelse/indhold:

Modtagelse af den akutte neurologiske/neurokirurgiske patient, herunder akutte og almindelige neurologiske sygdomme mhp. udredning, differentialdiagnostiske overvejelser og behandling. Hovedvægten er lagt på følgende: Krampeanfald, epilepsi, CNS-infektion, polyradikulit, hovedpine, intrakranielle- og cerebrale blødninger, traumemodtagelse, cauda equina og medullært tværsnit.

Herudover gennemgås den neurologiske undersøgelse, herunder klinisk vurdering af bevidsthedsniveau, praktisk undersøgelsesteknik mhp. bestemmelse af fokale neurologiske udfald og diagnosticering af neurologiske/neurokirurgiske sygdomme.

Formål:
Kurset afholdes med primært fokus på SPV-vagter der ønsker at tage vagter på ortopædkirurgisk afdeling som OP-vagt (tidligere kaldet “sårhageholder”)

Beskrivelse/indhold: 

På kurset vil de studerende blive undervist i bl.a. hvordan man foretager kirurgisk håndvask, iklæder sig steril kittel og handsker, basal instrumentlære samt tips og tricks til hvordan man får størst muligt udbytte af at være med til en operation. Der er således tale om en overbygning på SPV-kursus.

Formål:

At introducere og forbedre den medicinstuderendes kompetencer til de kliniske ortopædkirurgiske problemstillinger man møder ved akutte patienter i f.eks. enskadestue. Kurset vil primært fokusere på de akutte ortopædkirurgiske tilstande som man kan forvente at møde i en skadestue.

Beskrivelse/indhold:
Målgruppe: Studerende som er på kandidaten, da det skønnes fra underviserens side, at man her får det optimale udbytte af kurset. Studerende som skal have et lægevikariat eller skal starte KBU. I øvrigt studerende som skal i klinik eller studerende med generel interesse for ortopædkirurgi.

Indhold: Kurset varer 12 timer fordelt på to dage. Kurset vil fokusere på casebaseret teoretisk gennemgang og praktiske øvelser vedrørende diagnostik af skader i bevægeapparatet. Der vil ligeledes gennemgås behandling af udvalgte skader, man som forvagt vil møde i den

ortopædkirurgiske skadestue, herunder frakturer, sår, forbrændinger, samt gives kort introduktion til indikationer for og udførsel af traumekald. 

Der vil desuden blive gennemgået juridiske forhold for lægevikarer samt en del af de formalia, der kræves i forbindelse med at skrive korte skadenotater i modsætning til indlæggelsesjournaler.

Kurset henvender sig til dig, som skal til reeksamen i fysiologi og gerne vil have fokuseret træning i at besvare fysiologiopgaver. Underviserne er 3 ældre medicinstuderende, som selv har været igennem kurset og har hver deres ekspertområder. Målet med kurset er at give dig de bedste muligheder for at få et godt reeksamensforløb og bestå eksamen.

Beskrivelse/indhold:

Kurset består af 8-9 forskellige emneinddelte blokke over 8-9 dage, som der frit kan vælges og vrages imellem. Hver emneblok starter med ca. 2-3 timers gennemgang af kernepensum vekslende mellem teori og opgaver. Opgaverne i dette semesters ordinære eksamen gennemgås under hver relevant emneblok. Efter hvert oplæg vil der være studiecafé, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til emnet, eller få hjælp til besvarelse af tidligere eksamensopgaver:

Alle der skal til reeksamen i fysiologi i august kan deltage. Det er også muligt at deltage selvom man ikke er medlem af FADL. Kursets pris oplyses ved offentliggørelse af datoer – prisleje omkring 400-600 kr. Medlemmer tilmelder sig via MitFADL og ikke-medlemmer via mail til kursus@fadl.dk.

Beskrivelse:

Kurset er henvendt til dig, der gerne vil have nogle konkrete råd til læseperioden op til re-eksamen. Vi gennemgår alle jeres bekymringer og tanker omkring dét at være dumpet. Tidligere erfaringer fortæller os, at det er rart for jer at være i et forum med andre, der står i samme situation – og høre andres tanker og erfaringer.

Vi gennemgår mulige måder at læse op på, når man kun har to uger til rådighed samt generelle råd til at optimere sin læsning. Vi stræber efter, at I går fra kurset med en ide om, hvordan man kan få maksimalt ud af to uger.

Vi gennemgår altså ikke pensum eller opgaver. Kurset har ikke tilknytning til universitetet, men undervises af Nadia, Kia og Casper der har erfaringer fra tidligere.

 

Kurset er åbent for både medlemmer af FADL og ikke medlemmer. Medlemmer tilmelder sig via MitFADL og ikke-medlemmer via mail til kursus@fadl.dk.

Prisen for medlemmer er 75 kr.

Prisen for ikke medlemmer er 150 kr.