Takkebreve til Region Nord og PLO-Nord

På vegne af de lægestuderende ved Aalborg og Århus universiteter ønsker vi at takke Region Nord og PLO-Nord samt deres administration for at have valgt en god løsning med overenskomstmæssig aflønning af de lægestuderende, der deltager i regionens sommerpraktik i almen praksis.

Beslutningen om at bruge regionernes og FADLs overenskomst for sygeplejevikarer er et positivt og progressivt initiativ, der bidrager til at lægestuderende får en god og tryg oplevelse af arbejdsmarkedet i Nordjylland og ikke mindst af arbejdet i almen praksis. Efter vores opfattelse understøtter initiativet målsætningen om at gøre regionen og almen praksis attraktiv for lokale lægestuderende, hvilket igen styrker ønsket om tilstrækkelig og god sundhedsdækning til regionens borgere.

Endelig ser vi regionens imødekommelse af vort ønske som en lovende start på et positivt samarbejde om regionens kommende formidling af FADL-vagter i en hjemtaget regional model. Som bekendt står vi til rådighed for drøftelser og bidrag til planlægningen af den fremtidige FADL-vagtformidling.

Med venlige hilsner

Sandra Langsted, formand for kredsforening FADL Aarhus

Nicolai Kjærgaard, formand for FADL lokalenheden i Aalborg