Vigtig information om fremtidens FADL-vagt

Vigtig besked til FADL-medlemmer i Vestdanmark!

Kære FADL-medlemmer

Som I ved lukker DLVV (Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest) med Nytåret. Som formand for DLVV’s bestyrelse og tidligere FADL-hovedforeningsformand har jeg fået opgaven med at følge DLVV den sidste vej til lukningen. En ærgerlig, men også nødvendig ændring, fordi DLVV var kørt af sporet.

DLVV fik en beskeden levetid på godt tre år. Vagtbureauet kom til live som erstatning for FADL-vagtbureauerne i Odense og i Aarhus. DLVV blev desværre aldrig en succes. I løbet af de tre år faldt antallet af vagttimer fra 300.000 til cirka 120.000 i 2016. FADLs bestyrelsesmedlemmer i DLVV arbejdede konstant intensivt på at genskabe arbejdsudbuddet i Vest. Det har været et centralt argument for FADL, at vagttallet i Østdanmark i samme periode har været voksende. Trods forløbet med DLVV ønsker FADL at sige tak til de medarbejdere i DLVV, som har lagt stort arbejde i vagtbureaet.

På søndag – 1. januar 2017 – tager vi afsked med DLVV. Denne dag overtager de nye formidlingsenheder i de tre vestdanske regioner formidlingen af lægestuderende til jobs i regionerne.

Region Midt (Vikar Region Midt) har meldt ud, at man kun vil formidle til enkeltvagter. Her er lægestuderende i øvrigt i konkurrence med andet sundhedspersonale som sundhedshjælpere og sygeplejersker.

Region Syddanmark starter en helt ny funktion alene til at formidle lægestuderendes arbejde. Region Syddanmark er interesseret i at bruge FADL-vagthold også på det kommunale område. Region Syd er kommet lidt sent i gang med den nye funktion, så der vil nok gå noget tid før Region Syds formidlingsenhed for alvor er ”up and running”. I FADLs øjne er det en meget positiv sideeffekt af Region Syds nye formidlingsenhed, at man vil ophøre med at bruge lægestuderende via det private vikarbureau Medikom.

Region Nord (Vikarservice Region Nordjylland) ser ud til at have sat et ambitiøst program for regionens fremtidige formidling af lægestuderende. Formidlingsenheden i Region Nord er enig med FADL i, at et godt arbejdsmarked for lægestuderende bidrager til gode læger og hjælper til at fastholde uddannede læger i regionen. Vi har store forventninger til Vikarservice Region Nordjylland, som også planlægger at bruge FADL-hold og lægevikarhold. Region Nord har endvidere sammensat et brugerpanel, hvor også lægestuderende fra Aalborg Universitet har fået pladser.

Som led i FADLs opbakning til de nye vestlige regionale formidlingsenheder opfordrer FADL til, at rigtigt mange af jer melder jer som vagttagere. Det giver de nye regionale enheder en god start og det bedst mulige grundlag. Det er også vigtigt at så mange som muligt tager SPV- og VT-uddannelserne, som lægestuderende igennem generationer har betalt for via overenskomstmidlerne.

Samlet synes jeg, at der tegner sig tiltagende positive perspektiver for lægestuderendes arbejdsmarked i Vestdanmark. FADL vil følge udviklingen nøje og bakke aktivt op om alle regionale initiativer der peger i retning af flere og mere specialiserede arbejdsopgaver for lægestuderende. Min forhåbning og forventning er, at dette nytårsønske vil blive indfriet på sigt.

Godt nytår til Jer alle!

Venlige hilsner

Thomas Ehlers
Formand for DLVV

Links og info fra de nye regionale formidlingsenheder

Med tredelingen af vagtformidlingen vil I indledningsvist opleve en del bureaukrati med registrering og timetælling af vagttimer til kursusgodtgørelse og erfaringsindsamling. De tre regioner har valgt lidt forskellige måder til at informere herom. I kan finde oplysningerne her for hver af de tre nye regionale formidlingsenheder:

Region Nord

http://www.rn.dk/vikarservice

Region Midt

Om registrering og vagtopskrivning:

http://www.rm.dk/job/vikar-region-midt/vil-du-vare-vikar/bliv-vikar/bliv-vikar—medicinstuderende/

Om SPV-uddannelsen:

https://rm.plan2learn.dk/Kursusvalg.aspx?id=45977

Region Syddanmark

Regionens nye vikarformidlingsenhed forventer at holde informationsmøde for lægestuderende den 17. januar 2017. Region Syddanmarks informationsmateriale om kursus og vagtformidling fra 1.1.2017 findes på nedenstående link:

https://www.fadl-vagt.dk/index.php?context=1010&get_article=on&article_id=12277022&module_type=News&modInstId=1240

Se desuden OUH’s infoside:

http://www.ouh.dk/wm494263

FADL.dk vil løbende linke til væsentlige informationer til vagttagere fra de nye formidlingsenheder. Samtidig opfordrer vi til, at I henvender Jer til FADLs sagsbehandlere, hvis I oplever problemer med vagtformidlingerne. Det er vigtigt at vi løser udfordringer i opstarten på en god og positiv måde, så vi undgår at der udvikler sig problemer.