Udenbys FADL-vagter i København

Det er nu lykkedes for FADL at sikre, at du som lægestuderende ved SDU, AU og AAU kan tage FADL-vagter via Københavns Vagtbureau på samme vilkår som KU-studerende, når du har ophold i København.  Som udenbys vagttager er det nu muligt at registrere i KVBs vagtopskrivning, at du ikke har transportudgifter. Hospitalets udgift til din vagt er herefter den samme som til KU-vagttagere.

Det problem der nu er løst opstod da Region H ønskede at kunne sige ”nej” til vagttagere fra andre universiteter end KU, fordi disse vagttagere skal have en højere transportbetaling end KU-vagttagere. FADL var overraskede over denne udmelding, eftersom prisforskellen ikke tidligere har været et problem i andre regioner. Det gælder især Vestdanmark, hvor afstandene og dermed transportudgifterne kan være store. Her har man længe formået at håndtere problemet ved at regionerne deles om udgifterne. FADL kunne dog ikke overbevise Region H og Regionernes Lønnings- og Takstnævn om, at transportdækningen sikrer en god mobilitet til glæde for alle parter. Derfor har vi nu forhandlet os frem til den næstbedste løsning.

Hvis du har tekniske spørgsmål til vagtopskrivning m.v. kan du kontakte Københavns Vagtbureau. Spørgsmål til overenskomsten eller forhandlingsresultatet kan du rette til forhandlingschef, Torben Conrad (toc@fadl.dk, 88194901) eller til FADLs jurist Klaus Pedersen (88184904, kpe@fadl.dk),

De bedste sommerhilsner

Andrea Maier

Andrea Maier

Formand for FADLs overenskomstudvalg